flaga ENGLISH
flaga DEUTSCH

FILM: OFERTA EDUKACYJNA 2018

FILM: OPOWIEŚĆ POETYCKA O SZKOLE


Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie
tworzą szkoły:

XVI Liceum Ogólnokształcące
oraz
Technikum Ekonomiczne.
WIĘCEJ


UWAGA RODZICE:

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
22 CZERWCA 2018 (PIĄTEK)


do pobraniadruk zwolnienia z lekcji


KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

pobierz

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne
prowadzone przez nauczycieli
semestr II
rok szkolny 2017/2018
zobacz


Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

Liceum Ogólnokształcące

Technikum Ekonomiczne


Zagraniczne projekty
realizowane przez Szkołę

Jubileusz 150-lecia Szkół Vetterów


Medal Pro Memoria dla Szkół Vetterów


Uroczystość nasadzenia Dębu Katyńskiego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Zobacz sport szkolny w Lublinie:POINFORMUJ ZNAJOMYCH

 


tarcza

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie zdobyło 93 miejsce wśród najlepszych techników
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
i przysługuje mu tytuł „Złota Szkoła 2018”.


Z przyjemnością informujemy, że projekt złożony przez Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J Vetterów w Lublinie w konkursie Erasmus+ 2018
został zatwierdzony do realizacji.
Oznacza to, że uczniowie kierunków technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej będą mieli możliwość odbywania
praktyk zawodowych w Niemczech, Francji i Hiszpanii (Majorka).


OFERTA EDUKACYJNA
na rok szkolny 2018/2019
ZAPOZNAJ SIĘ
W PIĄTEK 15 CZERWCA 2018 r. SEKRETARIAT CZYNNY DO GODZ. 19.00


Projekt "Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”
Od 1 maja 2017 roku w Zespole  Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów realizowany jest projekt "Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”.
Projekt jest realizowany przez Gminę Lublin i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
WIĘCEJ INFORMACJI


Platforma e-learningowamoodle
Platforma ma za zadanie wspomagać proces dydaktyczny. Uczniowie naszej szkoły mogą logować się do tego systemu i korzystać z materiałów zamieszczanych tam przez nauczycieli. Zainteresowani mogą uczestniczyć w kursach, rozwiązywać testy i quizy, a potem sprawdzać bezpośrednio swoje wyniki. Dzięki tej usłudze młodzież nie tylko pogłębia swoje zainteresowania, doskonali wiedzę i umiejętności, ale też poznaje nowoczesny sposób nauczania.
WEJDŹ NA PLATFORMĘ

moodleDreamSpark Premium
Program licencyjny DreamSpark Premium zapewnia uczniom kierunku technik informatyk oraz nauczycielom informatycznych przedmiotów zawodowych dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mogli wykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno w laboratoriach szkolnych, jak i w domu.
SZCZEGÓŁY


moodleMicrosoft Office 365 dla Edukacji
Dzięki współpracy Szkoły z firmą Microsoft uczniowie wszystkich kierunków oraz nauczyciele mają możliwość uzyskania dostępu do oprogramowania Microsoft Office 365. Office 365 to usługa skupiająca w sobie wiele funkcjonalności.
SZCZEGÓŁY


Spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z najzdolniejszymi uczniami
13 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka z laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad, turniejów i konkursów ze szkół ponadgimnazjalnych. Tegorocznym zwycięzcom zostały wręczone nagrody książkowe i dyplomy, natomiast szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia dydaktyczne uczniów w roku szkolnym 2017/2018. W spotkaniu uczestniczyła Pani Dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk z wyróżnionymi uczniami naszego Zespołu Szkół. Byli to: finaliści Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich - Piotr Turowski z klasy 3at (nauczyciel przygotowujący Wiesława Jusiak) i Monika Kowalska z klasy 3bt (nauczyciel przygotowujący Beata Gontarczyk-Nyka), finaliści Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie: Partycja Korba, Oliwia Psujek i Arkadiusz Kuszneruk z klasy 3et (nauczyciel przygotowujący Anna Kryk-Łysak). Gratulujemy naszym uczniom i ich nauczycielom.
Warsztaty z geografii
Wzorem poprzednich lat uczniowie realizujący rozszerzony program nauczania z geografii mieli okazję uczestniczyć w zajęciach terenowych na terenie Roztocza. Bazą do lekcji w plenerze była Stacja Naukowa UMCS w Guciowie, a prowadzącym zajęcia pan Krzysztof Stępniewski - pracownik Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. W tym roku szkolnym w warsztatach wzięły udział następujące klasy: 3at i 3bt pod opieką pani Joanny Drozdowskiej-Wójcik oraz wychowawczyń - pani Wiesławy Jusiak i pani Magdaleny Bliźniewskiej, klasa 2al i 3dt pod opieką pani Jolanty Bojanowskiej-Kunachowicz oraz wychowawczyń - pani Grażyny Wyroślak i pani Elżbiety Klocek. W ramach zajęć terenowych uczniowie musieli wykazać się umiejętnością analizy mapy topograficznej, interpretacją zjawisk zachodzących współcześnie w kształtowaniu rzeźby Roztocza, za pomocą obliczeń przedstawić przepływ rzeki i tempo denudacji. Młodzież wykonywała również odkrywki glebowe na podstawie których analizowane były procesy zachodzące w dolinie Wieprza, poznała urządzenia służące do pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych. Klasa 3 dt spędziła na Roztoczu dwa dni (29-30.05.2018), po zajęciach w Guciowie przenosząc się do Suśca. Drugiego dnia była wycieczka piesza szlakiem Szumów nad Tanwią oraz poznawanie atrakcji turystycznych Roztocza Środkowego. Wszyscy uczestnicy zajęć terenowych twierdzą, że takie lekcje powinny odbywać się jak najczęściej. relację przygotowała: Jolanta Bojanowska-Kunachowicz zobacz zdjęcia
Erasmus +  - podsumowanie III tury projektu
7 czerwca 2018 odbyło się uroczyste zakończenie projektu Erasmus+ „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców”. W uroczystości wzięli udział uczniowie wszystkich klas hotelarsko- turystycznych - ponad 160 uczniów. Uczestnicy projektu opowiedzieli swoim kolegom i koleżankom o przygotowaniach do zagranicznych praktyk, o doświadczeniach zdobytych podczas stażu. Udział w projekcie zilustrowali ciekawymi prezentacjami, w których zamieścili zdjęcia, filmy i opisy dotyczące przebiegu stażu. zobacz więcej
Już tylko ...
Coraz bliżej do końca roku szkolnego. Wystawianie przewidywanych ocen, ostatnie sprawdziany, gorący czas nie tylko za oknem ... 22 czerwca zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX
4 czerwca 2018 roku w budynku Teatru Starego przy ul. Jezuickiej w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX. XVIII edycja tego Konkursu został przeprowadzone 27 lutego 2018 roku w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie.
Miło nam poinformować, że dwie uczennice: Adrianna Arent z klasy 1et (opiekun merytoryczny Agnieszka Szyszkowska) oraz Dominika Czępińska z klasy 2bl (opiekun merytoryczny Daria Zbytniewska) uzyskały wyróżnienia w Konkursie. Serdecznie gratulujemy uczennicom i życzymy dalszych sukcesów!
Maraton maturalny rozpoczęty ...
Uczniowie młodszych klas jeszcze cieszą się piękną pogodą dłuuugiego weekendu majowego, gdy tymczasem tegoroczni maturzyści w piątek 4 maja rozpoczęli zmagania z arkuszami egzaminacyjnymi. Pierwszego dnia język polski pisemny poziom podstawowy, potem poziom rozszerzony, sobota i niedziela, a w poniedziałek 7 maja matematyka podstawa, itd .... Trzymamy kciuki !!! Za dwa tygodnie, 18 maja, egzaminy maturalne w ZSE zakończą się, a ostateczne wyniki będą znane 3 lipca w dniu odbioru świadectw dojrzałości.
Zakończenie nauki w szkole dla maturzystów Rocznik 2018
27 kwietnia 2018 roku na uroczystym spotkaniu pożegnaliśmy maturzystów. Pani Dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk wraz z wychowawcami klas wręczyła świadectwo ukończenia Szkoły najlepszym z tegorocznych maturzystów. Tradycyjnie prymusi zostali wpisani do Złotej Księgi: Klaudia Kałdunek (3bl XVI LO), Emil Pausz (4ct TE), Karolina Serej (4dt TE), Joanna Zawiślak (4bt TE), Edyta Zbiciak (4et TE), oraz Dominika Sągała (4et TE) (ZOBACZ wpisy z lat poprzednich). Wielu uczniów otrzymało nagrody, wyróżnienia i podziękowania za wyniki w nauce, pracę na rzecz Szkoły, osiągnięcia w sporcie i innych działaniach. Były kwiaty, podziękowania i chwile wzruszeń. Po uroczystości wszyscy po raz ostatni zasiedli w szkolnych ławkach i spotkali się ze swoimi wychowawcami. Wkrótce - od 4 maja - egzaminy maturalne. Życzymy powodzenia.
XLIV Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
W dniach 4-6 kwietnia  2018 r. uczniowie klasy 3 et Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów: Patrycja Korba, Oliwia Psujek i Arkadiusz Kuszneruk brali udział w XLIV edycji  Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie wZSWiO Nr 7 w Łomży. W specjalistycznych zmaganiach ( na szczeblu krajowym) uczestniczyło 52 uczniów z 14 szkół średnich z całej Polski. Po pierwszym teście ( z zakresu wiedzy o mleku i mleczarstwie) zakwalifikowali się oni do ścisłego finału. W kolejnych etapach pisali test obejmujący zagadnienia z technologii żywności i ekonomii oraz rozwiązywali projekt dotyczący technologii produkcji proszku mlecznego metodą trójstopniową. Ostatnim etapem Olimpiady była część ustna, w której każdy z uczestników odpowiadał na trzy pytania dotyczące: surowców, technologii produkcji  oraz wyposażenia technicznego w zakładach mleczarskich.Uczestnicy Olimpiady odpowiadali przed komisją składającą się z pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pracowników Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny w Warszawie. Wszyscy reprezentanci naszej szkoły zasłużenie wywalczyli tytuły finalistów. W czasie wolnym olimpijczycy wraz z opiekunem mieli okazję uczestniczenia w wycieczce szkoleniowej do OSM w Piątnicy, zwiedzenia Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz wysłuchania interesującego wykładu pt.: „Techniczne aspekty koncentracji wybranych składników mleka” przedstawionego przez dr inż. Fabiana Dajnowca. Za przygotowanie merytoryczne i opiekę w czasie Olimpiady odpowiedzialna była Anna Kryk-Łysak.
Konkurs  „Mistrzostwa Młodych Kelnerów”
Arkadiusz Kuszneruk, uczeń klasy  3et Technikum Ekonomicznego (specjalność: technik hotelarstwa), zajął  IV miejsce w Konkursie „ Mistrzostwa Młodych Kelnerów”. Rozgrywki te odbyły się  13 marca 2018 r. w ZS nr 3 w Siedlcach. W Konkursie wzięło udział 17 uczniów z różnych szkół z całej Polski (m.in. z Częstochowy, Bydgoszczy, Warszawy, Łodzi, Łukowa, Kluczborku). Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła  Minister Edukacji  Narodowej. Oprócz umiejętności praktycznych (wśród których znalazły się m.in.: nalewanie napoju do szklanki, zmiana obrusa, serwowanie przystawek za pomocą serwisu francuskiego czy podanie tortu – serwisem angielskim) nasz reprezentant musiał zmierzyć się z pytaniami z zakresu obsługi kelnerskiej. Arek wykazał się dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną różnorodnych technik obsługi gościa, ale i imponującym opanowaniem oraz wrażliwością odnośnie do poruszanych tu kwestii. Opiekę merytoryczną sprawowała nauczycielka przedmiotów zawodowych hotelarskich, Anna Kryk-Łysak. Gratulujemy!
22 lutego 2018 roku - Dzień Otwartych Drzwi
Jak co roku zaprosiliśmy Gimnazjalistów do odwiedzenia Szkół Vetterów i zapoznania się ze Szkołą oraz ofertą edukacyjną na następny rok szkolny. Odwiedziło nas ponad pięciuset uczniów, co sprawiło nam ogromną przyjemność. Po powitaniu na sali gimnastycznej goście obejrzeli film o historii i tradycji Szkoły oraz propozycji edukacyjnej na 2018/2019 rok. Zostali podzieleni na grupy, które pod opieką nauczycieli i uczniów ZSE "zwiedzały"szkołę i uczestniczyły w różnorodnych przedsięwzięciach prezentujących nauczane przedmioty, kierunki i specjalności. Mamy nadzieję, że wielu z uczniów szkół gimnazjalnych, którzy nas odwiedzili podejmie naukę w Naszej Szkole. Serdecznie zapraszamy. zobacz zaproszenie i relację fotograficzną

WIĘCEJ INFORMACJI ZE SZKOLNYCH WYDARZEŃ W KRONICE

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione

 

statystyka