Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Jedną z form działania w ramach programu jest wspieranie finansowo oraz merytorycznie partnerskiej współpracy pomiędzy europejskimi placówkami edukacyjnymi realizującymi wspólne projekty.
GŁÓWNA PROJEKT PARTNERZY GALERIA KONTAKT O NAS