Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Jedną z form działania w ramach programu jest wspieranie finansowo oraz merytorycznie partnerskiej współpracy pomiędzy europejskimi placówkami edukacyjnymi realizującymi wspólne projekty.

W roku szkolnym 2012/2013 nasza Szkoła rozpoczęła realizację kolejnego projekt Comenius.

Szkoły uczestniczące w projekcie: 


  1. Polska.Lublin.  Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów. Koordynator i pomysłodawca projektu.
  2. Niemcy.Siegen. DEA - NORDRHEIN-WESTFALEN.  Berufskolleg Allgemeingewerbe, Hauswirtschaft und Sozialpädagogik des Kreises Siegen-Wittgenstein   
  3. Francja. Morre. Franche-Comté. Maison Familiale et Rurale.
  4. Włochy.Popoli. Abruzzo.  Istituto Statale Istruzione Superiore "Amedeo Di Savoia "
  5. Turcja. Istambuł. HÜSEYİN BÜRGE ANADOLU LİSESİ
  6. Hiszpania. Badajoz.  IES Reino Aftasi

Celem projektu jest budowanie porozumienia i zrozumienia wielokulturowości poprzez uczenie się o mniejszościach religijnych, etnicznych i narodowych oraz o wpływie, jaki te mniejszości wywierają na rozwój krajów i ich kulturę.
Celem projektu jest  zwiększenie świadomości, że jesteśmy równi pomimo różnic, przełamanie stereotypów i uprzedzeń, przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi.
Realizacja projektu prowadzi do bardziej aktywnego uczestnictwa jako członka Wspólnoty Europejskiej, jak i wzbogaca świadomość narodową każdego z uczestników  projektu, ukazuje i promuje świadomość różnorodności kulturowej i językowej Europy.