OGŁOSZENIA DLA MATURZYSTÓW
ważne dla wszystkich zdających

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM

MATURA 2018


zapoznaj się z informacją o egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2017/2018
przeczytaj koniecznie

  • termin złożenia pisemnych wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego: 30 września 2017 roku
  • ostateczne deklaracje wyboru przedmiotów i poziomów: 7 lutego 2018 roku
  • do egzaminów zdający przystępują w swojej szkole
  • egzaminy pisemne trwają w dniach od 4 do 23 maja 2018 roku zgodnie z powyższym harmonogramem (komunikaty dyrektora CKE)
  • ustne egzaminy maturalne z języka polskiego i języka obcego:
    od 9 do 24 maja 2018 roku zgodnie ze szkolnym harmonogramem, który będzie ogłoszony do 4 marca 2018 roku
Wyniki egzaminów pisemnych i wydawanie świadectw dojrzałości - 3 lipca 2018 roku

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

1. Egzamin pisemny - 21 sierpnia 2018 roku godzina 9.00
2. Egzamin ustny - 22-23 sierpnia 2018 roku


Czas trwania egzaminów pisemnych
"nowa formuła"

poziom podstawowy poziom rozszerzony
język polski
170 min
180 min
matematyka
170 min
180 min
język obcy
120 min
150 min

biologia
geografia
chemia
fizyka
historia
historia muzyki
historia sztuki
filozofia
wiedza o społeczeństwie

---------
180 min
informatyka
---------
część I - 60 min
część II - 150 min

 


Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzenia egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów możliwych do wyboru na egzaminie omówione są w Informatorach Maturalnych dostępnych na stronach www.oke.krakow.pl lub www.cke.edu.pl


Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego

  • Wyniki części ustnej ogłaszane są tego samego dnia. Wyniki są ostateczne.
  • Wyniki części pisemnej ogłaszane są po sprawdzeniu prac przez zewnętrzne komisje przeszkolonych egzaminatorów. Wyniki ustalone przez OKE są ostateczne. Ogłasza je dyrektor szkoły.
  • Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Świadectwa dojrzałości wydawane są w macierzystej szkole. Na świadectwie znajdują się wyniki z wszystkich zdawanych (wybranych) przedmiotów egzaminacyjnych.

Kolejne sesje egzaminacyjne
Jeżeli zdający nie zdał jakiegoś przedmiotu, to może go zdawać w kolejnych sesjach przez okres 5 lat. W tym czasie może też podwyższać wyniki lub zdawać przedmioty dodatkowe.

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione