Współpraca zagraniczna
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie


Współpraca ze szkołą z Norwegii

Zespół Szkół Ekonomicznych A. i J. Vetterów nawiązał współpracę ze szkołą Porsgrunn Videregaende Skole w Norwegii za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
Obie szkoły przygotowały dwuletni projekt unijny pt. „Umacniajmy się przez przedsiębiorczość i turystykę (Let’s strengthen each other through entrepreneurship and tourism)”, wdrażany w ramach Erasmus + Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół KA 219. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016–2018.

W ciągu dwóch lat zaplanowano wymianę 28 uczniów i 10 nauczycieli (4 nauczycieli wyjeżdżających z młodzieżą i 6 do roboczych spotkań projektowych). Celem projektu jest rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów, promocja regionu lubelskiego oraz rozwój turystyki przyjazdowej.


Podczas wizyty w Polsce uczniowie norwescy będą mieli okazję zwiedzić najciekawsze miejsca Lubelszczyzny, a uczniowie polscy poznają region Telemark. Wymiana młodzieży pomiędzy szkołami umożliwi poznanie odmiennych kultur obu krajów, przełamywanie barier i stereotypów kulturowych, a także rozwijanie ciekawości świata wśród młodzieży. Uczniowie polscy i norwescy poszerzą wiedzę z zakresu geografii i turystyki, a także nauczą się promować kulturę swojego kraju. Dzięki wymianie międzyszkolnej uczestnicy projektu nawiążą nowe kontakty, które będą mogły być kontynuowane w przyszłości.

Projekt kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności językowych koniecznych do nawiązania współpracy z partnerami z Norwegii. Polscy uczestnicy programu będą się komunikować ze swoimi rówieśnikami norweskimi w języku angielskim, pisząc w tym języku e-maile, czytając dokumentację i poszerzając słownictwo z zakresu turystyki. Uczniowie poznają nowe technologie multimedialne, które będą wykorzystywane do realizacji zadań bieżących oraz w przyszłej pracy zawodowej. Poznanie Norwegów poprzez przeprowadzenie badań marketingowych oraz podczas wizyt, pozwoli na profesjonalne przygotowanie oferty turystycznej regionu lubelskiego przeznaczonej dla Skandynawów. W tym celu zostanie nawiązana współpraca z biurem turystycznym. Pracujący tam specjaliści pomogą uczniom przygotować ciekawe oferty zachęcające norweskich turystów do zwiedzania regionu lubelskiego, które będą prezentowane na targach w Norwegii. Dzięki wymianie międzynarodowej polscy uczniowie, mimo różnic kulturowych, nauczą się współpracy z Norwegami zarówno w kontaktach zawodowych, jak i towarzyskich. Uczestnicy projektu będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności w przyszłej pracy zawodowej, pomogą im one również w poszukiwaniu zatrudnienia nie tylko na rynku polskim, ale i norweskim.


ROK SZKOLNY 2017/2018


REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja do projektu odbędzie się 28 września 2017 r o godz. 16.00 w sali 207.
Projekt adresowany jest do uczniów I, II, III kl. Technikum Ekonomicznego oraz I, II klas XVI Liceum Ogólnokształcącego w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie.

Uczniowie przystępujący do rekrutacji oceniani są według następujących kryteriów:

  • Biegła znajomość języka angielskiego
  • Wzorowe zachowanie
  • Umiejętność współpracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów
  • Zgoda rodziców na przyjęcie ucznia/uczennicy z Norwegii w domu

Informacje o realizowanym projekcie i rekrutacji są umieszczane na tablicy informacyjnej znajdującej się przy pokoju nauczycielskim oraz są na bieżąco przekazywane wychowawcom i rodzicom na zebraniach.

 


ROK SZKOLNY 2016/2017


REKRUTACJA DO PROJEKTU


Rekrutacja do projektu odbyła się 29 września 2016 r o godz. 16.00 w sali 207.
Projekt adresowany jest do uczniów I, II, III kl. Technikum Ekonomicznego oraz I, II klas XVI Liceum Ogólnokształcącego w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie.

Uczniowie przystępujący do rekrutacji oceniani są według następujących kryteriów :

  1. Biegła znajomość języka angielskiego,
  2. Wzorowe zachowanie.
  3. Umiejętność współpracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów.
  4. Zgoda rodziców na przyjęcie ucznia/uczennicy z Norwegii w domu.

Informacje o rekrutacji oraz jej wynikach są umieszczane na tablicy informacyjnej znajdującej się przy pokoju nauczycielskim oraz są na bieżąco przekazywane wychowawcom i rodzicom na zebraniach.


 

Wizyta gości z Norwegii w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie w terminie 7–14.01.2017 r.

Wizyta 12 uczniów i 2 opiekunów z Norwegii w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie w terminie 7 – 14. 01. 2017 r.

Głównym celem programu wdrażanego w ramach pobytu grupy norweskiej w Lublinie była integracja młodzieży obu państw. Cel ten realizowany był poprzez wspólne warsztaty organizowane w ZSE, w ramach których uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób należy założyć własne biuro turystyczne oraz jak przygotować biznesplan swojego przedsiębiorstwa. Zapoznali się także z modelem przedsiębiorczości, technikami biznesowymi w turystyce i nauczyli się obsługi specjalistycznego programu komputerowego Amadeus wykorzystywanego w branży turystycznej.

Oprócz zajęć ściśle związanych z projektem, w programie pobytu Norwegów w Lublinie uwzględniono zajęcia pt. „Can you do it?”, podczas których uczniowie ZSE zaprezentowali swoje zdolności manualne. Można było podziwiać prace utalentowanych uczniów wykonane różnymi technikami, wśród których obecne były gipsowe figurki aniołów, wyroby z metalu oraz papieru wykonane techniką decoupage, hafty, rysunki ołówkiem, a także akwarele. To spotkanie stało się okazją do lepszego poznania potencjału polskich uczniów, który może zostać wykorzystany do wspólnych przedsięwzięć w ramach projektu.

W przygotowanym na wizytę Norwegów programie nie mogło zabraknąć inspiracji kulinarnych. Dzięki warsztatom prowadzonym w restauracji Koncertowa goście z Norwegii mieli okazję zapoznać się z tradycyjną kuchnią naszego regionu. Pod czujnym okiem mistrzów w zawodzie kucharza uczniowie obu szkół przygotowali nasze regionalne potrawy: cebularza lubelskiego CHOG, kaszę jaglaną z musem malinowym i pierogi ruskie. Na koniec przystąpiono do degustacji własnoręcznie przyrządzonych potraw. Wspólna praca okazała się wspaniałą wymiana doświadczeń kulinarnych, dając możliwość odniesienia się do tradycji i historii Lublina.

Najważniejszym punktem programu wizyty Norwegów było pokazanie im turystycznego potencjału naszego regionu. Nasi goście zostali zapoznani z obiektami tej klasy, co Zamek Lubelski z Kaplicą Świętej Trójcy wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Stare Miasto, Archikatedra Lubelska oraz wspaniały Zamość nazywany Perłą renesansu. Obok wspomnianych zabytków Norwegowie zwiedzili również Państwowe Muzeum na Majdanku.

Przygotowany program atrakcji turystycznych uwzględnił propozycje związane z całym naszym regionem. W Zamościu zwiedzano Stare Miasto, Katedrę i trasę podziemną. Następnie polsko-norweska grupa udała się do Zagrody Roztocze w Obszy, znanej na Lubelszczyźnie z kuchni regionalnej, gdzie serwowany jest m.in. pieróg biłgorajski. Przygotowana została również oferta dla wielbicieli koni, którzy mogli zobaczyć różne rasy tych zwierząt. Największym zainteresowaniem cieszył się emblematyczny dla roztoczańskiej przyrody konik polski. Niewątpliwą atrakcją skierowana nie tylko do miłośników tych zwierząt była możliwość odbycia konnej przejażdżki. Po plenerowych atrakcjach uczniowie spacerem udali się do pensjonatu, gdzie czekały ich inne rozrywki, tj. gra w kręgle na automatycznej dwutorowej kręgielni, występy karaoke i dyskoteka.

Kolejnym etapem pobytu Norwegów były zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie obu szkół pod kierunkiem specjalisty przygotowywali oferty zwiedzania Lubelszczyzny. Efekty pracy młodzieży zostaną zamieszczone na stronie internetowej ZSE w językach: polskim, angielskim i norweskim.

W ostatnim dniu pobytu uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Wsi Lubelskiej. Tematem spotkania były „Ginące zawody i umiejętności, rękodzieło artystyczne w Muzeum Wsi Lubelskiej”. Program zajęć obejmował warsztaty z pisania ikon, wyrobu papierowych kwiatów oraz lekcję muzealną z obróbki lnu z pokazami kręcenia postronków, snucia nici i tkania płótna lnianego. Podzieleni na grupy uczniowie wykonywali zadania z wielkim zaangażowaniem. Dodatkową atrakcją było przemieszczanie się saniami po terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.

Na koniec uczniowie otrzymali certyfikat i wypełnili ankietę ewaluacyjną, z której wynikało, że program pobytu grupy norweskiej w Lublinie otrzymał wysoką notę.

Wizyta w Polsce - SZKOŁA

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


Wizyta w Polsce - ZAMEK LUBELSKI

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


Wizyta w Polsce - ZAMOŚĆ

powiekszeniepowiekszenie


Wizyta w Polsce - WARSZTATY KULINARNE

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


Wizyta w Polsce - URZĄD MARSZAŁKOWSKI

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


Wizyta w Polsce - SKANSEN

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


Wizyta w Polsce - REKREACJA W OBSZY

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


Wizyta w Polsce - MAJDANEK

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


Wizyta w Polsce - CZAS WOLNY

powiekszenie

 


Wizyta grupy uczniów ZSE w Porsgrunn Videregående Skole w Norwegii w terminie 11.03–18.03.2017 r.

Wizyta 14 uczniów i 2 opiekunów z Polski w Porsgrunn Videregående Skole w Norwegii w terminie 11.03 – 18.03.2017 r.

Norwegia słynie na całym świecie z pięknej, nieskażonej przyrody. Przekonali się o tym również nasi uczniowie biorący udział w projekcie Erasmus + Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół – akcja KA 219.

Pobyt polskiej grupy w Norwegii rozpoczął rejs statkiem „Dikkon” z Brevik. W trakcie tej wycieczki krajoznawczej uczniowie z opiekunami mieli okazję podziwiać fiordy, jedną z najwspanialszych atrakcji turystycznych regionu. Przepiękne widoki zachwyciły wszystkich uczestników wyprawy, którzy nie mogli powstrzymać się od robienia zdjęć, doceniając wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Z pewnością Norwegię można określić mianem bajkowej krainy fiordów.

Kolejnym punktem programu było spotkanie z merem Porsgrunn Robinem Kåssem, który w trakcie swojego wystąpienia przekazał informacje dotyczące samego miasta oraz jego znaczenia gospodarczego w skali przemysłu Norwegii. Następnie uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili salę obrad miejskiego ratusza, gdzie odbyło się spotkanie z merem. Na zakończenie wizyty polska grupa wręczyła merowi Porsgrunn obraz przedstawiający zabytkową siedzibę ZSE, wykonany przez ucznia naszego technikum Hieorhia Lobashova, uczestnika spotkania „Can you do it?”.

W trakcie pobytu polskiej grupy odbyła się wycieczka do Oslo, stolicy a zarazem największego miasta Norwegii. Uczniowie wraz z opiekunami mieli okazję podziwiać tamtejsze główne atrakcje turystyczne: Opera House, gmach Parlamentu i Pałac Królewski, by po intensywnym zwiedzaniu posmakować norweskiej kuchni.

Mimo istniejących stereotypów dotyczących ciężkich potraw z kraju Wikingów okazało się, że cenione są tam proste dania przygotowane ze składników wysokiej jakości. Świetnie przyrządzona wołowina wprost rozpływała się w ustach. Na deser podano gofry z dżemem i bitą śmietaną, które w wydaniu norweskim mają charakterystyczny wygląd i smak, stanowiąc dość popularną przekąskę.

Wracając z Oslo polska grupa udała się do Drammen na targi Young Entrepreneurship Exhibition. Warto zauważyć, że ta impreza różni się od wyobrażeń, które mamy w Polsce. Stoiska przygotowują sami uczniowie, prezentując swoje przedsiębiorstwa i produkty. Ich oferta wystawiennicza oceniana jest przez ekspertów pod względem innowacyjności i funkcjonalności, po czym ma ona szansę na realizację przez firmy norweskie działające na rynku.

Kolejnym punktem programu był „Trappeshow”, zorganizowany dla społeczności uczniowskiej z obu krajów. Na tym spotkaniu grupa polska prezentowała region lubelski pod względem atrakcji turystycznych. Nie zabrakło też polskiej muzyki słuchanej przez norweskich uczniów szczególnie chętnie. Po spotkaniu „Trappeshow” uczniowie polscy i norwescy poznawali się na lekcji języka angielskiego, rozmawiając  o swoich zainteresowaniach. Następnie wspólnie przygotowywali krótkie filmy reklamowe prezentujące ich rodzinne regiony. Wszyscy świetnie się bawili podczas realizacji tego zadania. Zostały też przeprowadzone zajęcia ze specjalistą z  Visit Grenland, który pokazał filmy promujące Telemark i opowiedział o atrakcjach turystycznych tego regionu.

Wieczorem uczniowie obu szkół wraz z opiekunami mieli okazję obejrzeć w Ibsenhusen występ grupy folklorystycznej „Viken Trio”. Po zakończeniu koncertu można było nabyć płyty CD z nagraniami zespołu, a także otrzymać autografy muzyków. Po niezapomnianych wrażeniach artystycznych kolejna atrakcją turystyczną było Muzeum Du Verden. To jedyne w swoim rodzaju połączenie centrum naukowego z Muzeum Morskim stanowi idealne miejsce dla rodzin z dziećmi. Jest tu wiele atrakcji dla zwiedzających w każdym wieku; wśród nich pokazy, warsztaty i filmy 3D, a w małej kawiarence z pieknym widokiem na rzekę można napić się kawy. Nasi uczniowie – pracując w grupach polsko-norweskich – mieli za zadanie zaprogramować roboty według podanych wskazówek. Wymagało to matematycznego myślenia i dostarczyło wiele satysfakcji z odniesionych sukcesów. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Porcelany. Uczestnicy projektu poznali historię tego miejsca, obejrzeli eksponaty, dowiedzieli się, jaka jest technologia wykonywania wyrobów ceramicznych i w jaki sposób są one dekorowane.

W ostatnim dniu pobytu uczniowie pracowali na platformie edukacyjnej, tworząc oferty zwiedzania regionu Telemark. Na koniec wizyty uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty i wypełnili ankietę ewaluacyjną, na podstawie której program pobytu w Norwegii otrzymał wysoką notę.

 

Wizyta w Norwegii - SZKOŁA

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Wizyta w Norwegii - SPOTKANIE Z MEREM

powiekszeniepowiekszenie


Wizyta w Norwegii - OSLO

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Wizyta w Norwegii - MUSEUM DU VERDEN

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Wizyta w Norwegii - KONCERT

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


Międzynarodowe Spotkania Projektowe - Norwegia - 20-23 maja 2017 roku

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe oceniające dotychczasowe efekty realizacji programu „Umacniajmy się przez przedsiębiorczość i turystykę” (Let’s strengthen each other through entrepreneurship and tourism)”, wdrażanego w ramach Erasmus + Partnerstwo strategiczne  –  współpraca szkół KA 219.  pt. „Ewaluacja” odbyło się w Norwegii w terminie 20-23.05.2017

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


Uczestniczyło w nim trzech polskich  i trzech norweskich nauczycieli.
Na początku spotkania  nauczyciele  rozmawiali o systemie edukacji w obu krajach, porównali programy nauczania języka angielskiego. Następnie uczestniczyli w lekcji języka angielskiego, dzięki której dokonali wymiany doświadczeń dotyczącej metod nauczania języka obcego.
Te informacje były  potrzebne do omówienia realizacji wspólnych projektów, a przede wszystkim właściwej interpretacji wyników ewaluacji.
Wyniki ankiet przeprowadzonych w Polsce i Norwegii zostały szczegółowo omówione i porównane.
W wyniku ewaluacji ustalono, że program jest realizowany prawidłowo i przynosi oczekiwane korzyści dla uczniów.


Międzynarodowe Spotkania Projektowe - Polska - 10-13 czerwca 2017 roku

Ponowne międzynarodowe spotkanie projektowe pt. „ Zarządzanie projektem” odbyło się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie w terminie 10-13.06.2017r

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


Uczestniczyło w nim trzech polskich i trzech norweskich nauczycieli.
Po uzupełnieniu dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu i przygotowaniu harmonogramu działań na 2018. r,  nauczyciele przystąpili do omówienia ważnej kwestii jaką jest rekrutacja młodzieży do projektu oraz zastanawiali się, w jaki sposób nagradzać najbardziej kreatywnych uczniów.
Kolejnym punktem rozmowy była organizacja konkursów dla młodzieży, a także przygotowanie w roku 2018 wystawy promującej Region Lubelski i Region Telemark. W tym celu nauczyciele norwescy odwiedzili Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, współpracujący od wielu lat z naszą szkołą i  zapoznali się z jego działalnością.
Następnie w nawiązaniu do spotkania , które odbyło się w Norwegii, nauczyciele rozmawiali o wizycie uczniów w Polsce i w Norwegii . Dokonali wnikliwej analizy, po której ustalono  jakie elementy powinien zawierać program pobytu w obu krajach. W tym celu nauczyciele sporządzili podsumowanie dotyczące oczekiwanych rezultatów oraz produktów, które udało się wytworzyć, a także  spodziewanych  efektów  w kolejnym roku.
W związku z tym nauczyciele obu szkół podjęli długą dyskusję dotyczącą planu upowszechniania oraz zastanawiali się w jaki sposób zapewnić trwałość wykorzystania rezultatów po zakończeniu finansowania ze środków UE.
Ostatnim punktem Międzynarodowego Spotkania Projektowego była dyskusja dotycząca wsparcia przedsięwzięć, projektów realizowanych wspólnie przez uczniów obu szkół w dziedzinie turystyki. W tym celu  nauczyciele polscy zwrócili uwagę na konieczność wsparcia merytorycznego dla uczniów realizujących te projekty z wykorzystaniem najnowszych technologii komputerowych w ramach kursu, który zostanie przeprowadzony w październiku – (Android podstawy). W związku z tym na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie, którzy przedstawili nauczycielom norweskim swoje pomysły na projekty w dziedzinie turystyki i przekazali jakie rezultaty do tej pory udało im się osiągnąć rezultaty na tym etapie.
Spotkanie zakończyła projekcja filmu i prezentacja z realizacji projektu w 2017r. przygotowana przez uczniów kierunku Technik Informatyk.

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione