OFERTA EDUKACYJNA
na rok szkolny 2019/2020

szkoły średnie w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie

 • XVI Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Ekonomiczne

FILM: OFERTA EDUKACYJNA 2019


Nazwa Szkoły
Klasa
Przedmioty
rozszerzone
Przedmioty uzupełniające
Nauczane języki obce
Zajęcia edukacyjne przeliczane
na punkty w procesie rekrutacji
XVI Liceum Ogólnokształcące
menedżerska
(mat-inf-geog)
matematyka
informatyka
geografia
historia i społeczeństwo
ekonomia w praktyce
język angielski

język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka
dziennikarska
(pol-ang-his)
język polski
język angielski
historia
przyroda
kreatywność
język angielski

język francuski
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
historia
Technikum Ekonomiczne
technik ekonomista
matematyka
geografia
historia i społeczeństwo

język angielski

język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia
technik
informatyk
matematyka
fizyka
historia i społeczeństwo
język angielski

język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka
technik
organizacji turystyki
język angielski
geografia
historia i społeczeństwo
język angielski

język niemiecki/
/język hiszpański
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia
technik
hotelarstwa
język angielski
geografia
historia i społeczeństwo
język angielski

język francuski/
/język hiszpański
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia

klasy po szkole podstawowej
REGULAMIN REKRUTACJI
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
na rok szkolny 2019/2020

Nazwa Szkoły
Klasa
Przedmioty
rozszerzone
Nauczane języki obce
Zajęcia edukacyjne przeliczane
na punkty w procesie rekrutacji
XVI Liceum Ogólnokształcące
menedżerska
(mat-inf-geog)
matematyka
informatyka
geografia
język angielski

język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka
dziennikarska
(pol-ang-wos)
język polski
język angielski
wiedza o społeczeństwie
język angielski

język hiszpański
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
historia
Technikum Ekonomiczne
technik ekonomista
matematyka

język angielski

język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia
technik
informatyk
matematyka
język angielski

język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka
technik
organizacji turystyki
geografia
język angielski

język niemiecki/
/język hiszpański
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia
technik
hotelarstwa
geografia
język angielski

język francuski/
/język hiszpański
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. I J. Vetterów w Lublinie to:

 • Jedna z najstarszych szkół w Polsce - założona w 1866 roku czyli z ponad 150-letnią tradycją.
 • Pierwsza szkoła ekonomiczna w regionie.
 • Ponad 50 lat doświadczenia w nauczaniu na kierunkach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.
 • Kształcenie na cieszących się popularnością kierunkach.
 • Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.
 • Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie w Technikum Ekonomicznym.
 • W rankingu liceów i techników Perspektywy tytuły:
  Złotej Szkoły 2018
  srebrnej Szkoły 2017
  Srebrnej Szkoły 2016
  Złotej Szkoły 2015

Oferujemy:

 • Wysoki poziom nauczania języków obcych z możliwością doskonalenia sprawności językowych podczas zagranicznych wyjazdów.
 • Uczniowie mają możliwość doskonalenia sprawności językowych podczas wyjazdów zagranicznych:
  • 4-tygodniowych praktyk zawodowych na kierunku technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej we Francji, Niemczech i na Majorce realizowanych w ramach projektu Erasmus+,
  • wymiany młodzieży w ramach współpracy polsko-niemieckiej w Mettmann,
  • współpracy zagranicznej zs szkołami w Jordanii, Izraelu i Mołdawii,
  • w ramach projektów strategicznych Erasmus+ z Norwegią,
  • w przygotowaniu projekt Erasmus+ z Majorką.
 • Własną doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.
 • Możliwość rozwijania własnych zainteresowań: teatralnych, dziennikarskich, muzycznych, sportowych, ekologicznych, w ramach wolontariatu, ...
 • Dobry dojazd - szkoła znajduje się w centrum Lublina.
 • 9 laboratoriów informatycznych.
 • 2 internetowe centra informacji multimedialnej.
 • Nowoczesne pracownie specjalistyczne.
 • Siłownię.
 • 2 sale gimnastyczne.

Jeżeli chcesz zdobyć solidne przygotowanie w zakresie przedmiotów ogólnokształcacych,
które zapewni Ci dobry start na studia i rozwinie twoje umiejętności językowe
to przyjdź do
XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Przeczytaj o nauczaniu

XVI Liceum Ogólnokształcące a w nim klasa:

 • menedżerska
  w tej klasie uczeń zdobędzie nowe doświadczenia w zakresie zarządzania, podejmowania decyzji, dążenia do sukcesu zawodowego, umiejętności oceny ryzyka i podejmowania działalności gospodarczej. Nauczy się kreatywności i umiejętności pracy w zespole oraz wykorzystywania w pracy nowoczesnych technologii.
 • dziennikarska
  objęta jest patronatem naukowym UMCS.W tej klasie realizowany jest zmodyfikowany program języka polskiego uwzględniający zagadnienia istotne dla praktyki dziennikarskiej. Uczniowie tego kierunku rozwijają swoje zainteresowania w Kole Młodych Dziennikarzy i redagują gazetkę "Vetter-Kurier". Organizowane są ciekawe wycieczki przedmiotowe do Zakładu Dziennikarstwa UMCS, gdzie uczniowie uczestniczą w warsztatach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu oraz do siedziby Lubelskiego Radia i Telewizji.

Jeżeli interesują Cię:

  prawa gospodarki rynkowej,
  zasady funkcjonowania firm,
  technologie internetowe i multimedialne,
  projektowanie i administrowanie sieci komputerowych,
  przygotowywanie i opracowywanie programów turystycznych,
  organizowanie imprez turystycznych,
  praktyka w biurach turystycznych

  oraz chcesz zdobyć ciekawy zawód
  to zdecyduj się na naukę
  w
  TECHNIKUM EKONOMICZNYM

Technikum Ekonomiczne :

 • technik ekonomista
  to kierunek, na którym poznasz prawa gospodarki rynkowej, zasady funkcjonowania firm, etapy podejmowania działalności gospodarczej, zasady funkcjonowania różnych instytucji gospodarki rynkowej: banki, giełdy papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych. Nauczysz się rachunkowości komputerowej i samodzielnego prowadzenia różnych rozliczeń finansowych. Absolwenci kierunku przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, mogą również znaleźć zatrudnienie w firmach związanych z przemysłem, handlem, usługami i rynkiem ubezpieczeń. Uczniowie kierunku technik ekonomista uczestniczą z powodzeniem w Olimpiadzie Ekonomicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, konkursach z rachunkowości oraz wiedzy o podatkach. Podczas nauki organizowane są ciekawe wycieczki przedmiotowe. Praktyki zawodowe odbywane są w wiodących przedsiębiorstwach w regionie.
 • technik informatyk
  to kierunek, na którym poznasz tworzenie stron internetowych i grafiki komputerowej, technologie internetowe i multimedialne, budowę, konfigurowanie i funkcjonowanie zestawu komputerowego, projektowanie i administrowanie sieci komputerowych, różne środowiska systemów operacyjnych, programowanie nowoczesnych aplikacji, nabędziesz umiejetności aktywnej działalności na rynku pracy. Absolwenci kierunku technik informatyk mogą podejmować pracę w zakładch branży informatycznej, w każdym miejscu, gdzie są wykorzystywane komputery i sieci komputerowe, w zakładach graficznych i agencjach reklamowych, prowadzić własną działalność usługową w dziedzinie TI. Uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatu ECDL(Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).
 • technik organizacji turystyki
  po ukończeniu kierunku technik obsługi turystycznej absolwent jest przygotowany do samodzielnego opracowywania programów turystycznych, organizowania imprez turystycznych, przyjmowania zleceń od klientów i czuwania nad ich realizacją, przygotowywania ofert turystycznych w języku polskim i obcym. Absolwent tego kierunku może pracować w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, domach wczasowych, w organach administracji samorządowej zawiązanych z turystyką w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.
  Uczniowie tego kierunku biorą udział w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektuErasmus+ realizowanego z funduszy Unii Europejskiej. Podczas praktyk uczniowie realizują ciekawy program kulturalno-turystyczny. W ramach przygotowań do projektu uczestniczą w dodatkowych lekcjach z języków obcych. Staże odbywają się w Dreźnie (Niemcy), Nimes i Montpellier (Francja) i w Palmie (Majorka).
 • technik hotelarstwa
  po kierunek dla osób ambitnych, kreatywnych i aktywnych. Możesz zdobyć wiedzę o branży hotelarskiej, marketingu i nowoczesnej rachunkowości, podstaw prawnych i ekonomicznych. Uczniowie pogłębiają wiedzę zdobytą w szkole podczas praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w najlepszych obiektach hotelowych w województwie lubelskim, jak również w trakcie staży zagranicznych.
  Uczniowie tego kierunku biorą udział w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektu Erasmus+ realizowanego z funduszy Unii Europejskiej. Podczas praktyk uczniowie realizują ciekawy program kulturalno-turystyczny. W ramach przygotowań do projektu uczestniczą w dodatkowych lekcjach z języków obcych. Staże odbywają się w Dreźnie (Niemcy), Nimes i Montpellier (Francja) i w Palmie (Majorka).

Współpraca zagraniczna Zespołu Szkół Vetterów

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie to szkoła, której priorytetem jest stałe podnoszenie jakości kształcenia. Jedną z form realizacji tego zadania jest współpraca zagraniczna, poprzez którą szkoła poszukuje sprawdzonych metod pozwalających podnosić jakość kształcenia. Szkoła podtrzymuje istniejące od wielu lat kontakty zagraniczne oraz czyni starania w celu pozyskiwania nowych partnerów zagranicznych.

przejdź na stronę poświęconą wpółpracy zagranicznej


Informacje w sekretariacie Szkoły

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów
20-109 Lublin
ul. Bernardyńska 14
tel. 0-81 53 253 13

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione