OFERTA EDUKACYJNA
na rok szkolny 2018/2019

szkoły ponadgimnazjalne w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie


FILM: OFERTA EDUKACYJNA 2018


Z przyjemnością informujemy, że projekt złożony przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J Vetterów w Lublinie
w konkursie Erasmus+ 2018 został zatwierdzony do realizacji.
Oznacza to, że uczniowie kierunków technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej będą mieli możliwość odbywania
praktyk zawodowych w Niemczech, Francji i Hiszpanii (Majorka).

Absolwentom gimnazjów proponujemy wybór klasy z dwóch typów szkół w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie:

 • XVI Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Ekonomiczne

ZESTAWIENIE KLAS PIERWSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH
ROK SZKOLNY 2018/2019

Nazwa Szkoły
Klasa
Przedmioty
rozszerzone
Przedmioty uzupełniające
Nauczane języki obce
Zajęcia edukacyjne przeliczane
na punkty w procesie rekrutacji
XVI Liceum Ogólnokształcące
menedżerska
(mat-inf-geog)
matematyka
informatyka
geografia
historia i społeczeństwo
ekonomia w praktyce
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka
dziennikarska
(pol-ang-his)
język polski
język angielski
historia
przyroda
kreatywność
język angielski
język francuski
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
historia
europejska
(his-ang-niem)
historia
język angielski
język niemiecki
przyroda
europejska edukacja
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
historia
Technikum Ekonomiczne
technik ekonomista
matematyka
geografia
historia i społeczeństwo

język angielski
język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia
technik
informatyk
matematyka
fizyka
historia i społeczeństwo
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka
technik
obsługi turystycznej
język angielski
geografia
historia i społeczeństwo
język angielski
język francuski/
/język rosyjski/
/język hiszpański
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia
technik
hotelarstwa
język angielski
geografia
historia i społeczeństwo
język angielski
język francuski/
/język niemiecki/
język hiszpański
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia

REGULAMIN REKRUTACJI
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów Ww Lublinie
na rok szkolny 2018/2019
ZOBACZ

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. I J. Vetterów w Lublinie to:

 • Jedna z najstarszych szkół w Polsce - założona w 1866 roku czyli z ponad 150-letnią tradycją.
 • Pierwsza szkoła ekonomiczna w regionie.
 • Ponad 50 lat doświadczenia w nauczaniu na kierunkach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.
 • Kształcenie na cieszących się popularnością kierunkach.
 • Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.
 • Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie w Technikum Ekonomicznym.
 • W rankingu liceów i techników Perspektywy tytuły:
  Złotej Szkoły 2018
  srebrnej Szkoły 2017
  Srebrnej Szkoły 2016
  Złotej Szkoły 2015

Oferujemy:

 • Wysoki poziom nauczania języków obcych z możliwością doskonalenia sprawności językowych podczas zagranicznych wyjazdów.
 • Uczniowie mają możliwość doskonalenia sprawności językowych podczas wyjazdów zagranicznych:
  • 4-tygodniowych praktyk zawodowych na kierunku technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej we Francji, Niemczech i na Majorce realizowanych w ramach projektu Erasmus+,
  • wymiany młodzieży w ramach współpracy polsko-niemieckiej w Mettmann,
  • współpracy zagranicznej zs szkołami w Jordanii, Izraelu i Mołdawii,
  • w ramach projektów strategicznych Erasmus+ z Norwegią,
  • w przygotowaniu projekt Erasmus+ z Majorką.
 • Własną doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.
 • Możliwość rozwijania własnych zainteresowań: teatralnych, dziennikarskich, muzycznych, sportowych, ekologicznych, w ramach wolontariatu, ...
 • Dobry dojazd - szkoła znajduje się w centrum Lublina.
 • 9 laboratoriów informatycznych.
 • 2 internetowe centra informacji multimedialnej.
 • Nowoczesne pracownie specjalistyczne.
 • Siłownię.
 • 2 sale gimnastyczne.

Jeżeli chcesz zdobyć solidne przygotowanie w zakresie przedmiotów ogólnokształcacych,
które zapewni Ci dobry start na studia i rozwinie twoje umiejętności językowe
to przyjdź do
XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Przeczytaj o nauczaniu

XVI Liceum Ogólnokształcące a w nim klasa:

 • menedżerska
  w tej klasie uczeń zdobędzie nowe doświadczenia w zakresie zarządzania, podejmowania decyzji, dążenia do sukcesu zawodowego, umiejętności oceny ryzyka i podejmowania działalności gospodarczej. Nauczy się kreatywności i umiejętności pracy w zespole oraz wykorzystywania w pracy nowoczesnych technologii.
 • dziennikarska
  objęta jest patronatem naukowym UMCS.W tej klasie realizowany jest zmodyfikowany program języka polskiego uwzględniający zagadnienia istotne dla praktyki dziennikarskiej. Uczniowie tego kierunku rozwijają swoje zainteresowania w Kole Młodych Dziennikarzy i redagują gazetkę "Vetter-Kurier". Organizowane są ciekawe wycieczki przedmiotowe do Zakładu Dziennikarstwa UMCS, gdzie uczniowie uczestniczą w warsztatach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu oraz do siedziby Lubelskiego Radia i Telewizji.
 • europejska
  objęta patronatem naukowym UMCS. W tej klasie realizowany jest przedmiot "Edukacja europejska", na którym uczniowie poznają instytucje Unii Europejskiej, elementy prawa, gospodarkę i rynek pracy UE oraz prawa i obowiązki obywatela. Ponadto podczas wymiany zagranicznej w ramach programu Comenius i wymiany z partnerska szkołą w Mettmann (Niemcy) współfinansowanej z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży uczniowie praktycznie wykorzystują swoją wiedzę europejską i doskonalą swoje umiejętności językowe. W trakcie nauki organizowane są wykłady i warsztaty na Wydziale Politologii UMCS, który objął patronatem klasę europejską.

Jeżeli interesują Cię:

  prawa gospodarki rynkowej,
  zasady funkcjonowania firm,
  technologie internetowe i multimedialne,
  projektowanie i administrowanie sieci komputerowych,
  przygotowywanie i opracowywanie programów turystycznych,
  organizowanie imprez turystycznych,
  praktyka w biurach turystycznych

  oraz chcesz zdobyć ciekawy zawód
  to zdecyduj się na naukę
  w
  TECHNIKUM EKONOMICZNYM

Technikum Ekonomiczne :

 • technik ekonomista
  to kierunek, na którym poznasz prawa gospodarki rynkowej, zasady funkcjonowania firm, etapy podejmowania działalności gospodarczej, zasady funkcjonowania różnych instytucji gospodarki rynkowej: banki, giełdy papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych. Nauczysz się rachunkowości komputerowej i samodzielnego prowadzenia różnych rozliczeń finansowych. Absolwenci kierunku przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, mogą również znaleźć zatrudnienie w firmach związanych z przemysłem, handlem, usługami i rynkiem ubezpieczeń. Uczniowie kierunku technik ekonomista uczestniczą z powodzeniem w Olimpiadzie Ekonomicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, konkursach z rachunkowości oraz wiedzy o podatkach. Podczas nauki organizowane są ciekawe wycieczki przedmiotowe. Praktyki zawodowe odbywane są w wiodących przedsiębiorstwach w regionie.
 • technik informatyk
  to kierunek, na którym poznasz tworzenie stron internetowych i grafiki komputerowej, technologie internetowe i multimedialne, budowę, konfigurowanie i funkcjonowanie zestawu komputerowego, projektowanie i administrowanie sieci komputerowych, różne środowiska systemów operacyjnych, programowanie nowoczesnych aplikacji, nabędziesz umiejetności aktywnej działalności na rynku pracy. Absolwenci kierunku technik informatyk mogą podejmować pracę w zakładch branży informatycznej, w każdym miejscu, gdzie są wykorzystywane komputery i sieci komputerowe, w zakładach graficznych i agencjach reklamowych, prowadzić własną działalność usługową w dziedzinie TI. Uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatu ECDL(Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).
 • technik obsługi turystycznej
  po ukończeniu kierunku technik obsługi turystycznej absolwent jest przygotowany do samodzielnego opracowywania programów turystycznych, organizowania imprez turystycznych, przyjmowania zleceń od klientów i czuwania nad ich realizacją, przygotowywania ofert turystycznych w języku polskim i obcym. Absolwent tego kierunku może pracować w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, domach wczasowych, w organach administracji samorządowej zawiązanych z turystyką w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.
  Uczniowie tego kierunku biorą udział w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektuErasmus+ realizowanego z funduszy Unii Europejskiej. Podczas praktyk uczniowie realizują ciekawy program kulturalno-turystyczny. W ramach przygotowań do projektu uczestniczą w dodatkowych lekcjach z języków obcych. Staże odbywają się w Dreźnie (Niemcy), Nimes i Montpellier (Francja) i w Palmie (Majorka).
 • technik hotelarstwa
  po kierunek dla osób ambitnych, kreatywnych i aktywnych. Możesz zdobyć wiedzę o branży hotelarskiej, marketingu i nowoczesnej rachunkowości, podstaw prawnych i ekonomicznych. Uczniowie pogłębiają wiedzę zdobytą w szkole podczas praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w najlepszych obiektach hotelowych w województwie lubelskim, jak również w trakcie staży zagranicznych.
  Uczniowie tego kierunku biorą udział w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektu Erasmus+ realizowanego z funduszy Unii Europejskiej. Podczas praktyk uczniowie realizują ciekawy program kulturalno-turystyczny. W ramach przygotowań do projektu uczestniczą w dodatkowych lekcjach z języków obcych. Staże odbywają się w Dreźnie (Niemcy), Nimes i Montpellier (Francja) i w Palmie (Majorka).

Współpraca zagraniczna Zespołu Szkół Vetterów

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie to szkoła, której priorytetem jest stałe podnoszenie jakości kształcenia. Jedną z form realizacji tego zadania jest współpraca zagraniczna, poprzez którą szkoła poszukuje sprawdzonych metod pozwalających podnosić jakość kształcenia. Szkoła podtrzymuje istniejące od wielu lat kontakty zagraniczne oraz czyni starania w celu pozyskiwania nowych partnerów zagranicznych.

przejdź na stronę poświęconą wpółpracy zagranicznej


Informacje w sekretariacie Szkoły

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów
20-109 Lublin
ul. Bernardyńska 14
tel. 0-81 53 253 13

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione