REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DLA UCZNIÓW Z UKRAINY
na rok szkolny 2017/2018

do klas pierwszych Technikum Ekonomicznego
w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie


KOMUNIKAT  DYREKTORA  SZKOŁY
z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie uzupełniającej rekrutacji
do Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
dla uczniów z Ukrainy

Wnioski kandydatów z Ukrainy do Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane będą w terminie od 27czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r. w formie elektronicznej.

Jeśli po zakończeniu rekrutacji dla absolwentów gimnazjum w dniu 7 lipca 2017 r. będziemy dysponować wolnymi miejscami, to złożone wnioski uczniów z Ukrainy na wolne miejsca będą rozpatrzone do 12 lipca 2017 r.

W tym dniu osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej rekrutacji.

Wzór wniosku należy pobrać ze strony internetowej szkoły (pobierz wniosek - WORD).

Wypełniony wniosek prosimy przesłać w wersji elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć skan paszportu i skan świadectwa ukończenia 9 klasy.

Uczniowie będą przyjmowani tylko na wolne miejsca w Technikum Ekonomicznym do klas w zawodach:

  • technik obsługi turystycznej
  • technik hotelarstwa

Nauka w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów jest bezpłatna.
O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy nie ukończyli 18 roku życia i posiadają świadectwo ukończenia 9 klasy.

pobierz KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY


Nauka w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów jest bezpłatna.

Koszty związane z pobytem ucznia z Ukrainy w Polsce (Lublinie):

  • zakwaterowanie w Bursie Szkolnej

  • wyżywienie całodzienne (3 posiłki dziennie)

  • opłata na NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) - ubezpieczenie na wypadek choroby i leczenia

  • opłata składki od następstw nieszczęśliwych wypadków

Wyżej wymienione koszty to około 500zł/m-c.

Należy jeszcze wziąć pod uwagę zakup podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych.


© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione