ROK SZKOLNY 2016/2017

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
pobierz lub otwórz /PDF/

rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 roku

 • zebrania ogólne dyrektora szkoły z rodzicami, a po nim z wychowawcami dla rodziców uczniów klas pierwszych - 15 września 2016 roku
 • zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III TE oraz II LO - 20 września 2016 roku
 • zebranie dyrektora szkoły, a po nim wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych - 29 września 2016 roku
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla TE
  • część pisemna: 6 października 2016 roku
  • część praktyczna: 1 października do 17 października 2016 roku
 • pielgrzymka maturzystów do Częstochowy - 8 października 2016 roku
 • Dzień Edukacji Narodowej - 14 października 2016 roku
 • uroczysty apel z okazji Dnia Niepodległości - 10 listopada 2016 roku
 • wywiadówki śródsemestralne z wychowawcami klas - 16 listopada 2016 roku
 • zimowa przerwa świąteczna - 23-30 grudnia 2016 roku
 • klasyfikacja śródroczna
  • wystawienie ocen śródrocznych - 13 stycznia 2017 roku
  • klasyfikacja śródroczna - 31 stycznia 2017 roku
  • plenarne zebranie Rady Pedagogicznej - 1 lutego 2017 roku
  • wywiadówki śródroczne - 2 lutego 2017 roku
 • uwaga: dotyczy klas IV Technikum Ekonomicznego
  • wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów zawodowych - 2 grudnia 2016 roku
  • wystawienie ocen końcowych z przedmiotów zawodowych - 16 grudnia 2016 roku
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla TE
  • część pisemna: 12 stycznia 2017 roku
  • część praktyczna: 16 stycznia do 23 lutego 2017 roku
 • ferie zimowe od 16 do 29 stycznia 2017 roku

koniec I semestru - 3 lutego 2017 roku

początek II semestru - 6 lutego 2017roku

 • rekolekcje wielkopostne: religia katolicka 5-7 kwietnia 2017 roku
 • wywiadówki śródsemestralne: 10 kwietnia 2017 roku
 • wiosenna przerwa świąteczna: 13-18 kwietnia 201 roku
 • klasyfikacja roczna klas maturalnych
  • wystawienie przewidywanych ocen rocznych - 7 kwietnia 2017 roku
  • poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach - 10-11 kwietnia 2017 roku
  • wystawienia ocen rocznych: 20 kwietnia 2017 roku
  • składanie podań o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe - 21 kwietnia 2017 roku do godz. 13.00
  • klasyfikacja roczna: 24 kwietnia 2017 roku
  • ewentualne egzaminy klasyfikacyjne: 25 kwietnia 2017 roku
  • zatwierdzenie ocen w klasach maturalnych na Radzie Plenarnej: 26 kwietnia 2017 roku
  • zakończenie zajęć dydaktycznych i rozdanie świadectw ukończenia szkoły: 28 kwietnia 2017 roku
 • uroczysty apel z okazji Konstytucji 3 Maja - 26 kwietnia 2017 roku
 • Dzień Drzwi Otwartych w Zespole Szkół Ekonomicznych: 27 kwietnia 2017 roku
 • egzaminy maturalne część ustna i pisemna według harmonogramu CKE: 4-26 maja 2017 roku
 • klasyfikacja pozostałych klas
  • wystawienie przewidywanych ocen rocznych: 7 czerwca 2017 roku
  • poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach: 8-9 czerwca 2017 roku
  • wystawienie ocen rocznych: 13 czerwca 2017 roku
  • składanie podań o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe: 14 czerwca 2017 roku do godz. 13.00
  • klasyfikacja roczna: 19 czerwca 2017 roku
  • zatwierdzenie ocen na Radzie Plenarnej: 21 czerwca 2017 roku
  • zakończenie zajęć dydaktycznych i rozdanie świadectw: 23 czerwca 2017 roku
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla TE
  • część pisemna: 20 czerwca 2017 roku
  • część praktyczna: od 11 czerwca do 2 lipca 2017 roku

II semestr - 6 lutego 2017 roku - 23 czerwca 2017 roku - 19 tygodni

zakończenie roku szkolnego 2016/2017 - 23 czerwca 2017 roku

konsultacje nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

 • 11 października 2016 roku (wtorek) 16.30-17.30
 • 16 listopada 2016 roku (środa) 16.30-17.30
 • 2 lutego 2017 roku (czwartek) 17.00-18.00
 • 7 marca 2017 roku (wtorek) 16.30-17.30
 • 10 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) 17.00-18.00
 • 24 maja 2017 roku (środa) 16.30-17.30

dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

  • 14 października 2016 roku - Dzień Edukacji Narodowej
  • 31 października 2016 roku - dzień przed 1 listopada
  • 12 stycznia 2017 roku - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  • 27 kwietnia 2017 roku - Dzień Otwartych Drzwi w ZSE
  • 2 maja 2017 roku - dzień między 1 i 3 maja
  • 4, 5, 8 maja 2017 roku - pisemne egzaminy maturalne
  • 16 czerwca 2017 roku - piątek po Bożym Ciele
  • 20 czerwca 2017 roku - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 roku we czwartek odbyło się rozpoczęcie nowego roku szkolnego. O godzinie 8.00 została odprawiona msza św. w Archikatedrze Lubelskiej. Po niej młodzież wszystkich klas pierwszych zgromadziła się na uroczystej inauguracji roku szkolnego, a następnie spotkała się na pierwszych zajęciach z wychowawcami.
W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych mamy 820 uczniów. 239 uczniów uczęszczać będzie do ośmiu klas pierwszych, a 222 uczniów jest w klasach maturalnych. W ZSE pracuje 71 nauczycieli oraz 26 pracowników administracji i obsługi.

SZKOLNE CZYTANIE TRYLOGII HENRYKA SIENKIEWICZA

Z okazji setnej rocznicy śmierci wybitnego polskiego Noblisty członkowie lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów zapraszają nauczycieli i uczniów do udziału w Szkolnym Czytaniu Trylogii.
3 września 2016 roku dzięki inicjatywie Prezydenckiej Pary w całej Polsce czytano fragmenty Quo vadis Henryka Sienkiewicza - laureata Literackiej Nagrody Nobla. Z racji trwającego Roku Sienkiewiczowskiego, Stowarzyszenie Nauczycieli, oddział w Lublinie, zachęca nauczycieli i młodzież do Szkolnego Czytania Trylogii. Proponujemy przeznaczyć na czytanie fragmentów Trylogii godzinę lekcyjną w październiku, listopadzie i grudniu 2016r.
Warto zachęcić młodzież do czytania utworów znamienitego pisarza, bo nie zawsze są obecne w praktyce szkolnej na wszystkich etapach edukacji, zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych.
Terminy realizacji przedsięwzięcia: 20-21 października, 17-18 listopada, 15-16 grudnia.
wejdź na stronę SNaP

77. rocznica śmierci Józefa Czechowicza

9 września, godz. 9.30 to moment, kiedy przypada 77. rocznica jednego z najbardziej tragicznych epizodów w historii Lublina. O tej właśnie godzinie  rozpoczęło się  bombardowanie miasta przez Niemców, w wyniku którego zginęło około 1000 osób.
Był wśród nich również Józef Czechowicz.
W uroczystościach w  rocznicę śmierci pod pomnikiem poety na Placu Czechowicza (obok poczty głównej) wzięli udział uczniowie klas maturalnych III dl i IV dt.
Uczniowie naszej szkoły: Katarzyna Sobińska, Nina Galant (uczennice p. G. Lizut z klasy IIIdl) oraz Klaudia Jakubczyk, Klaudia Kałdunek i Rafał Jaworski (uczniowie p. B. Jankiewicz z klasy II bl) czytali wiersze.

Lubelski Salon Maturzystów

20-21 września 2016 w Uniwersytecie  Przyrodniczym, w Centrum Kongresowym przy ulicy Akademickiej 15, odbył się Lubelski Salon Maturzystów zorganizowany przez redakcję Perspektyw  we współpracy z OKE Kraków i uczelniami wyższymi. W wykładach wzięli udział uczniowie wszystkich klas maturalnych ZSE z nauczycielami.
Największym zainteresowaniem przyszłych maturzystów cieszyły się: wystąpienie dyrektora OKE p. Lecha Gawryłowa na temat procedur maturalnych, p. Piotra Ludwikowskiego na temat egzaminu maturalnego z matematyki i p. Teresy Bulskiej-Leśniak na temat egzaminu maturalnego z języka polskiego.
W ramach Salonu Maturzystów funkcjonowały także stoiska przygotowane przez wyższe uczelnie. Każdy uczeń, który wypełnił Ankietę maturzysty, mógł otrzymać bezpłatny Informator dla Maturzystów 2017. Publikacja, licząca prawie 300 stron, to kompendium wiedzy o ofercie i zasadach przyjęć na wszystkie polskie uczelnie na rok akademicki 2017/18. Znalazły się w niej również informacje o egzaminie maturalnym i pierwszych krokach na studiach.

Szkolenie maturzystów

Dnia 26 września 2016 roku tegoroczni maturzyści, tzn. 222 uczniów klas III XVI Liceum Ogólnokształcącego i klas IV Technikum Ekonomicznego, uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym organizacji egzaminu maturalnego MATURA 2017. Z tą samą prezentacją zostaną zapoznani rodzice maturzystów na zebraniu ogólnym 29 września. Prezentacja i inne istotne informacje dla maturzystów dostępne są podstronie dotyczącej matury: zobacz

 

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Idźcie i nauczajcieto hasło 32 pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę. Młodzież naszej szkoły udała się do sanktuarium Czarnej Madonny 8 października 2016 roku.  W tej drodze towarzyszyli jej wychowawcy, katecheci i Dyrekcja.  Głównymi punktami programu wizyty w domu Matki były: Droga krzyżowa,  Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza święta w bazylice Narodzenia NMP.  Eucharystię celebrował metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, który między innymi powiedział:  „Drodzy młodzi, którzy przybyliście na Jasną Górę modlić się o światło na waszej życiowej drodze, o odnalezienie prawdziwej radości, prawdziwego szczęścia, które człowieka spotyka wtedy, kiedy realizuje plan, który Bóg dla niego nakreślił, niech to miejsce napełni was radością, niech umocni waszą wiarę. Niech ta pielgrzymka będzie pogłębieniem relacji z Bogiem, budowaniem ludzkiej wspólnoty, odnalezieniem na drodze swojego rozwoju duchowego Maryi, Matki Jezusa, tak bardzo wpisanej w historii naszego zbawienia”.
Wszyscy uczestnicy mieli także czas na prywatną medytację  i zwiedzanie klasztoru o. Paulinów. Do Lublina wróciliśmy w godzinach wieczornych. 
Atmosferę wyjazdu najlepiej przybliży nam wypowiedź jednej z tegorocznych maturzystek: "Wahałam się, czy jechać na tę pielgrzymkę.  Brakowało mi towarzystwa. Mimo wszystko wyruszyłam  do Częstochowy. Pierwszym odkryciem był fakt, że  nie wszędzie musze jechać z kimś.  Owszem zawsze raźniej jest "mieć" obok bliską osobę. Ta sytuacja sprawiła, że  bardziej wyciszyłam się i zbliżyłam w pewien sposób do Boga.  Drugim okryciem okazało się, że  hałas i tłum ludzi, za którym nie przepadam, tutaj zupełnie mi nie przeszkadzały.  Miałam czas na  refleksję dotyczącą realizacji moich osobistych planów życiowych. Myślę, że po tej pielgrzymce trochę inaczej patrzę na ludzi. Jeszcze niedawno czułam sie od nich lepsza. Teraz wiem, że nie zawsze było to zgodne z prawdą.  Moją rolą nie jest  przecież ocenianie i osądzanie innych. W autokarze otwieraliśmy sobie Pismo święte. Pewien fragment z księgi Mądrości Syracha zmienił moje postępowanie. Czytałam w nim o gniewie i nienawiści. Od tej pory panuję nad gniewem, choć raczej powinnam stwierdzić: "pracuję nad tym."
opr. Leszek Sadurski
zobacz zdjęciaPodsumowanie Konkursu na biografię ucznia - wzoru osobowego godnego naśladowania

24 października 2016 roku w gmachu Senatu RP w Warszawie odbyło się podsumowanie Konkursu na biografię ucznia – wzoru osobowegogodnego naśladowania.
Naszą Szkołę reprezentowały pani Dyrektor Marzenna Modrzewska–Michalczyk,  nauczycielki języka polskiego: pani Bożenna Jankiewicz i  pani Renata Marczewska oraz uczennice - wzorce osobowe: Weronika Lewandowska i Klaudia Woś. W uroczystościach wzięli udział: organizatorzy – paniprofesor dr hab. Krystyna Chałas - kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL,  przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP.
Nauczyciele i uczennice otrzymali statuetki i książkę pt. Młodzież, jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania.
zobacz zdjęcia

 

Obchody XVI Dnia Papieskiego

"Bądźcie świadkami miłosierdzia". Pod takim hasłem odbywały się w Polsce i za granicą, obchody XVI Dnia Papieskiego. Temat miłosierdzia był wyjątkowo bliski św. Janowi Pawłowi II, który często podkreślał ogromne znaczenie  tej prawdy i nieustannie wzywał do jej realizacji. Odpowiadając na Jego apel, by być miłosiernymi, młodzież i nauczyciele naszej szkoły podjęli szereg różnych, konkretnych działań na rzecz społeczności lokalnej. Jednym z przejawów były wizyty w  placówkach pomocy społecznej Lublina.
Oto relacja jednej z uczestniczek: "Dnia 24 października 2016r wybraliśmy się klasą i naszym katechetą do Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie, aby odwiedzić jego mieszkanki. Przyszliśmy po godzinie 15 i przedstawiliśmy przygotowaną przez nas część artystyczną.  Cieszyliśmy się z licznej obecności Pań. Na początku przedstawiliśmy "garść" informacji na temat ważniejszych wydarzeń z życia Jana Pawła II. W trakcie prezentacji pensjonariuszki chętnie dzieliły się wspomnieniami ze spotkania z Ojcem świętym, kiedy odwiedził Lublin w 1987 roku. Następnie podzieliliśmy się na grupy i układaliśmy puzzle oraz rozwiązywaliśmy quizy oparte na wcześniejszych wiadomościach o Papieżu. Uczestniczki chętni odpowiadałyujawniając ogromną wiedzą o Świętym. Były uśmiechnięte i  pełne energii. Na zakończenie wszyscy zaśpiewaliśmy "Barkę", ulubioną piosenkę naszego świętego Jana Pawła II oraz inne pieśni. Panie śpiewały z wielkim zaangażowaniem  i radością.  Wszyscy cieszyliśmy się z tego spotkania. Było bardzo miło. Na pewno wrócimy tam jeszcze nie raz mimo, że w tym roku mamy maturę". zobacz zdjęcia

 

XXX Kwesta Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina 

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów już po raz drugi wzięli udział w zbiórce Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina na rzecz odrestaurowania zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu przy ul. Lipowej.
Młodzież i nauczyciele kwestowali przez trzy dni: 29, 30 i 31 października 2016 roku. Tak jak w roku poprzednim uczestniczyli w tej szczytnej akcji mając na uwadze konieczność dokonania renowacji grobowca Augusta Vettera – jednego  z Patronów Szkoły.

Narodowe Święto Niepodległości

10 listopada 2016 roku Społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów uczciła Święto Niepodległości. Młodzież przygotowująca uroczysty apel zabrała nas w niezwykłą podróż przez dzieje Polski. Przedstawiła trudny czas rozbiorów, powstania narodowe i radosny moment odzyskania niepodległości w 1918 roku. Później zaprezentowała następne wydarzenia historyczne – wybuch II wojny światowej, PowstanieWarszawskie, trudny okres powojenny. Wystąpienie zakończył optymistyczny utwór „Miejcie nadzieję”, będący komentarzem do wydarzeń z 1989 roku.
Uczniów śpiewających w chórze i solistów przygotowywała p. Magdalena Bliźniewska, recytatorów p. Wiktor Serafin, odpowiedzialny za koncepcję artystyczną i całość przedsięwzięcia. O scenografię zadbała p. Małgorzata Świstak.
Młodzież, która brała udział w akademii:
recytatorzy:
Aleksandra Dobrowolska (3bt), Dominika Kobyłka, Patrycja Karauda, Wojciech Nowiński, Malwina Stadnik, Bartłomiej Lis (uczniowie klasy 3cl), Tina Pożarowszczyk (3bt), Sandra Lipczyńska (2dt), Sebastian Danielak (2dt)
śpiewali:
Marcelina Błasik (1dt), Mateusz Piróg (1dt) – soliści
Chór: z kl. 1al – Julia Kruk, Patrycja Łupina, Anna Puchacz, Dominika Kozłowska; z kl. 1cl – Weronika Bałabuch, Katarzyna Derewicz, Aleksandra Gąsik, Julia Majewska, Magdalena Świtek, z kl. 2dt – Dominika Duma, Aleksandra Fornal, Pavlo Harbatiuk, Pavlo Khilko, Julia Klymenko, oraz Natalia Kosi z kl. 1bt
zobacz relację fotograficzną


Posłuchaj piosenki "Jest takie miejsce ..." w wykonaniu Marceliny Błasik:Wycieczki przedmiotowe ...

Realizując podstawę przedmiotową wielu nauczycieli organizuje wycieczki przedmiotowe: do muzeów, bibliotek, na pokazy fizyczne, chemiczne itp.
W ramach nauczania przedmiotu przyroda klasy 2bl i 2cl XVI Liceum Ogólnokształcącego były 10 i 17 listopada na wycieczce przedmiotowej w MPWiK (Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji) przy ulicy Piłsudskiego w Lublinie. Uczniowie zapoznali się z historią Przedsiębiorstwa, jak również z zasobami wód Lubelszczyzny oraz sposobami uzdatniania wody do picia.

Wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Łańcuta i Leżajska

22 listopada 2016 r. uczniowie klasy 2 dt oraz reprezentacja młodzieży z 3 dt i 3 ct pod opieką nauczycielek – p. Jolanty Bojanowskiej–Kunachowicz, p. Elżbiety Klocek i p. Renaty Marczewskiej, wyjechała na wycieczkę do Leżajska i Łańcuta.
W Leżajsku uczniowie podziwiali wczesnobarokową bazylikę pod wezwaniem Zwiastowania NMP, w której największą atrakcją są przepiękne organy. Należą do najcenniejszych zabytków tego typu nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Bogato zdobiony ołtarz główny, rokokowe tabernakulum, wspaniałe freski zdobiące ściany i sufit świątyni oczarowały wszystkich uczestników wycieczki .
Prawdziwą atrakcją było zwiedzanie dawnej rezydencji magnackiej - Zamku Lubomirskich i Potockich w Łańcucie. Uczniowie podziwiali najważniejsze komnaty, salę balową, prywatne gabinety dawnych właścicieli, największą w Europie kolekcję powozów wraz z akcesoriami oraz Oranżerię z ekspozycją roślin egzotycznych i drobnych zwierząt. Zwiedzanie zakończyło się spacerem po rozległym ogrodzie mającym charakter angielskiego parku krajobrazowego.
Młodzież dowiedziała się od przewodnika między innymi o tym, że 14 października 2016 r. odbyło się na Zamku w Łańcucie historyczne spotkanie Prezydentów Państw Grupy Wyszehradzkiej.
Wycieczka trwała tylko jeden dzień, ale dostarczyła uczniom wielu wrażeń estetycznych i wzbogaciła ich wiedzę na temat atrakcyjnych turystycznie miejsc w Polsce.
zobacz relację fotograficzną

Inna lekcja

20 października  i 17 listopada 2016r. uczniowie klas o profilu dziennikarskim (1bl i 2bl) tradycyjnie już realizowali program zajęć wpisany w ramy swojej specjalizacji. W tym celu udali się na warsztaty tematyczne do Radia Lublin S. A., w którym -  pod czujnym okiem ekspertów (w tym Pani Ewy Mateuszuk) – poznawali i odkrywali tajniki, walory i specyfikę Rozgłośni. Przy tej okazji odwiedzili studia radiowe, zaznajamiając się z procedurami powstawania rozmaitych audycji. Rozmowy ze specjalistami uzupełniły i wzbogaciły wiedzę przyszłych adeptów sztuki dziennikarskiej.      

W bieżącym roku szkolnym młodzież ZSE przystąpiła do Projektu: „Wywalcz Jej wolność lub zgiń – historie Cichociemnych”

Zespół uczniów miał na celu przygotowanie materiałów na temat wybranego żołnierza cichociemnego i wykonanie strony internetowej.  Wybraliśmy postać Romana Wiszniowskiego.
Z przyjemnością możemy zaprezentować efekty naszej pracy. Poniżej znajduje się link do strony.

http://www.zse.lublin.pl/cichociemny/

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z sylwetką Romana Wiszniowskiego - Człowieka, dla którego najwyższą wartością była Ojczyzna,
który nie wahał się ryzykować swoim życiem w imię wolności i honoru.
Jak sam powiedział:
Polska! Jak wiele pragnień, uczuć i szczęścia mieści się w tym jednym, małym słowie.

Niezwykła lekcja historii

Rok 2016 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił Rokiem Cichociemnych. Uczniowie ZSE im. A. i J. Vetterów czynnie włączyli się w te obchody. Emil Pausz z kl. 3ct, Jan Rojewski i Szymon Żyśko z kl. 2 al pod kierunkiem nauczyciela, Wiktora Serafina, przygotowali stronę o Romanie Wiszniowskim, żołnierzu cichociemnym. Była to realizacja ogólnopolskiego Projektu  „Wywalcz Jej wolność lub zgiń – historie Cichociemnych”.
Twórcy strony internetowej aktywnie promowali swoje dzieło. 25 listopada bieżącego roku gościli w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Intergracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, a 28 listopada w Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie. Janek Rojewski i Szymon Żyśko na lekcji historii w wybranych klasach zaprezentowali efekt swojej pracy. Ich młodsi koledzy mieli okazję dowiedzieć się kim byli żołnierze cichociemni, a przede wszystkim poznali sylwetkę żołnierza, harcerza, społecznika, człowieka oddanego swojej ojczyźnie – Romana Wiszniowskiego. Nie bez znaczenia był fakt, że nasz bohater po wojnie działał w harcerstwie właśnie na terenie osiedla Bronowice, gdzie znajdują się obie szkoły.
Jednocześnie twórcy strony internetowej o Romanie Wiszniowskim aktywnie promowali swoją pracę w czasie lekcji historii w poszczególnych klasach naszej szkoły. zobacz zdjęcia
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.zse.lublin.pl/cichociemny/

 

2 grudnia 2016 roku - Koncert "Mikołaj o Tobie nie zapomni" 

I znów grudzień i bardzo wiele akcji charytatywnych, w których z dużym zaangażowaniem uczestniczą uczniowie ZSE.
Tradycją jest koncert charytatywny "Mikołaj o Tobie nie zapomni" - w tym roku gościliśmy zespół muzyczny "GUADALUPE". Nazwa zespołu to imię Maryi, która pozostawiła po sobie, gdy objawiła się św. Juanowi Diego w 1531 roku w Meksyku. Zespół powstał w 2013 roku w Lublinie , jego siedzibą jest Archikatedra Lubelska, a Zespół tworzą dzieci, młodzież i dorośli. Misją Zespołu jest uwielbiania Boga razem z Maryją oraz krzewienie kultuMatki Bożej z Guadalupe.
Biletami wstępu na koncert były słodycze, artykuły papiernicze i zabawki, które organizator koncertu - Samorząd Uczniowski - przekaże dzieciom z fundacji "Szczęśliwe Dzieciństwo" oraz ze świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przy Archikatedrze Lubelskiej.
Tak jak w latach poprzednich młodzież naszej Szkoły dała piękne świadectwo gromadząc się tłumnie w sali gimnastycznej. W koncercie wzięło udział około 250 uczniów. Przekazane przez nich dary ucieszą potrzebujące dzieci.
relacja fotograficzna

Podsumowanie III edycji Konkursu o prawach człowieka

12 grudnia 2016 roku w XIX LO im. Marii i Jerzego  Kuncewiczów odbyło się  podsumowanie konkursu powiatowego popularyzującego tematykę praw człowieka wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W pierwszej części spotkania uczniowie klas humanistycznych XIX LO   i zaproszeni goście – uczestnicy Konkursu i ich nauczyciele, wysłuchali wykładu Pani dr Agnieszki Rybczyńskiej z Wydziału Politologii UMCS. Wykład dotyczył przede wszystkim prawa do wolności słowa, zgodnie z ideą przewodnią tegorocznej edycji konkursu. W drugiej części spotkania Pani dyrektor Małgorzata Frejowska wręczyła dyplomy i książki laureatom Konkursu, gratulując uczniom i ich nauczycielom.
Wśród nagrodzonych były uczennice pani Renaty Marczewskiej:
Aleksandra Szczepaniak- Nagroda za plakat,
Olga Łowczak - Nagroda za prezentację multimedialną.

Olimpiada Wiedzy o Mediach
etap pierwszy
Olimpiada Wiedzy o Mediach to ogólnopolska inicjatywa uczelni z całego kraju, szansa dla uczniów klas maturalnych, którzy chcą zdobyć jeden z 48 indeksów na kierunku dziennikarskim, medioznawczym lub kulturoznawczym oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów (m.in. monitory, mobilne routery LTE, zegarki, lornetki).
Uczniowie naszej szkoły już po raz trzeci brali udział w olimpiadzie.
Do drugiego, okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach, zostali zakwalifikowani   uczniowie  pani Bożenny Jankiewicz, pani Renaty Marczewskiej, pani Grażyny Lizut i pana Wiktora Serafina: Julia Abramczuk (II bl), Karolina Bałaban (II bl), Paulina Berej (II bl), Weronika Chmiel (II bl), Angelika Komsta (II bl), Gabriela Simbor (II bl), Weronika Lenarczik (II cl), Kaja Osiniak (II  cl), Ida Pustuła (II cl), Bartłomiej Lis (III cl), Magdalena Dorosz (III dl), Nina Galant (IIIdl). Wyróżnienie  za pracę otrzymał Bartłomiej Lis, uczeń III cl, uczeń pana Wiktora Serafina.

Olimpiada Wiedzy o Mediach
etap drugi

16 grudnia 2016 r. nasza ekipa szkolna, najliczniejsza wśród uczestników olimpiady, rozwiązywała  test i zwiedzała  Muzeum KUL. Tym razem nikt z naszej szkoły nie dostał się do upragnionej dziesiątki najlepszych uczestników z województwa lubelskiego.
Dyplom uznania  z upominkami  otrzymała z rąk profesora dr hab. Karola Klauzy pani  Bożenna Jankiewicz za propagowanie wśród uczniów idei Olimpiady Wiedzy o Mediach (w  tym roku sześciu uczniów z klasy dziennikarskiej II bl dostało się do  II etapu).

III edycja akcji krwiodawstwa w ZSE

Jak zwykle nasi uczniowie nie zawiedli!
15 grudnia 2016 r.  w Naszej Szkole po raz kolejny odbyła się akcja oddawania krwi. Akcja Krwiodawstwa odbywała się pod patronatem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Świetnie przygotowany i wyposażony zespół pobrał krew od uczniów klas 3al, 3cl, 3dl z Liceum Ogólnokształcącego oraz z klas  3at, 3bt, 3ct, 3dt, 3et; 4bt, 4ct, 4et z Technikum Ekonomicznego. Uzyskano 25 jednostek krwi. Wszyscy uczniowie biorący udział w akcji otrzymali drobne upominki, a uczniowie którzy oddali krew dodatkowo otrzymali po 8 czekolad.
Akcję z ramienia szkoły koordynowała pani wicedyrektor Elżbieta Pawłowska i pan wicedyrektor Tadeusz Bystryk oraz nauczyciel biologii pani Marzena Ciechańska.
zobacz zdjęcia

Sukces w Ogólnopolskim Konkursie o Cichociemnych

Uczniowie naszej szkoły – Emil Pausz, Jan Rojewski i Szymon Żyśko – pracujący pod kierunkiem nauczyciela Wiktora Serafina zdobyli 2 miejsce w ogólnopolskim konkursie „Wywalcz jej wolność lub zgiń – historie Cichociemnym”. Zadaniem uczniów było opracowanie strony internetowej dotyczącej wybranego żołnierza cichociemnego. Zespół przygotowujący stronę wybrał Romana Wiszniowskiego, cichociemnego związanego z Lublinem.
20 grudnia w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Warszawie  miało miejsce uroczyste podsumowanie Konkursu, na którym wręczono nagrody laureatom. W pięknej uroczystości brali oczywiście udział nasi uczniowie – twórcy strony, którzy do Warszawy pojechali pod opieką p. Wiktora Serafina.
Ogólnopolski Projekt „Wywalcz jej wolność lub zgiń…” organizowała Fundacja BO WARTO, patronatem objęli  Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Instytut Pamięci Narodowej. Projekt współfinansowało Ministerstwo Obrony Narodowej. (czytaj wyżej)
zobacz zdjęcia

Znak Jakości Szkoły 2017

Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy.
Świadczy o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.
Technikum Ekonomiczne już po raz czwarty z rzędu zdobywa wyróżnienie - tym razem Tytuł Srebrnej Szkoły 2017 za zajęcie 107 miejsca wśród najlepszych techników w Polsce.

 

 

II semestr 2016/2017 rozpoczęty

Od 6 lutego 2017 roku trwa II semestr.

Konkurs literacki "Czytam, więc jestem"

2 marca 2017 roku w XIX Liceum Ogólnokształcącym im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie odbyło się uroczyste zakończenie szóstej edycji  konkursu.  Zadaniem uczestników było napisanie eseju inspirowanego hasłem Czytam, więc jestem.   Jury, któremu przewodniczył dr Jarosław Cymerman z Instytutu Filologii Polskiej UMCS, nagrodziło autorów najlepszych esejów. Uczestnicy spotkania wysłuchali  też wykładu prof. Marka Kwapiszewskiego, również z Instytutu Filologii Polskiej UMCS.
Wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych uzyskała  Karolina Ostrowska, uczennica pani Grażyny Wyroślak. Nagrodę w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymała  Karolina  Bałaban, uczennica pani Bożenny Jankiewicz.

Wydarzenie informatyczne: CHECKT IT

15 marca 2017 roku uczniowie klas technik informatyk:1ct, 2ct i 3ct wraz z nauczycielami informatycznych przedmiotów zawodowych: Agnieszką Jastrzębską, Moniką Mąką, Jerzym Kościańczukiem, Joachimem Smagą i Bartłomiejem Wojtaszkiem, wzięli udział w czwartej edycji CHECK IT. Jest to jedno z największych wydarzeń informatycznych skierowane przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli informatyki. Uczniowie mogli zapoznać się z nowymi technologiami i odkryć emocjonujące oblicze IT. Przekonali się, że informatyka to nie tylko świetna zabawa, ale też sposób na zawodową przyszłość.
CHECK IT zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Lublin w ścisłej współpracy z informatycznymi kołami naukowymi działającymi na lubelskich wyższych uczelniach, organizacjami informatycznymi oraz specjalistami z branży IT. Wydarzenie było częścią Dni Lubelskiej Wyżyny IT 2017.


Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości


16 marca 2017 roku uczniowie Nina Galant (klasa 3dl), Julia Szymańska (klasa 3cl) oraz Tomasz Samorow (klasa 1ct) reprezentowali ZSE w eliminacjach okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Etap ten odbył się w Zespole Szkół w Poniatowej.
Po części testowej i praktycznej olimpiady uczniowie wzięli udział w interesującej wycieczce do firmy Wentworth Tech Sp. z o.o. należącej do międzynarodowej Grupy Wentworth Tech. Grupa, wyspecjalizowana w projektowaniu narzędzi i form dla przetwórstwa tworzyw sztucznych, jest światowym liderem na rynku oprzyrządowania do produkcji opakowań i przetwórstwa tworzyw sztucznych.
zobacz zdjęcia

Współpraca ze szkołą z Norwegii

Zespół Szkół Ekonomicznych A. i J. Vetterów nawiązał współpracę ze szkołą Porsgrunn Videregaende Skole w Norwegii za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
Obie szkoły przygotowały dwuletni projekt unijny pt. „Umacniajmy się przez przedsiębiorczość i turystykę (Let’s strengthen each other through entrepreneurship and tourism)”, wdrażany w ramach Erasmus + Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół KA 219. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016–2018.
W ciągu dwóch lat zaplanowano wymianę 28 uczniów i 10 nauczycieli (4 nauczycieli wyjeżdżających z młodzieżą i 6 do roboczych spotkań projektowych). Celem projektu jest rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów, promocja regionu lubelskiego oraz rozwój turystyki przyjazdowej.
W roku szkolnym 2016/2017 odbyły się dwie wizyty:
Wizyta 12 uczniów i 2 opiekunów z Norwegii w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie w terminie 7–14.01.2017 r.
Wizyta 14 uczniów i 2 opiekunów z Polski w Porsgrunn Videregående Skole w Norwegii w terminie 11.03–18.03.2017 r.

przeczytaj o szczegółach współpracy i obejrzyj zdjęcia z wizyt

Rocznica Konstytucji 3 Maja

26 kwietnia 2017 roku młodzież i nauczyciele zgromadzili się na patriotycznej uroczystości upamiętniającej rocznicę uchwaleniaKonstytucji 3 Maja.
zobacz zdjęcia

Dzień Otwartych Drzwi w ZSE

27 kwietnia 2017 roku (czwartek) w godzinach 11.00 - 17.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów gościliśmy uczniów trzecich klas gimnazjalnych, ich rodziców i nauczycieli, którzy zechcieli odwiedzić naszą szkołę w czasie Dnia Drzwi Otwartych.
Po powitaniu goście w grupach zwiedzali Szkołę zapoznając się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/2018. W kolejno odwiedzanych salach przedstawiane były prezentacje wszystkich klas i kierunków nauczanych w szkole.
Odwiedziła nas bardzo duża liczba gimnazjalistów - mamy nadzieję, że wielu z nich zostanie uczniami Technikum Ekonomicznego lub XVI Liceum Ogólnokształcącego.
zobacz zdjęcia

Zakończenie nauki w szkole przez tegorocznych maturzystów

28 kwietnia 2017 roku uczniowie klas maturalnych zakończyli rok szkolny 2016/2017. O godz. 9.00 w ich intencji została odprawiona Msza Święta w Kościele Rektoralnym Świętego Piotra Apostoła, a o godz. 10.00 odbyła się uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły. Pani Dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk podziękowała nauczycielom oraz wychowawcom za pracę i wręczyła świadectwa z wyróżnieniem i nagrody najlepszym absolwentom XVI Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Ekonomicznego. Wyróżnieni uczniowie zostali wpisani do Złotej Księgi:
Magdalena Drozd (3dl), Nina Galant (3dl), Weronika Lewandowska (4at), Klaudia Woś (4at), Małgorzata Woś (4et), Aneta Buczkowska (4at), Karolina Ładoszek (4at), Jolanta Wlaszczyk (4at), Kamila Byra (4at) (zobacz wpisy z poprzednich lat). Dwie najlepsze uczennice ZSE zostały uhonorowane jednorazowym stypendium Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Szkół Vetterów. W czasie uroczystości odbyła się też ceremonia przekazania Sztandaru Szkoły. Po uroczystości absolwenci spotkali się ze swoimi wychowawcami.
zobacz zdjęcia

Maj - miesiąc matur

4 maja 2017 roku rozpoczęły się tegoroczne egzaminy maturalne. Zakończą się w naszej szkole dopiero 23 maja. Maturzystom życzymy wytrwałości i jak najlepszych wyników, pracującym w zespołach egzaminacyjnych nauczycielom cierpliwości i siły.

Geografia w praktyce

Na przełomie maja i czerwca uczniowie realizujący rozszerzony program nauczania z geografii mają okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności na warsztatach terenowych. Zajęcia w plenerze odbywają się tradycyjnie na terenie Roztocza Środkowego i Stacji Naukowej UMCS w Guciowie. W tym roku szkolnym w warsztatach wzięły udział następujące klasy: 3 at pod opieką pani Joanny Drozdowskiej- Wójcik i Agnieszki Haratym (31.05.2017), 3 et i 3 dt pod opieką pań: Jolanty Bojanowskiej-Kunachowicz, Renaty Marczewskiej, Renaty Sadurskiej i Lilianny Tomaszewskiej (01-02.06.2017). Zajęcia polegały między innymi na praktycznym wykorzystaniu mapy topograficznej, analizie budowy geologicznej i rzeźby terenu, wykonywaniui opisywaniu profili glebowych,wykonaniu pomiarów przepływu rzeki, analizowaniu danych hydrologicznych i klimatycznych. Uczniowie z zainteresowaniem wykonywali wszystkie ćwiczenia, wymagające nieraz użycia siły fizycznej (przy odkrywkach glebowych) lub też ubrania się w wyjątkowy strój do „brodzenia” po Wieprzu. Klasa 3 et wykorzystała okazję wyjazdu na warsztaty do przedłużenia pobytu na Roztoczu o jeden dzień dłużej  realizując w ten sposób marzenie o wycieczce klasowej:) Młodzież zobaczyła między innymi jeden z siedmiu cudów Polski, czyli szlak Szumów nad Tanwią oraz „Padwę Północy” - Zamość. Wszyscy uczestnicy zajęć terenowych zgodnie twierdzą, że takie lekcje geografii są bardzo atrakcyjne gdyż zmuszają do „odkurzenia” i praktycznego wykorzystania swoich wiadomości.  Mamy nadzieję, że warsztaty geograficzne staną się stałym punktem w kalendarzu szkolnych wydarzeń.
Dziękujemy panu mgr Krzysztofowi Stępniewskiemu za przygotowanie i prowadzenie naszych warsztatów.
relację przygotowała: Jolanta Bojanowska- Kunachowicz
zobacz zdjęcia

Wielki Test o Bolesławie Prusie

9 czerwca 2017r., w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego UMSC miała miejsce wyjątkowa  uroczystość wręczenia nagród w Konkursie: Wielki Test o Bolesławie Prusie . Został on zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX oraz Koło Młodych Dydaktyków, przy wsparciu Instytutu Filologii Polskiej UMCS, a przeprowadzony  - między innymi w naszej Szkole -  21 kwietnia 2017r. Wśród Laureatów znalazły się dwie uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i  J. Vetterów. W przedsięwzięciu brało udział 120 młodych reprezentantów szkół z Lublina i okolic. Tym bardziej cieszą: I miejsce dla Karoliny Serej i II miejsce dla Karoliny Krawczyk z klasy 3DT. Gala została wzbogacona nie tylko o interesujący panel dyskusyjny (pt. Czy tylko „Lalka”?), którego gośćmi były: Pani Prof. dr hab. Beata Obsulewicz (KUL), Pani Dr hab. Monika Gabryś – Sławińska (UMCS, Muzeum Literackie w Nałęczowie), Pani  Dr hab. Małgorzata Latoch – Zielińska (UMCS), ale też (pięknymi, wzruszającymi i pełnymi humoru) refleksjami (pt. Na ławeczce z Prusem) zaprezentowanymi przez Panią Mgr Bogumiłę Wartacz (Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie).
Gratulujemy wszystkim Uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów! zobacz zdjęcia
Przygotował Mateusz Wieczorek

Wolontariusz Roku 2017

Ewelina Szelewicka uczennica trzeciej klasy Technikum Ekonomicznego otrzymała I miejsce, a tym samym tytuł Wolontariusza Roku w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W środę 21 czerwca Ewelina w towarzystwie Pani dyrektor Marzenny Modrzewskiej-Michalczyk oraz Pani Beaty Adamczyk, która zgłosiła uczennicę do konkursu, była obecna na gali podsumowującej konkurs na Zamku Królewskim w Warszawie.
Cieszymy się bardzo z sukcesu Eweliny.

Koniec roku szkolnego 2016/2017

... niedawno był wrzesień, a tu już koniec roku!
Świadectwa i nagrody rozdane - rozpoczynamy najlepszy czas dla uczniów tzn. wakacje.
Bezpiecznych, słonecznych, beztroskich chwil.
Spotykamy się ponownie 4 września 2017 roku.

 

 

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione