ROK SZKOLNY 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
pobierz lub otwórz /PDF/

rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 roku

 • zebrania ogólne dyrektora szkoły z rodzicami, a po nim z wychowawcami dla rodziców uczniów klas pierwszych - 10 września 2018 roku
 • zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III TE oraz II LO - 11 września 2018 roku
 • zebranie dyrektora szkoły, a po nim wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych - 12 września 2018 roku
 • pielgrzymka maturzystów do Częstochowy - 29 września 2018 roku
 • uroczysty apel z okazji Dnia Niepodległości - 9 listopada 2018 roku
 • zebrania śródsemestralne z wychowawcami klas - 14 listopada 2018 roku
 • uwaga: dotyczy klas IV Technikum Ekonomicznego
  • wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów zawodowych - 30 listopada 2018 roku
  • wystawienie ocen końcowych z przedmiotów zawodowych - 14 grudnia 2018 roku
 • zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2018 roku
 • klasyfikacja śródroczna
  • wystawienie ocen śródrocznych - 11 stycznia 2019 roku
  • klasyfikacja śródroczna - 15 stycznia 2019 roku
  • plenarne zebranie Rady Pedagogicznej - 16 stycznia 2019 roku
  • zebrania śródroczne - 17 stycznia 2019 roku
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla TE
  • część pisemna: 10 stycznia 2019 roku
  • część praktyczna: 10 stycznia do 11 lutego 2019 roku
koniec I semestru - 18 stycznia 2019 roku

początek II semestru - 21 stycznia 2019 roku

 • Dzień Drzwi Otwartych w Zespole Szkół Ekonomicznych: 6 lutego 2019 roku
 • ferie zimowe od 11 do 22 lutego 2019 roku
 • rekolekcje wielkopostne: 3-4-5 kwietnia 2019 roku
 • zebrania śródsemestralne wychowawców z rodzicami: 2 kwietnia 2019 roku
 • wiosenna przerwa świąteczna: 18-23 kwietnia 2019 roku
 • klasyfikacja roczna klas maturalnych
  • wystawienie przewidywanych ocen rocznych - 29 marca 2019 roku
  • poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach - 1-2 kwietnia 2019 roku
  • wystawienia ocen rocznych: 11 kwietnia 2019 roku
  • składanie podań o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe - 12 kwietnia 2019 roku do godz. 13.00
  • klasyfikacja roczna: 15 kwietnia 2019 roku
  • zatwierdzenie ocen w klasach maturalnych na Radzie Plenarnej: 16 kwietnia 2019 roku
  • zakończenie zajęć dydaktycznych i rozdanie świadectw ukończenia szkoły: 26 kwietnia 2019 roku
 • uroczysty apel z okazji Konstytucji 3 Maja - 26 kwietnia 2019 roku
 • egzaminy maturalne część ustna i pisemna według harmonogramu CKE: 6-25 maja 2019 roku
 • klasyfikacja roczna pozostałych klas
  • wystawienie przewidywanych ocen rocznych: 31 maja 2019 roku
  • poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach: 3-4 czerwca 2019 roku
  • wystawienie ocen rocznych: 12 czerwca 2019 roku
  • składanie podań o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe: 13 czerwca 2019 roku do godz. 13.00
  • klasyfikacja roczna: 14 czerwca 2019 roku
  • zatwierdzenie ocen na Radzie Plenarnej: 17 czerwca 2019 roku
  • zakończenie zajęć dydaktycznych i rozdanie świadectw: 21 czerwca 2019 roku
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla TE
  • część pisemna: 18 czerwca 2019 roku
  • część praktyczna: od 18 czerwca do 3 lipca 2019 roku

konsultacje nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 • 9 października 2018 roku (wtorek) 16.30-17.30
 • 14 listopada 2018 roku (środa) 17.00-18.00
 • 17 stycznia 2019 roku (czwartek) 17.00-18.00
 • 2 kwietnia 2019 roku (wtorek) 17.00-18.00
 • 15 maja 2019 roku (środa) 16.30-17.30

dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

  • 2 listopada 2018 roku - Dzień Zaduszny
  • 10 stycznia 2019 roku - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  • 6 lutego 2019 roku - Dzień Otwartych Drzwi w ZSE
  • 29 i 30 kwietnia 2019 roku
  • 2 maja 2019 roku
  • 6,7,8 maja 2019 roku - pisemne egzaminy maturalne
  • 18 czerwca 2019 roku - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 roku w poniedziałek uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie uroczyście inaugurowali rok szkolny 2018/2019. W 30 oddziałach (8 XVI Liceum Ogólnokształcącego i 22 Technikum Ekonomicznego) będzie się uczyło 835 uczniów. W utworzonych 8 klasach pierwszych jest 255 uczniów, a zgodnie z prognozami do egzaminu maturalnego przystąpi 201 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowi 74 nauczycieli. W szkole pracuje 28 pracowników administracji i obsługi. Wszystkim życzymy udanego roku szkolnego.

Po zebraniach informacyjnych

W drugim tygodniu września, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, odbyły sie zebrania informacyjne - Dyrekcja szkoły oraz wychowawcy klas spotkali się z rodzicami uczniów wszystkich oddziałów. Rodzice uczniów klas maturalnych zostali zapoznani z organizacją egzaminu maturalneo w 2019 roku. Nowy rok szkolny rozpoczął się na dobre ...!!!

Pielgrzymka maturzystów

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę znalazła stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń młodzieży archidiecezji lubelskiej.  29 września 2018 roku już po raz 34 udaliśmy się dwoma autokarami do sanktuarium o. Paulinów.  Hasłem tegorocznego nawiedzenia obrazu Czarnej Madonny było: " W mocy Bożego Ducha". Powodem wyjazdu społeczności vetterowskiej były nie tylko intencje związane z dobrym wynikiem egzaminu dojrzałości.  Każdyuczestnik miał również inną, osobistą motywację. Część z nich poznaliśmy jadąc autokarem podczas modlitwy różańcowej. Wyjątkową okazją do modlitwy i refleksji nad własnym życiem były:  Droga krzyżowa, Godzina ewangelizacji i Msza św., której przewodniczył arcybiskup Stanisław Budzik. 
Pielgrzymka zawsze jest związana z jakąś formą trudu czy niewygody.  Podczas tegorocznego wyjazdu jeden z autokarów przyjechał opóźniony i miał problemy z ogrzewaniem.  Jednak jesteśmy pewni, że ofiara jaką ponieśliśmy z tego powodu przyniesie błogosławione owoce zarówno w czasie maturalnych zmagań,  jak i w całym dalszym życiu.
Wdzięczni Bogu i Jasnogórskiej Pani za wszystkie otrzymane łaski - uczestnicy.
Zobacz zdjęcia

Dzień Nauczyciela

12 października, w piątek w ZSE odbyła się uroczystość Dnia Nauczyciela. Pani Dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk przypomniałahistoryczny rodowód święta Komisji Edukacji Narodowej. Podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za codzienną pracę orazwręczyła dyplomy pracownikom szkoły wyróżnionym Nagrodą Dyrektora Szkoły. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu uczennic naszej Szkoły. Po jego zakończeniu przedstawicielki Rady Rodziców zaprosiły zgromadzonych gości na kawę i pyszny tort.
zobacz zdjęcia

Wycieczka laureatów konkursu "Europa w Lublinie, Lublin w Europie"

W dniach 21-26 października uczniowie naszej szkoły, laureaci konkursu „Europa w Lublinie, Lublin w Europie” organizowanego przez Urząd Miasta Lublin w ramach realizacji nagrody uczestniczyli w wyjeździe do Strasburga (siedziby Rady Europy i Parlamentu Europejskiego). Obok naszego zespołu w wycieczce brały udział 2 grupy uczniów – z III LO i LO im. I. Paderwskiego w Lublinie.
Program wyjazdu był bardzo bogaty. W pierwszym dniu młodzież zwiedzała Wiedeń, gdzie można było zachwycać się pięknymi zabytkami, np. słynną gotycką Katedrą św. Stefana. Następnie uczniowie mogli podziwiać dzieła najwybitniejszych malarzy w Muzeum Historii Sztuki oraz zwiedzać park i pałac Schönbrunn. Następnego dnia, jadąc w stronę Francji, zatrzymali się w Ulm, gdzie zobaczyli słynny kościół Ulmer Münster, którego iglica mierząca 161 metry jest najwyższą na świecie wieżą kościelną. Wieczorem młodzież miała okazję spacerować ulicami znanego uzdrowiska Baden Baden.
24 października dzień rozpoczęto od krótkiego spaceru po Strasburgu, następnie uczniowie udali się do siedziby Rady Europy, gdzie poznali historię tej instytucji, cele i zadania Rady Europy, zwiedzili najciekawsze miejsca budynku. Po południu młodzież udała się do siedziby Parlamentu Europejskiego, gdzie uczestniczyła w spotkaniu z europosłem Andrzejem Grzybem oraz obserwowała obrady na sali plenarnej, a także zwiedzała siedzibę Europarlamentu. Wieczorem uczniowie zwiedzali Strasburg. Szczególne wrażenie na udczestnikach wycieczki zrobiła zabudowa Starówki, a przede wszystkim monumentalna Katedra Najświętszej Marii Panny – perła architektury gotyckiej.
W ostatni dzień podróży, w drodze powrotnej do Polski,  młodzież zwiedzała jeszcze słynny zamek w Heidelbergu oraz Norymbergę, gdzie obok części zabytkowej miała okazję zobaczyć Pałac Sprawiedliwości – miejsce odbywania się Procesu Norymberskiego.
Uczestniczenie w konkursie Urzędu Miasta Lublin było z jednej strony ogromnym wyzwaniem i wysiłkiem ze strony biorących w nim udział uczniów i nauczycieli, ale z drugiej strony przyniosło wiele frajdy i satysfakcji, pozwoliło poznać piękne zakątki Europy oraz miejsca, gdzie tworzy się polityka europejska. Można powiedzieć, że w ten sposób w praktyce zrealizowaliśmy hasło „Europa w Lublinie, Lublin w Europie”.
przygotował Pan Wiktor Serafin - opiekun młodzieży z ZSE
zobacz zdjęcia

100 rocznica Odzyskania Niepodległości

9 listopada 2018 roku młodzież, zaproszeni goście oraz nauczyciele zgromadzili się na uroczystości poświęconej 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Szkoły oraz odśpiewanie 4 zwrotek Hymnu Polski. Równocześnie młodzież calej szkoły wraz z nauczycielami we wszystkich salach lekcyjnych śpiewała hymn w ramach akcji "Rekord dla Niepodległej". Akcja została zorganizowana przez MEN oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej i polegała na odśpiewaniu hymnu narodowego w piątek 9 listopada o godzinie 11.11 przez uczniów szkół i placówek oświatowych zgłoszonych w akcji bicia rekordu. zobacz zdjęcia
W uroczystości z ZSE wzięli udział: Pani Beata Filipowska - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pan Wojciech Polak - Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Pani Krystyna Mateuszuk - Przewodnicząca Związku Sybiraków Oddział Lublin, Pan Stanisław Santarek - Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowu Zabytków Lublina, Pan Grzegorz Sztal - Dyrektor Prywatnego Muzeum Historycznego "Znaki czasu" oraz przedstawiciele Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
Uczniowie przedstawili okolicznościowy referat historyczny wzbogacony filmem opowiadającym o nasadzeniu Dębu Pamięci. Następnie rozstrzygnięto konkursy historyczne i plastyczny zorganizowane w ZSE z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości - uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a nauczyciele organizujący konkursy podziękowania.
W czasie uroczystości wyróżniono również uczniów i nauczycieli najaktywniej zaangażowanych w tegoroczną XXXII kwestę na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Dzięki hojności mieszkańców Lublina w czasie kwest oraz zaangażowaniu Pana Stanisława Santarka w październiku 2018 roku został odrestaurowany grobowiec Patrona Szkół Vetterów Augusta Vettera. zobacz zdjęcia
Bardzo wzruszające wystąpienie Pani Krystyny Mateuszuk, opowieść Pana Stanisława Santarka o ratowaniu zabytków cmentarnych oraz wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni z przedstawicielami Roztoczańskiej Konnej Straży w żołnierskich mundurach nadało uroczystości specjalnego charakteru.
Na zakończenie Pani Dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk podziekowała za udział w uroczystości, a zaproszonym gościom wręczyła okolicznościowe podziękowania. zobacz zdjęcia

Wieczernica - wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

22 listopada 2018 roku młodzież oraz nauczyciele spotkali się na wieczernicy, która była kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ZSE w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie tego wyjątkowego spotkania zgromadzeni wspólnie śpiewali patriotyczne pieśni, których słowa prezentowane były na tablicy interaktywnej, a muzyka cicho płynęła z głośników. Był też czas na rozmowy przy filiżance herbaty, kawy oraz cieście przygotowanym przez uczestników spotkania. Inicjatorami wieczernicy byli uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pani Magdaleny Bliźniewskiej oraz Pana Wiktora Serafina.
zobacz zdjęcia

 

Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia od 1988 roku obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. Dzień ten to okazja do przypomnienia młodzieży, że problem HIV nie zniknął, nadal więc istnieje nagląca potrzeba, aby zwiększać świadomość, walczyć z uprzedzeniami i rozpowszechniać wiedzę dotyczącą wirusa HIV. Uczniowie i pracownicy ZSE również włączyli się w obchody Światowego Dnia Walki z AIDS. W piątek, 30 listopada odbyła się akcja edukacyjna dotycząca profilaktyki HIV/AIDS. Celem akcji było uwrażliwienie uczniów na problem tolerancji wobec osób nosicieli HIV i chorujących na AIDS oraz zapoznanie z realnymi faktami dotyczącymi dróg zakażenia wirusem HIV, sposobami zapobiegania takimzakażeniom oraz aktualnymi danymi na temat rozwoju choroby AIDS w Polsce i na świecie. W tym celu od samego rana rozdawane były ulotki i informatory edukacyjno- profilaktyczne. Na znak solidarności z osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS uczennice klasy 2bl wręczały uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły czerwone kokardki. Obecność kokardki w sferze publicznej przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem. W ramach akcji na sali gimnastycznej została również wygłoszona prelekcja nt. profilaktyki zakażeń HIV i choroby AIDS przez Panią Renatę Trzaskowską-Misztal -  pracownika Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie. zobacz zdjęcia

"Mikołaj o Tobie nie zapomni"

6 grudnia odbył się koncert, który jest już tradycją w ZSE: „Mikołaj o Tobie nie zapomni”. Biletem wstępu na koncert były drobne upominki. Zebrano duże ilości słodyczy i zabawek, które następnie trafiły do dzieci z Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo” oraz Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przy Archikatedrze Lubelskiej. Organizatorem akcji był Samorząd Uczniowski oraz pan Leszek Sadurski. Wrażenia artystyczne zapewnili uczniowie naszej szkoły:
Karolina Pawłowicz- przygotowanie muzyczne koncertu, flet poprzeczny, wokal;
Marcelina Błasik- wokal;
Klaudia Zabielska- saksofon;
Mateusz Piróg- klawisze, wokal;
Konstanty Krawczyk – gitara, wokal;
Magdalena Bliźniewska- chórki;
Illia Tverdokhlib- instrumenty perkusyjne;
Pavlo Khilko- gitara, wokal;
Heorhii Lotoshov- gitara.
Zorganizowana akcja była jedną z wielu, jakie przy okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia trwają w Zespole Szkół Ekonomicznych.
zobacz zdjęcia


Pokaz sztuki kelnerskiej – flambirowane krewetki

W dniu 10 grudnia 2018 r.  uczniowie naszej szkoły z klasy II Technikum Ekonomicznego kształcący się w zawodzie: technik hotelarstwa spotkali się z prezesem Stowarzyszenia Kelnerów Polskich – Panem Michałem Chabiorem. Dzięki jego życzliwości pokaz kelnerski zostało zorganizowany w Grand Hotelu. Podczas spotkania uczestnicy zgłębiali wiedzę i poszerzali umiejętności z zakresu przygotowania nakrycia rozszerzonego oraz poznali efektywny sposób przygotowania i podania potrawy, jakim jest flambirowanie. Danie płonące zostało zaprezentowane na przykładzie krewetek Black Tiger. Po  przygotowaniu flambirowanych owoców morza z warzywną salsą odbyły się warsztaty kulinarne dla uczniów. Młodzież miała możliwość wykonania i delektowania się wyrafinowanym smakiem tej potrawy. Uczniowie z zainteresowaniem śledzili umiejętności zawodowe kelnera oraz z uwagą wsłuchiwali się w przekazywane informacje i praktyczne wskazówki.
Warto przypomnieć, że przeprowadzony pokaz kelnerski stanowi część cyklu spotkań zaplanowanych w ramach nawiązanej konstruktywnej i merytorycznej współpracy ze Stowarzyszeniem Kelnerów Polskich, które dodatkowo objęło ZSE patronatem.
zobacz zdjęcia

II semestr ...

rozpoczął się 21 stycznia 2019 roku. W poprzednim tygodniu zostały przeprowadzone rady klasyfikacyjne, a rodzice spotkali się na zebraniach semestralnych z wychowawcami klas. Ferie zimowe zaczną się 11 lutego i potrwają całe dwa tygodnie!

Wycieczka przedmiotowa do siedziby TVP Lublin

31 stycznia uczniowie klasy 2bl, czyli profilu dziennikarskiego, z nauczycielem Wiktorem Serafinem, uczestniczyli w wycieczce do siedziby TVP Lublin. Mieli okazję „od kuchni” poznać realia powstawania programów telewizyjnych – tych lokalnych, jak też znanego w całym kraju „Jednego z dziesięciu”. Uczniowie mogli przyjrzeć się z bliska nowinkom technicznym, niezbędnym w realizowaniu programów, a nawet samemu stanąć za kamerą oraz próbować swoich sił w roli prezentera czy pogodynki. Być może w czasie wycieczki do telewizji narodziły się nowe gwiazdy, które za jakiś czas będziemy mogli podziwiać na małym ekranie.
zobacz zdjęcia

 

Dzień Otwartych Drzwi

6 lutego 2019 roku (środa) w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im A. i J. Vetterów w Lublinie przy ulicy Bernardyńskiej 14 gościliśmy uczniów klas trzecich gimnazjów oraz ósmych klas szkół podstawowych. Młodzież zapoznała się z ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020oraz miała okazję zwiedzić zabytkowy budynek. Zainteresowani uczestniczyli w prezentacjach przygotowanych specjalnie na tą okazję.
W sumie odwiedziło nas przeszło pięciuset uczniów. zobacz zdjęcia
Zapraszamy na nauki w ZSE. Zobacz ofertę edukacyjną

 

Prelekcja o zmianach zachodzących w środowisku przyrodniczym

28 marca 2019 roku z inicjatywy Samorządu Szkolnego, gościliśmy w naszej szkole pana Przemysława Mroczka, doktora habilitowanego z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Dr Mroczek przygotował dla nas prelekcję na temat aktualnych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym Ziemi pod wpływem działalności człowieka. Wykład dotyczył przede wszystkim zmian klimatycznych oraz problemu wszechobecnego plastiku i jego wpływu na planetę. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas realizujących rozszerzony programu nauczania geografii. Mamy nadzieję, że takie prelekcje będą mogły odbywać się częściej pomagając uczniom w poszerzaniu wiedzy i zachęcając do większego zainteresowania otaczającym nas światem.
przygotowała  Jolanta Bojanowska-Kunachowicz

Podsumowanie XV Wojewódzkiego Konkursu "Animowana Chemia"

5 kwietnia 2019 r. w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie wyników XVWojewódzkiego Konkursu "Animowana Chemia". Konkurs został objęty patronatem: Lubelskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Chemii UMCS w Lublinie i Dyrektora LSCDN w Lublinie.
Konkurs rozpoczął się w listopadzie 2018 r i polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej o tematyce chemicznej.
Z przyjemnością informujemy, że decyzją jury w składzie: dr Mirosława Jurak, mgr Bożena Wójtowicz, mgr Janusz Malec, wyróżnienia zdobyli uczniowie z klasy 1at Yaroslaw Yaremko i Hubert Skwarek z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie za wspólnie wykonaną prezentację „Rodzaje opakowań, segregacja i zagospodarowanie odpadów”. Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy!zobacz zdjęcia

Zakończenie nauki - Maturzyści Rocznik 2019

26 kwietnia 2019 roku maturzyści zakończyli naukę w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie przygotowane przez pana Wiktora Serafina nawiązujące do zbliżającej się kolejnej Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie dokonano uroczystego przekazania Sztandaru Szkoły. Wychowawcy klas maturalnych otrzymali podziękowania za trud pracy wychowawczej przez cały okres nauki w szkole. Absolwenci, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnienie - było ich w tym roku aż siedemnastu (10% wszystkich absolwentów) - otrzymali nagrody i dokonali wpisu do Złotej Księgi - zobacz listę. Najlepsi absolwenci ZSE : Krzysztof Wójtowicz (Technikum Ekonomiczne) i Natalia Grabowska (XVI Liceum Ogólnokształcące) otrzymali jednorazowe stypendia Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Szkół Vetterów w Lublinie. Po uroczystości absolwenci spotkali się ze swoimi wychowawcami. zobacz zdjęcia z uroczystości

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2018/2019

13 czerwca 2019 roku  finaliści ogólnopolskich olimpiad, turniejów i konkursów tematycznych zostali uhonorowani przez władze miejskie i oświatowe nagrodami, dyplomami i stypendiami Prezydenta Miasta.
Nagrody wręczali: Mariusz Banach – wiceprezydent odpowiedzialny za oświatę w Lublinie oraz Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka Dyrektor Wydziału Oświaty w Lublinie. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego zdobyli najwięcej tytułów. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie w tym roku reprezentowało 8 uczniów i 5 nauczycieli–opiekunów, z którymi na gali była Pani Dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk.  Laureaci i finaliści ZSE to: Krzysztof Wójtowicz (opiekun Anna Suchodolska), Katarztyna Borkowska i Monika Kowalska (opiekun Beata Gontarczyk-Nyka), Jakub Chlastawa (opiekun Wiesława Jusiak), Patrycja Korba, Arkadiusz Kuszneruk i KarolinaWójcik (opiekun Anna Kryk-Łysak), Karolina Ostrowska (opiekun Renata Hrycaj). Za osiągnięcia tegoroczni zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a szkoła dyplom uznania.
Gratulujemy! zobacz zdjęcia z uroczystości

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019 roku zakończył się rok szkolny 2018/2019. Na uroczystym spotkaniu Pani Dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk podsumowała miniony rok dziękując wszystkim: nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i uczniom za wytrwałość i pracę. Wyróżnieni uczniowie otrzymali świadectwa z paskiem i nagrody. Wręczono też podziękowania za wolontariat sportowy i dyplomy za sukcesy w sporcie. Po uroczystości uczniowie spotkali się z wychowawcami i otrzymali świadectwa promocyjne. zobacz zdjęcia
Do zobaczenia po wakacjach ....

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione