ROK SZKOLNY 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
pobierz lub otwórz /PDF/

rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 roku

 • zebrania ogólne dyrektora szkoły z rodzicami, a po nim z wychowawcami dla rodziców uczniów klas pierwszych - 10 września 2018 roku
 • zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III TE oraz II LO - 11 września 2018 roku
 • zebranie dyrektora szkoły, a po nim wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych - 12 września 2018 roku
 • pielgrzymka maturzystów do Częstochowy - 29 września 2018 roku
 • uroczysty apel z okazji Dnia Niepodległości - 9 listopada 2018 roku
 • zebrania śródsemestralne z wychowawcami klas - 14 listopada 2018 roku
 • uwaga: dotyczy klas IV Technikum Ekonomicznego
  • wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów zawodowych - 30 listopada 2018 roku
  • wystawienie ocen końcowych z przedmiotów zawodowych - 14 grudnia 2018 roku
 • zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2018 roku
 • klasyfikacja śródroczna
  • wystawienie ocen śródrocznych - 11 stycznia 2019 roku
  • klasyfikacja śródroczna - 15 stycznia 2019 roku
  • plenarne zebranie Rady Pedagogicznej - 16 stycznia 2019 roku
  • zebrania śródroczne - 17 stycznia 2019 roku
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla TE
  • część pisemna: 10 stycznia 2019 roku
  • część praktyczna: 10 stycznia do 11 lutego 2019 roku
koniec I semestru - 18 stycznia 2019 roku

początek II semestru - 21 stycznia 2019 roku

 • Dzień Drzwi Otwartych w Zespole Szkół Ekonomicznych: 6 lutego 2019 roku
 • ferie zimowe od 11 do 22 lutego 2019 roku
 • rekolekcje wielkopostne: 3-4-5 kwietnia 2019 roku
 • zebrania śródsemestralne wychowawców z rodzicami: 2 kwietnia 2019 roku
 • wiosenna przerwa świąteczna: 18-23 kwietnia 2019 roku
 • klasyfikacja roczna klas maturalnych
  • wystawienie przewidywanych ocen rocznych - 29 marca 2019 roku
  • poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach - 1-2 kwietnia 2019 roku
  • wystawienia ocen rocznych: 11 kwietnia 2019 roku
  • składanie podań o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe - 12 kwietnia 2019 roku do godz. 13.00
  • klasyfikacja roczna: 15 kwietnia 2019 roku
  • zatwierdzenie ocen w klasach maturalnych na Radzie Plenarnej: 16 kwietnia 2019 roku
  • zakończenie zajęć dydaktycznych i rozdanie świadectw ukończenia szkoły: 26 kwietnia 2019 roku
 • uroczysty apel z okazji Konstytucji 3 Maja - 26 kwietnia 2019 roku
 • egzaminy maturalne część ustna i pisemna według harmonogramu CKE: 6-25 maja 2019 roku
 • klasyfikacja roczna pozostałych klas
  • wystawienie przewidywanych ocen rocznych: 31 maja 2019 roku
  • poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach: 3-4 czerwca 2019 roku
  • wystawienie ocen rocznych: 12 czerwca 2019 roku
  • składanie podań o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe: 13 czerwca 2019 roku do godz. 13.00
  • klasyfikacja roczna: 14 czerwca 2019 roku
  • zatwierdzenie ocen na Radzie Plenarnej: 17 czerwca 2019 roku
  • zakończenie zajęć dydaktycznych i rozdanie świadectw: 21 czerwca 2019 roku
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla TE
  • część pisemna: 18 czerwca 2019 roku
  • część praktyczna: od 18 czerwca do 3 lipca 2019 roku

konsultacje nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 • 9 października 2018 roku (wtorek) 16.30-17.30
 • 14 listopada 2018 roku (środa) 17.00-18.00
 • 17 stycznia 2019 roku (czwartek) 17.00-18.00
 • 2 kwietnia 2019 roku (wtorek) 17.00-18.00
 • 15 maja 2019 roku (środa) 16.30-17.30

dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

  • 2 listopada 2018 roku - Dzień Zaduszny
  • 10 stycznia 2019 roku - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  • 6 lutego 2019 roku - Dzień Otwartych Drzwi w ZSE
  • 29 i 30 kwietnia 2019 roku
  • 2 maja 2019 roku
  • 6,7,8 maja 2019 roku - pisemne egzaminy maturalne
  • 18 czerwca 2019 roku - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 roku w poniedziałek uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie uroczyście inaugurowali rok szkolny 2018/2019. W 30 oddziałach (8 XVI Liceum Ogólnokształcącego i 22 Technikum Ekonomicznego) będzie się uczyło 835 uczniów. W utworzonych 8 klasach pierwszych jest 255 uczniów, a zgodnie z prognozami do egzaminu maturalnego przystąpi 201 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowi 74 nauczycieli. W szkole pracuje 28 pracowników administracji i obsługi. Wszystkim życzymy udanego roku szkolnego.

Po zebraniach informacyjnych

W drugim tygodniu września, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, odbyły sie zebrania informacyjne - Dyrekcja szkoły oraz wychowawcy klas spotkali się z rodzicami uczniów wszystkich oddziałów. Rodzice uczniów klas maturalnych zostali zapoznani z organizacją egzaminu maturalneo w 2019 roku. Nowy rok szkolny rozpoczął się na dobre ...!!!


© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione