Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów
Oddział w Lublinie

Działalność


ROK SZKOLNY 2018/2019


Podsumowanie konkursów:
Wojewódzkiego Konkursu Literackiego,
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

Wojewódzkiego konkursu na prezentacje multimedialną
Niepodległa, nasza, jedyna

poświęconych 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbędzie się
23 października (wtorek) 2018 r., godzina 14.00
w sali nr 6 w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Dominikańskiej 5.

23 października 2018  roku w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Dominikańskiej 5  odbyło się podsumowanie ogłoszonych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Oddział w Lublinie, trzech wojewódzkich  konkursów zorganizowanych z okazji 100 – lecia odzyskania Niepodległości: literackiego, plastycznego i konkursu na prezentację multimedialną.  Konkursy  Patronatem  Honorowym objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sławomir Sosnowski;  Lubelski Kurator Oświaty, Pani Teresa Misiuk; Dyrektor LSCDN, Pan Andrzej Zieliński. W uroczystości podsumowania wzięli udział: Pani Alicja Ciszek- Roskal, wicedyrektor LSCDN,  Dyrektor ZSE im. A. i J. Vetterów, Pani Marzenna Modrzewska – Michalczyk, członkowie SNaP, nauczyciele i uczniowie.
Pani wicedyrektor LSCDN,  przywitała zebranych: Honorowych  Gości, członków lubelskiego oddziału SNaP, nauczycieli  i  młodzież szkolną. Wykład  na temat roli Lublina    w roku odzyskania Niepodległości wygłosił nauczyciel ZSE im. A. i J. Vetterów, Pan Jarosław Płachecki. Wystąpienie, ilustrowane prezentacją  miejsc ważnych  dla lublinian,  zostało  przyjęte z ogromnym  zainteresowaniem  przez obecnych nauczycieli   i uczniów. Później  zebrani obejrzeli film pt. Niezwyciężeni.
Następnie głos zabrała Bożenna Jankiewicz, która przypomniała genezę ogłoszenia konkursów i cele,   jakimi kierowali się organizatorzy. Konkursy: literacki i na prezentację multimedialną  adresowane były do uczniów VII klas szkół podstawowych, gimnazjów                   i szkół ponadgimnazjalnych a  konkurs plastyczny do: uczniów klas 4-7 szkół podstawowych.
Główne cele konkursów poświęconych odzyskaniu Niepodległości przez Polskę pod hasłem Niepodległa, Nasza, Jedyna  to:
- Włączenie  dzieci i młodzieży  do aktywnego uczestnictwa w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
- Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii Polski i walki narodu o niepodległość, dziejów oręża polskiego.
- Odkrycie bogactwa uniwersalnych wartości, w tym patriotyzmu i szacunku dla dokonań minionych pokoleń,  tkwiących w utworach różnych twórców kultury.
-Aktywizowanie uczniów zdolnych do rozwijania twórczych pasji,
pogłębiania własnych zainteresowań oraz umiejętności redakcyjnych.
- Kształtowanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.
Jury w składzie:
Bożenna Jankiewicz – nauczycielka języka polskiego, przewodnicząca lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów
Beata Bojar - nauczycielka języka polskiego, członek  lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów
Agnieszka Czajka - nauczycielka języka polskiego, członek zarządu  lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów
Wiktor Serafin - nauczyciel języka polskiego i historii, członek zarządu lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów
Mateusz Wieczorek - nauczyciel języka polskiego, członek  lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów
przyznało nagrody i wyróżnienia.
Pani Dyrektor, Pani Alicja Ciszek – Roskal z Panią Bożenną Jankiewicz wręczyły dyplomy, nagrody  i wyróżnienia  uczniom szkół podstawowych,  gimnazjów   i szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody książkowe ufundował Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sławomir Sosnowski oraz SNaP, Oddział w Lublinie.

Wojewódzki Konkurs Literacki

Tematy prac literackich:
Kategoria: uczniowie klas  7 szkół podstawowych i uczniowie  klas gimnazjalnych

 1. Nie zmarnujemy danej nam wolności - list do Polaków, którzy wywalczyli nam wolną Ojczyznę.
 2. Twórcy kultury w walce o niepodległość - przemówienie.
 3. Pisarze i ich utwory mogą być lekcją patriotyzmu.  Rozprawka.

Kategoria: uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych

 1. Stanisław Wyspiański w Weselu  napisał: „tak, by nam się serce śmiało do ogromnych, wielkich rzeczy. A tu pospolitość skrzeczy...Zredaguj  dwa głosy w dyskusji na temat heroicznych czynów i pospolitości   w kontekście walki  o niepodległość.
 2. Powieść „Przedwiośnie” została wybrana Lekturą Narodowego Czytania. Stefan Żeromski w swoim utworze napisał: „Jeszcze nie widział w swoim życiu takiego zjawiska, jak ten entuzjazm Polaków.” W jaki sposób twórcy kultury mobilizują nas do entuzjazmu na rzecz walki   o wolność Ojczyzny, odwołaj się do 3 tekstów literackich.
 3. Relacje: Historia do 1918 roku a literatura. Rozprawka lub wywód argumentacyjny.

Nagrody w Wojewódzkim Konkursie Literackim
I miejsce
Maciej Kobiałka, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa ,, Paderewski”   w Lublinie, opiekun: Pani Beata Księżopolska
II miejsce
Katarzyna Jonik, SP Nr 15 z Oddziałami Gimnazjalnymi im. Jana Pawła II w Lublinie,  opiekun: Pani Teresa Szabelska
III miejsce 
Mikołaj Widz, SP Janów Lubelski z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego,  opiekun Pan Mariusz Widz

Wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Literackim
Olga Sobkowicz, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej, opiekun: Pani Agnieszka Paszkiewicz
Filip  Zajączkowski, SP Nr 19 w Lublinie, opiekun: Pani Anna Walaszek
Katarzyna Ćwikła, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa ,, Paderewski ” w Lublinie, opiekun: Pani Beata Księżopolska

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Tematy prac plastycznych::

 1. To oni walczyli o Niepodległą!  Polacy, których twarze, nazwiska i dokonania powinniśmy znać. Album.
 2. Mój „kraj lat dziecinnych” – plastyczna wizja uroków Małej Ojczyzny-  Lubelszczyzny.

Kompozycja plastyczna przedstawiająca:
-  uroki Lubelszczyzny,
-  sylwetki wodzów i bohaterów narodowych powstań oraz twórcy Legionów Polskich, postać Józefa Piłsudskiego.
Nagrody w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
I miejsce
Sandra Klimek, SP w w Komarowie - Osadzie, opiekun: Pani  Wiesława Pasłajko
II miejsce
Natalia Przybylska, SP Bychawie, opiekun: Pani Agnieszka Daśko
Kamila Ziętek, SP w Bychawie , opiekun: Pani Agnieszka Daśko

Wyróżnienia  w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
Krzysztof Maścibroda,  SP im. H. Sienkiewicza w Komarowie – Osadzie, opiekun Pani Wiesława Pasłajko
Ksawery Chudziak, Szkoła Przyszpitalna w Lublinie, opiekun Anna Boczek

Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną

Uwagi Jury Konkursu na prezentację multimedialną zaprezentował Pan Mateusz Wieczorek.
Tematy do wyboru:

 1. Bohaterowie Lubelszczyzny w walce o wolność Ojczyzny.
 2. Miejsca uświęcone krwią bohaterów w Lubelskiem.
 3. Miejsca spoczynku – słynne polskie nekropolie.

Nagrody w Wojewódzkim konkursie na prezentację multimedialną
Kategoria: szkoły podstawowe i gimnazja
I miejsce
Aleksandra Koziej, SP w Palikijach, opiekun Magdalena Chęć
II miejsce
Daniel Kuźmicz, SP nr 19 w Lublinie, opiekun Marta Bednarczuk
Sylwia Niezgoda, SP Komarów – Osada, opiekun Jolanta Skowronek
III miejsce 
Jakub Wilgos, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu, opiekun Joanna Rondoś
Adrian Białek, SP nr 19 w Lublinie, opiekun Anna Walaszek

Wyróżnienia w Wojewódzkim konkursie na prezentację multimedialną
Kategoria: szkoły podstawowe i gimnazja
Weronika Kusa, SP w Łaszczowie, opiekun Grażyna Ponikowska - Czok
Szymon Kuźma,  SP Komarów – Osada, opiekun Jolanta Skowronek

Nagrody w Wojewódzkim konkursie na prezentację multimedialną
Agnieszka Daśko
Kategoria:  szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce
Jolanta Brzostowska, ZS im. Kazimierza Jagiellończyka, opiekun Małgorzata Szram
II miejsce
Wojciech Krzyżanowski, Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy, opiekun Renata Golczewska
III miejsca nie przyznano

Wyróżnienia w Wojewódzkim konkursie na prezentację multimedialną
Kategoria: Szkoły ponadgimnazjalne
Mateusz Śliwka,  ZS im. Kazimierza Jagiellończyka, opiekun Małgorzata Szram

Uczestnicy podsumowania obejrzeli dwie nagrodzone prezentacje: Aleksandry Koziej na temat:  Miejsca uświęcone krwią bohaterów w Lubelskiem i Jolanty Brzostowskiej na temat:
Miejsca spoczynku – słynne polskie nekropolie.
Następnie  zostały wręczone podziękowania: dyplomy i książki  dla tych nauczycieli, którzy mieli po dwóch uczniów nagrodzonych w konkursach.
Wyróżnieni nauczyciele:
Pani Anna Walaszek
Pani Jolanta Skowronek
Pani Beata Księżopolska
Pani Małgorzata Szram
Pani Agnieszka Daśko

Na zakończenie Pani Bożenna Jankiewicz podziękowała nauczycielom i uczniom za udział w konkursach a Jury za ocenę pracę konkursowych. Pani Alicja Ciszek - Roskal pogra- tulowała organizatorom konkursów cennej inicjatywy. Pan Jerzy Łukaszewicz, pracownik LSCDN, wykonał pamiątkowe zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych.
Przygotowała Bożenna Jankiewicz
Uwaga:
Zdjęcia z podsumowania wojewódzkich konkursów są zamieszczone na stronie LSCDN w galerii.

pobierz: Podsumownie konkursów Niepodległa


Akcja Narodowe Czytanie ,, Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez prezydenta RP od 2012 r. Została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2017 r. lekturą Narodowego Czytania było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. W całej Polsce i za granicą dramat ten przeczytano w ponad 2 tys. miejsc. 
W tym roku Polacy czytali ,,Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że w "Przedwiośniu" wspaniale pokazane jest "dążenie do Polski i polskości". Zdaniem prezydenta, wśród pytań, jakie stawiają sobie bohaterowie "Przedwiośnia", najważniejsze brzmi: "Jaka Polska?" W tym roku Narodowe Czytanie odbywało się w rekordowej liczbie miejsc - było ich ponad 2 tys. 950. Nie tylko liczba miejsc robiła wrażenie, ale też kreatywność organizatorów. "Przedwiośnie" czytane było m.in. na wodzie w Świnoujściu, pod ziemią w Opatowie, na motocyklach w Kleczewie, na plaży w Rewalu, a nawet w środkach komunikacji miejskiej w różnych miastach.
SNaP, oddział lubelski, tradycyjnie proponuje jeszcze Szkolne czytanie tej lektury, choć finał Narodowego Czytania odbył się 8 września. Warto poświęcić na czytanie ,,Przedwiośnia” oddzielną godzinę lekcyjną, zwłaszcza w klasach liceum i technikum.


ROK SZKOLNY 2017/2018


Jubileusz 25-lecia SNaP
9 czerwca 2018 r. w Warszawie w MSCDnie odbyła się, zorganizowana przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, konferencja jubileuszowa - 25 lat SNaPu nt. „Retoryka w szkole” - podstawa programowa wobec kultury mówienia dzieci i młodzieży. W konferencji licznie uczestniczyli nauczyciele z całej Polski. Konferencję prowadzili Iwona Artowicz-Skowrońska i Jarosław Wowak członkowie SNaPu.
W konferencji wzięli udział:
P. Grzegorz Woźniak- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
P. Piotr Mitwiw- Baron- dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
P. Prof. Andrzej Waśko, Kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Przedstawiciel MENu – p. kurator Kuratorium Warszawy, Andrzej Sosnowski
P. Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty
P. Albina Łubian – Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
P. Prof. Jadwiga Puzynina – Przewodnicząca Zespołu Etyki Słowa w RJP przy PANie
P. dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów Instytut Polonistyki Stosowanej UW
P. dr Ewa Modrzejewska – Polskie Towarzystwo Retoryki
P. Jarosław Zaroń – dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie,
P. Edyta Żmuda – redaktor naczelna ,,Polonistyki”,
P. Anna Wojciechowska – Redaktor ,,Głosu Nauczycielskiego”
P. Barbara Tomkiewicz- Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Polskich,
P. Zofia Więckowska - były pracownik Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych -Warszawa – Rembertów, kierownik Polonistyki w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, autorka programu praktyk studenckich
P. Marta Syga – nauczycielka i trener polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów ,,Klanza”,
P. Alina Przychoda – prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki,
P. Hanna Dobrowolska- autorka podręczników języka polskiego oraz kształcenia polonistycznego w nauczaniu wczesnoszkolnym, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
P. Kamila Nawrot – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Stowarzyszenie było adresatem dwudziestu listów gratulacyjnych, w tym od Prezydenta RP – Andrzeja Dudy, od Minister Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej, od Posła Ziemi Garwolińskiej –Grzegorza Woźniaka, od Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa – Albiny Łubian,  organizacji nauczycielskich i od środowisk kultury.
Następnie wręczono odznaczenia państwowe tj: trzy Medale Komisji Edukacji Narodowej i dziesięć odznak „Za Zasługi dla Kultury Polskiej”. Odznaczona została również Bożenna Jankiewicz – przewodnicząca lubelskiego oddziału.
Następnie odbyły się wykłady nt. retoryki w szkole wygłoszone przez wybitnych wykładowców. W końcowej części konferencji prowadzący podziękowali darczyńcom, sponsorom, wydawnictwom - Przyjaciołom SNaPu. Maria Gudro-Homicka podziękowała Koleżankom z Zarządu Głównego i Koledze Jarosławowi Wowakowi za wielomiesięczną pracę przy organizacji konferencji. Po konferencji odbyło się Walne Zebranie członków SNaP, podczas którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia na kolejną czteroletnią kadencję. Do komisji rewizyjnej została wybrana Agnieszka Czajka – skarbnik lubelskiego oddziału SNaP.

 


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH ZWIĄZANYCH Z 100 ROCZNICĄ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Wojewódzki Konkurs Literacki oraz Plastyczny
na temat:

NIEPODLEGŁA, NASZA, JEDYNA
ZOBACZ regulamin konkursu

Wojewódzki Konkurs na prezentację multimedialną
na temat:
NIEPODLEGŁA, NASZA, JEDYNA
ZOBACZ regulamin konkursu


ROCZNICA ŚMIERCI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

W roku 2017 obchodzimy wyjątkową rocznicę związaną ze Stanisławem Wyspiańskim, mija 110 lat od śmierci autora Wesela.
Wesele Stanisława Wyspiańskiego jest lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku. Finał tegorocznej edycji zaplanowano na sobotę 2 września br.  Dramat Wyspiańskiego zwyciężył podczas internetowego głosowania spośród czterech propozycji. Wesele konkurowało z Przedwiośniem Stefana Żeromskiego, Pamiątkami Soplicy Henryka Rzewuskiego i Beniowskim Juliusza Słowackiego. W sumie oddano blisko 37 tys. głosów, a na Wesele zagłosowało prawie 18 tysięcy internautów.
Członkowie lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów zapraszają  uczniów szkół podstawowych (klasy VII), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
- do Szkolnego Czytania Wesela we wrześniu w szkołach macierzystych (proponujemy przeznaczyć na czytanie fragmentów utworu godzinę lekcyjną)
- do udziału w konkursach: Wojewódzkim Konkursie Literackim i Wojewódzkim Konkursie na prezentację multimedialną.

Wojewódzki Konkurs Literacki
na temat życia i twórczości

Stanisława Wyspiańskiego
ZOBACZ regulamin konkursu

Wojewódzki Konkurs na prezentację multimedialną
na temat życia i twórczości
Stanisława Wyspiańskiego

ZOBACZ regulamin konkursu

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów
i
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza
na podsumowanie wojewódzkich konkursów
 z okazji rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego
które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. o godzinie 13:00
w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dominikańska 5

Podsumowanie konkursów poświęconych
STANISŁAWOWI WYSPIAŃSKIEMU

11 grudnia 2017  roku w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Dominikańskiej 5  odbyło się podsumowanie ogłoszonych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Oddział w Lublinie, wojewódzkich  konkursów poświęconych  życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Konkursy  Patronatem  Honorowym objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sławomir Sosnowski;  Lubelski Kurator Oświaty, Pani Teresa Misiuk; Dyrektor LSCDN, Pan Andrzej Zieliński. W uroczystości podsumowania wzięli udział: Pani Bożenna Jedlińska, starszy wizytator Lubelskiego  Kuratorium Oświaty, Pani Alicja Ciszek- Roskal, wicedyrektor LSCDN,  członkowie SNaP.
przeczytaj szczegółowe sprawozdanie


ROK SZKOLNY 2016/2017


Zaproszenie na podsumowanie konkursów

SZKOLNE  CZYTANIE TRYLOGII HENRYKA SIENKIEWICZA

Z okazji setnej rocznicy śmierci wybitnego polskiego Noblisty
członkowie lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów
 zapraszają nauczycieli i uczniów
do udziału w Szkolnym Czytaniu Trylogii.

3.09. 2016r. dzięki inicjatywie Prezydenckiej Pary w całej Polsce czytano fragmenty
Quo vadis Henryka Sienkiewicza - laureata Literackiej Nagrody Nobla.
Z racji trwającego Roku Sienkiewiczowskiego, Stowarzyszenie Nauczycieli, oddział
w Lublinie, zachęca nauczycieli i młodzież do Szkolnego Czytania Trylogii. Proponujemy przeznaczyć na czytanie fragmentów Trylogii godzinę lekcyjną w październiku, listopadzie i grudniu 2016r.
Warto zachęcić młodzież do czytania utworów znamienitego pisarza, bo nie zawsze są obecne w praktyce szkolnej na wszystkich etapach edukacji, zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych.
Terminy realizacji przedsięwzięcia: 20-21 października, 17-18 listopada, 15-16 grudnia.
zobacz zaproszenie

Wojewódzki Konkurs Literacki
na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza
ZOBACZ regulamin konkursu

Wojewódzki Konkurs na prezentację multimedialną
na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza
ZOBACZ regulamin konkursu

Podsumowanie konkursów poświęconych
HENRYKOWI SIENKIEWICZOWI:

8 grudnia 2016  roku w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Dominikańskiej 5  odbyło się podsumowanie ogłoszonych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Oddział w Lublinie, wojewódzkich  konkursów poświęconych  życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Konkursy  Patronatem  Honorowym objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sławomir Sosnowski;  Lubelski Kurator Oświaty, Pani Teresa Misiuk; Dyrektor LSCDN, Pan Andrzej Zieliński. W uroczystości podsumowania wzięli udział: Pani Grażyna Dziechciarz, starszy wizytator Lubelskiego  Kuratorium Oświaty, Pan Krzysztof Babisz reprezentujący LSCDN,  członkowie SNaP.

przeczytaj szczegółowe sprawozdanie


ZOBACZ ZDJĘCIA


Zmiany w zarządzie lubelskiego oddziału SNaP w Lublinie
22 września 2016 r. na zebraniu inaugurującym pracę w nowym roku szkolnym 2016/2017 został zmieniony zarząd lubelskiego oddziału SNaPu po rezygnacji p. Ewy Janiszewskiej.
Obecny skład zarządu:
Bożenna Jankiewicz – przewodnicząca
Anna Zielińska - zastępca
Agnieszka Czajka - skarbnik
Ewa Grodecka- członek
Wiktor Serafin- członek

Konferencja „OK zeszyt”
24 września 2016 r. przedstawiciele naszego stowarzyszenia uczestniczyli w konferencji „OK zeszyt” prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu „Szkoła Ucząca Się”. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie. Prowadził je dr Jacek Strzemieczny – Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wzięli w nim udział nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego. Konferencja dotyczyła przywrócenia rangi zeszytu uczniowskiego tak, aby był nie tylko zwykłym zbiorem notatek, prac domowych i ćwiczeń, ale przede wszystkim dokumentował uczniowskie spojrzenie na własny proces nauki, zgodnie z przyjętą przez OK metodologię nauczania regułą, że uczeń jest również odpowiedzialny za pozyskiwanie wiedzy i umiejętności.

Konferencja „Edukacja polonistyczna – metamorfozy”
W dniach 26-27 września 2016 r. uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych oraz Instytut Filologii Polskiej UMCS. W spotkaniu wzięli udział pracownicy naukowi, dydaktycy, poloniści z wielu wyższych uczelni zaniepokojeni kolejną reformą polskiej oświaty. Oprócz ciekawych wykładów, paneli obrad w sekcjach tematycznych zgromadzeni goście mieli możliwość uczestniczyć w merytorycznych dyskusjach odnośnie wychowywania dobrych polonistów i odpolitycznienia edukacji. Uniwersyteccy poloniści i dydaktycy nie widzą powodu, dla którego należy rezygnować z dotychczasowej formuły szkolnictwa i jednogłośnie o tym mówią. Podsumowaniem konferencji było zredagowanie listu do MEN z postulatami i merytorycznymi uwagami nt. reformy edukacji, pod którym podpisało się około stu naukowców z całego kraju.

Wolontariat Polonisty
Od 19 października 2016 r. zaczynamy działania adresowane do młodzieży gimnazjalnej uzdolnionej artystycznie. Wolontariat Polonisty to inicjatywa mająca na celu zachęcenie młodych ludzi do dzielenia się swoimi talentami z drugim człowiekiem. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w placówce współorganizującej przedsięwzięcie czyli Gimnazjum nr 18 w Lublinie dnia 19.10.2016 r. o godz. 17.00 w sali 34. Do 17 października do każdego lubelskiego gimnazjum powinny dotrzeć plakaty promujące akcję, nad którą patronat objęło Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Seminarium  Uczeń a wartości etyczne języka
1 października 2016r. w LXX Liceum Ogólnokształcącym  im.  A. Kamińskiego przy ulicy Dembowskiego 1 w Warszawie odbyło się seminarium  Uczeń a wartości etyczne języka zorganizowane przez SNaP. Wykładowcy mówili o  zjawiskach  negatywnych  w sferze komunikacji językowej. Wskazywali  na ważną rolę  powołanego   przez Radę Języka Polskiego PAN  Zespołu  Etyki Słowa, którego  celem  jest, przede wszystkim, uwrażliwienie polskiego społeczeństwa   na wszystko to, co stanowi naruszenie reguł dobrej komunikacji.Pani prof. Danuta Krzyżyk mówiła o tym, jak ,,Zapanować nad emocjami”. Natomiast pan B. Pawłowicz , członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce, ekspert ds. komunikacji, współpracownik m.in. Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnił, na czym polega naruszanie granic w reklamie. Omówił także przyczyny takich działań oraz skutki. Wykład pana B. Pawłowicza  został przyjęty z olbrzymim zainteresowaniem i entuzjazmem przez polonistów.
Przed nami, polonistami, ważne zadanie do spełnienia:  ochrona języka przed różnymi uprzedzeniami, wypowiedziami manipulującymi, agresywnymi, zawierającymi insynuacje, zastraszanie, wulgaryzmy, nienawiść.
Po wykładach odbyło  się Walne Zgromadzenie SNaPu, na  którym przewodniczący i skarbnicy składali sprawozdania z bieżącej działalności oddziałów i kół.  Nasz zarząd reprezentowały Bożenna Jankiewicz i  Agnieszka Czajka oraz Anna Balawajder i Jolanta Trześniowska.

Konkurs  na biografię ucznia – wzoru osobowego godnego naśladowania
24 października 2016r. w gmachu Senatu RP w Warszawie odbyło się podsumowanie Konkursu  na biografię ucznia – wzoru osobowego godnego naśladowania.  W uroczystościach wzięli udział: organizatorzy – pani profesor dr hab. Krystyna Chałas - kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL,  przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP. Wśród nagrodzonych były członkinie lubelskiego oddziału SNaP: Ewa Grodecka i Bożenna Jankiewicz z uczennicami.  Nauczyciele i uczennice otrzymali statuetki i książkę pt. Młodzież, jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania.

Szkolne  spotkania z Trylogią
Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. rok 2016 został ustanowiony Rokiem Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji nie tak dawno odbyło się Narodowe Czytanie „Qvo vadis”, natomiast Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie zaproponowało inicjatywę wspólnego, szkolnego czytania Trylogii. W świat Sienkiewiczowskich bohaterów wkroczyli na lekcji języka polskiego uczniowie klasy 3f z Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, dołączając tym samym do grona uczniów ze szkół odpowiadających na inicjatywę stowarzyszenia. 20 i 21 października młodzież pod kierunkiem Pani Anny Zielińskiej przygotowała i prezentowała fragmenty powieści, które najbardziej przemówiły do jej wrażliwych na piękno słowa serc. Jesienny klimat historycznych batalii uspokajało słońce refleksji nad wartościami udzielającej się również słuchaczom.

Sarmacki świat Henryka Sienkiewicza
18 listopada br. uczniowie klasy 2 el w Zespole Szkół nr1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, pod opieką Anny Balawajder oraz Barbary Klepackiej przygotowali, metodą projektu, interesującą lekcję wychowawczą, której temat brzmiał: Sarmacki świat
w „Potopie” Henryka Sienkiewicza a mentalność współczesnego Polaka”.
Projekt wieńczył obchody roku 2016 ogłoszonego Rokiem Henryka Sienkiewicza w 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci pisarza.Uczniowie poznali genealogię sarmatyzmu, według której  Rzeczypospolita była częścią starożytnej krainy – Sarmacji, czytali wybrane fragmenty „Potopu” i w oparciu o prozę Henryka Sienkiewicza poznawali tradycje i obyczaje sarmackie. Podzieleni na grupy prezentowali rozpoznane w „Potopie” tradycyjne wartości szlacheckie, obraz dworu polskiego, stroju, kuchni sarmackiej i obyczajów, a następnie porównywali je z własnym systemem wartości, obyczajami i mentalnością współczesnego Polaka.
Każdy naród pyta o swoje pochodzenie i tworzy mit o wspaniałych przodkach. Lekcja uświadomiła uczniom, że kultura sarmacka żyje w nas od języka, przysłów, duchowości i religijności po najprostsze obyczaje. Nadal  jesteśmy w niej zanurzeni. Henryk Sienkiewicz to wciąż ambasador polskości w świecie (chociażby za  sprawą Quo vadis”).

Więcej na http://bibliotekazs1lublin.blogspot.com/

Na apel SNaP odpowiedzieli nauczyciele języka polskiego  ZSE im. A. i J. Vetterów, angażując młodzież do lektury dzieł H. Sienkiewicza.
W zaproponowanych przez Stowarzyszenie terminach  uczniowie czytali fragmenty Ogniem i mieczem, Potopu i Pana Wołodyjowskiego.ROK SZKOLNY 2015/2016


Wojewódzki Konkurs Literacki
na temat patronów szkół województwa lubelskiego
ZOBACZ regulamin konkursu
karta zgłoszenia /WORD/

Wojewódzki Konkurs na prezentację multimedialną
na temat patronów szkół województwa lubelskiego
ZOBACZ regulamin konkursu
karta zgłoszenia /WORD/

Sprawozdanie z konkursów:

pod hasłem "PATRON ZOBOWIĄZUJE"

26 kwietnia 2016  roku w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Dominikańskiej 5  odbyło się podsumowanie ogłoszonych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, oddział w Lublinie, Wojewódzkich  konkursów poświęconych  patronom szkół miasta Lublina i województwa lubelskiego pod hasłem Patron zobowiązuje! Konkursy  Patronatem  Honorowym objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin, Pan dr Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Babisz/Pani Teresa Misiuk, Dyrektor LSCDN, Pan Andrzej Zieliński. W uroczystości podsumowania wzięli udział: Pani Teresa Misiuk , Lubelski  Kurator Oświaty, Pani Maria Gudro-Homicka-prezes  Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w Warszawie, Dyrektor Muzeum J. Czechowicza, Pan dr Jarosław Cymerman, członkowie SNaP.

przeczytaj szczegółowe sprawozdanie

ZOBACZ ZDJĘCIA na stronie LSCDN


Poezja to nic innego jak wyzwanie rzucone niesprawiedliwości wpisanej  w prawa wszechświata.

Stanisław Barańczak, Tablica z Macondo (1990)

20 października (wtorek) 2015r.  o godzinie 14.00 w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza  w Lublinie, przy ulicy Złotej 3, odbyło siępodsumowanie wojewódzkich konkursów poświęconych Stanisławowi Barańczakowi  (Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Wojewódzkiego konkursu na prezentację multimedialną) organizowanych przez SNaP, oddział w Lublinie pod Honorowym Patronatem Sławomira Sosnowskiego -  Marszałka Województwa Lubelskiego  i  Krzysztofa Babisza-  Lubelskiego Kuratora Oświaty.


ZOBACZ podsumowanie
Wojewódzkich Konkursów

na temat życia i twórczości Stanisława Barańczaka


ROK SZKOLNY 2014/2015


Wojewódzki Konkurs Literacki
na temat życia i twórczości Stanisława Barańczaka
ZOBACZ regulamin konkursu
karta zgłoszenia /WORD/

Wojewódzki konkursu na prezentację multimedialną
na temat życia i twórczości Stanisława Barańczaka
ZOBACZ regulamin konkursu
karta zgłoszenia /WORD/


Sprawozdanie z podsumowania Wojewódzkich Konkursów poświęconych Tadeuszowi Różewiczowi
pt.
Tadeusz Różewicz – poeta, który odejść nie może 
(ZOBACZ folder w PDF)

2 grudnia 2014  roku w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Dominikańskiej 5 odbyło się podsumowanie ogłoszonych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, oddział w Lublinie i LSCDN Wojewódzkich  Konkursów poświęconych  Tadeuszowi Różewiczowi: konkursu na prezentację multimedialną i Wojewódzkiego Konkursu Literackiego. ZOBACZ ZDJĘCIA
Konkursy  Patronatem  Honorowym objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sławomir Sosnowski,  Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Babisz i Dyrektor LSCDN, Pan Andrzej Zieliński. Konkursy adresowane były do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
W uroczystości wzięła udział starszy wizytator, Pani Alicja Tynowska, reprezentująca Lubelskiego Kuratora Oświaty. Dyrektor LSCDN, Pan A. Zieliński,  przywitał zebranych: Honorowych Gości: dra hab. Wojciecha Kruszewskiego, dra Bogusława Wróblewskiego, członków zarządu lubelskiego oddziału SNaP, nauczycieli i  młodzież szkolną. Pan Dyrektor zapoznał zebranych z  historią kamienicy, w której mieści się LSCDN. Następnie głos zabrała przewodnicząca SNaP, Bożenna Jankiewicz, która przypomniała genezę ogłoszenia konkursów i cele, jakimi kierowali się organizatorzy konkursów.
Główne cele konkursów na temat życia  i twórczości T. Różewicza to:

 1. Poznanie życia i twórczości Tadeusza Różewicza -  jednego z najbardziej znanych polskich poetów, dramaturgów i scenarzystów.
 2. Uwrażliwienie na moc słowa pisanego oraz uświadomienie ponadczasowości dylematów,  z którymi przyszło się zmierzyć przedstawicielom pokolenia Kolumbów.
 3. Aktywizowanie uczniów zdolnych do rozwijania twórczych pasji i pogłębiania własnych zainteresowań.
 4. Zachęcenie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy w celu zdobycia niezbędnych wiadomości, uporządkowania wiedzy i twórczej parafrazy zgromadzonych materiałów.
 5. Doskonalenie umiejętności uczniów z zakresu technologii informacyjnej.

Później kolejno zabrali głos zaproszeni goście. Dr B. Wróblewski przedstawił współczesną literacką mapę Polski. Następnie zabrał głos dr hab. W. Kruszewski, edytor dzieł T. Różewicza, który opowiedział zebranym historię o trzech ważnych rozmowach z poetą. Wystąpienia zostały z dużym zainteresowaniem przyjęte przez zgromadzonych nauczycieli  i uczniów.

W  Wojewódzkim Konkursie Literackimna temat życia i twórczości T. Różewicza mógł wziąć udział każdy uczeń gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z województwa lubelskiego, który napisał samodzielnie twórczą pracę na jeden z zaproponowanych tematów:

Tematy dla gimnazjum:

 1. Teksty Tadeusza Różewicza, które na długo zostaną w mojej pamięci. Wypracowanie lub felieton.
 2. Wędrując śladami Tadeusza Różewicza.  Opowiadanie biograficzne z cytatami w tle.
 3. Przekonaj kolegów, dlaczego powinni czytać poetyckie strofy Tadeusza Różewicza, odwołaj się do tekstów: „Czas na mnie”, „Białe groszki”, „List do ludożerców”. Rozprawka

Tematy dla szkół ponadgimnazjalnych:

 1. Tadeusz Różewicz jest mistrzem poezji. Zaproponuj antologię, składającą się z Twoich ulubionych tekstów poety i napisz wstęp do zbiorku.
 2. Poezja Tadeusza Różewicza jako świadectwo dramatów i niepokojów człowieka dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku.
 3. Analiza i interpretacja wybranego utworu poetyckiego Tadeusza Różewicza z ostatnich tomików lub analiza porównawcza dwóch tekstów poetyckich z różnych okresów drogi twórczej Artysty.

Komisja Konkursowa w składzie:
Ewa Grodecka- nauczycielka języka polskiego w gimnazjum, były doradca metodyczny;
Wiesława Turżańska – nauczycielka języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej, były doradca metodyczny;
Anna Walaszek- nauczycielka języka polskiego w gimnazjum;
dokonała oceny nadesłanych prac.

W Wojewódzkim konkursie na prezentację multimedialną na temat życia i twórczości Tadeusza Różewicza pt. Tadeusz Różewicz – poeta, który odejść nie może mógł wziąć udział każdy uczeń gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej  z  województwa lubelskiego, który wykonał prezentację multimedialną składającą się z 20 slajdów w programie Power Point, zgodnie z podanymi zasadami technicznymi.

Komisja Konkursowa w składzie:
Monika Drozd – nauczycielka języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej,
Wiktor Serafin-  nauczyciel języka polskiego i historii w szkole ponadgimnazjalnej,
Jacek Chomicz- informatyk,
dokonała  oceny nadesłanych prac według podanych kryteriów:
- poprawność merytoryczna,
- oryginalność i pomysłowość,
- kolorystyka,
- celowość użycia różnych środków artystycznego wyrazu,
- ogólny wyraz artystyczny,
- bibliografia.
Następnie Honorowy Gość, starszy wizytator, Pani Alicja Tynowska wraz z Panem Dyrektorem A. Zielińskim i Panią Bożenną Jankiewicz wręczyli nagrody książkowe  laureatom wojewódzkich konkursów  a nauczycielom – opiekunom podziękowania. Nagrody książkowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ufundował Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sławomir Sosnowski i członkowie SNaP. Podziękowania za pracę w Jury  otrzymali: Monika Drozd, Ewa Grodecka, Wiesława Turżańska, Anna Walaszek  i Wiktor Serafin.
Artystyczną część podsumowania wypełniła recytacja Magdaleny Wiejak oraz śpiew Agaty Koszowskiej i Emilii Irackiej - uczennic XVI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów.
Przewodnicząca lubelskiego oddziału SNaP, Bożenna Jankiewicz,  podziękowała Szanownym Gościom za przybycie, Panu Dyrektorowi LSCDN za pomoc w organizacji przedsięwzięcia, Jury, nauczycielom i przede wszystkim nagrodzonej młodzieży za  udział  w  konkursach. Pani wizytator, Alicja Tynowska, przekazała  na ręce Pani Bożenny Jankiewicz podziękowania od Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pana Krzysztofa Babisza, za podjęcie cennych inicjatyw, które są wyrazem troski o wszechstronny rozwój młodego pokolenia, literaturę polską i język ojczysty.
ZOBACZ ZDJĘCIA

Wojewódzki Konkurs Literacki
na temat życia i twórczości Tadeusza Różewicza
pt. Tadeusz Różewicz - poeta, który odejść nie może

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

Gimnazja - Nagrody

1. Karolina Szeliga -   I miejsce, Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II, Lublin,  opiekun Teresa Szabelska
2. Paulina Szponar  -  II miejsce, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II,  Chełm, opiekun  Magdalena Nowakowska
3. Laura Baum -   III miejsce,  Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza, Lublin, opiekun Marta Bednarczuk
4. Dominika Kołosińska -  III miejsce, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II,  Chełm, opiekun Magdalena Nowakowska

Gimnazja - Wyróżnienia

1.Natalia Łojek, Gimnazjum nr 12,  Lublin, opiekun Paulina Puto
2.Agata Kozłowska, Gimnazjum  w Zespole Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II Krasnobród, opiekun Danuta Korzeniowska

Szkoły ponadgimnazjalne - Nagrody

1.Sylwia Pasiuk - I miejsce, IX LO im. M. Kopernika,  Lublin, opiekun Joanna Duluk/Beata Bojar
2.Lidia Rudnik- II miejsce, II LO, Świdnik,  opiekun Magdalena Skwarczyńska - Zuch

Szkoły ponadgimnazjalne - wyróżnienia

1.Magdalena Zawiślak, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, Biłgoraj, opiekun  Celina Wojtak
2.Olga Tyrpa, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Krasnobród, opiekun Danuta Korzeniowska

ZOBACZ regulamin konkursu

Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną
na temat życia i twórczości Tadeusza Różewicza
pt. Tadeusz Różewicz – poeta, który odejść nie może

Wyniki Wojewódzkigo konkursu  na prezentację multimedialną

Gimnazja - Nagrody

 1. Arkadiusz  Miąc - I miejsce, Gimnazjum nr 12, Lublin, opiekun Paulina Puto ZOBACZ prezentację
 2. Magdalena Dąbrowska -  II miejsce, Gimnazjum  Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Ulan- Majorat, opiekun Beata Oworuszko
 3. Honorata Zalewska -   II miejsce, Gimnazjum nr 24, Lublin, opiekun Justyna Kierepka
 4. Sebastian Kot - III miejsce, Gimnazjum nr 5, Lublin, opiekun  Maria Pilorz, Marta Mianowana
 5. Aleksandra Nowosad - III miejsce, Zespół Szkół,  Białopole, opiekun Beata Mojsiejuk

Gimnazja- Wyróżnienia

 1. Magdalena Niedziela, Gimnazjum im. SGO „Polesie”, Adamów, opiekun Sylwia Żelazowska
 2. Dorota Walasek,  Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 1 w Rykach, opiekun Anna Żaczek

Szkoły ponadgimnazjalne- Nagrody

 1. Joanna Staniak -  I miejsce, Zespół Szkół w Ludwinie, opiekun Małgorzata Rodziewicz ZOBACZ prezentację
 2. Magdalena Sobiesiak -  II miejsce,  Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, opiekun Renata Gorzkowska
 3. Emilia Osmólska -  III miejsce, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego ZS nr 1,  Łęczna,  opiekun Anna Ładak
 4. Mateusz Sowiński -   III miejsce, IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika,   Lublin, opiekun Joanna Trześniowska

Szkoły ponadgimnazjalne - Wyróżnienia

 1. Joanna Kociuba, Zespół Szkół Nr 2  im. Simona Boliwara,  Milejów, opiekun Anna Wójcik
 2. Łukasz Rogala, Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego, Opole Lubelskie, opiekun Aneta Rak
 3. Krzysztof Zduniewicz, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika, Biłgoraj, opiekun Marta Blicharz

ZOBACZ regulamin konkursu


 

 

26 listopada 2014 r. w Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja odbyła się  lekcja otwarta z elementami oceniania kształtującego poświęcona pamięci Tadeusza Różewicza na temat: Poczucie tożsamości to już patriotyzm? O "obliczu ojczyzny" w wierszu Tadeusza Różewicza. Lekcję prowadziła Anna Zielińska - członek zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w Lublinie.

 


22 listopada 2014 roku (w sobotę) o godzinie 17.00 w Dworku Wincentego Pola przy ulicy Kalinowszczyzna 13 odbędzie się wieczór autorski ANTONIEGO KROHA i promocja jego najnowszych książek: Wesołego Alleluja, Polsko Ludowa! oraz Sklep potrzeb kulturalnych po remoncie.


ROK SZKOLNY 2013/2014


Sprawozdanie z konkursów:

Lubelszczyzna pisarzami słynie

3 kwietnia 2014  roku w Dworku Wincentego Pola przy ulicy Kalinowszczyzna 13 odbyło się podsumowanie dwóch konkursów ogłoszonych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, oddział w Lublinie i Muzeum Wincentego Pola: Wojewódzkiego  Konkursu na prezentację multimedialną poświęconą  życiu i twórczości  pisarzy związanych  Lubelszczyzną Lubelszczyzna pisarzami słynie i Wojewódzkiego Konkursu Literackiego. Konkursy  Patronatem  Honorowym objęli: Marszałek WojewództwaLubelskiego i Lubelski Kurator Oświaty. Konkursy adresowane były do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

przeczytaj szczegółowe sprawozdanie

ZOBACZ ZDJĘCIA

20 lutego o godzinie 17.00 w Muzeum J. Czechowicza na Starym Mieście odbędzie się spotkanie z poetką Aliną Jahołkowską. Serdecznie zapraszamy.
Wiersze pani Aliny Jahołkowskiej czytać będą uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów.

REGULAMIN
Wojewódzkiego Konkursu Literackiego
na temat życia i twórczości autorów związanych z ziemią lubelską
pt. Lubelszczyzna pisarzami słynie
ZOBACZ regulamin konkursu
karta zgłoszenia /WORD/


REGULAMIN
Wojewódzkiego konkursu na prezentację multimedialną
na temat życia i twórczości autorów związanych z ziemią lubelską
pt. Lubelszczyzna pisarzami słynie
ZOBACZ regulamin konkursu
karta zgłoszenia /WORD/


18  listopada 2013 roku w Gimnazjum Nr 19 w Lublinie przy ulicy Szkolnej  z inicjatywy naszego oddziału SNaP odbyła się konferencja dla nauczycieli - polonistów gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych na temat: Jak przygotować uczniów do zmodernizowanego egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 roku?
Wykład prowadził dr Piotr Marciszuk – polonista, filozof, właściciel wydawnictwa Stentor.


7 listopada 2013 roku w ZSE im. A. i J. Vetterów odbyło się zebranie podsumowujące pracę lubelskiego oddziału SNaP za rok 2013r.
Termin spotkania  związany był z  koniecznością przygotowania sprawozdania  z pracy naszego Stowarzyszenia do Zarządu Głównego SNaP w Warszawie.


Sprawozdanie z konkursów:

Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną
poświęconą  życiu i twórczości J. Tuwima


Wojewódzki Konkurs na scenariusz lekcji 
związanej z twórczością J. Tuwima

dla  nauczycieli języka polskiego

7 grudnia 2012 roku Uchwałą Sejmu VII kadencji Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima. W 2013 przypada bowiem 60. rocznica śmierci i 100. rocznica debiutu literackiego poety. 

23 października 2013 roku w Dworku Wincentego Pola przy ulicy Kalinowszczyzna 13 odbyło się podsumowanie (ZOBACZ ZDJĘCIA) dwóch konkursów ogłoszonych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, oddział w Lublinie: Wojewódzkiego  Konkursu na prezentację multimedialną poświęconą  życiu i twórczości  Juliana Tuwima i Wojewódzkiego Konkursu na scenariusz lekcji  związanej z twórczością Juliana Tuwima dla nauczycieli języka polskiego.
ZOBACZ regulaminy ogłoszonych konkursów
Konkursy  Patronatem  Honorowym objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego i Lubelski Kurator Oświaty.
W uroczystości wzięli udział Pan Marian Kawałko, reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego i pani Jolanta Piątek - starszy wizytator Kuratorium Oświaty, reprezentująca Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Kierownik Muzeum Wincentego Pola, Wiktor Kowalczyk  powitał zebranych: gości, nauczycieli i  młodzież szkolną. Następnie oddał głos gościom.  Pani Jolanta Piątek wręczyła przewodniczącej lubelskiego oddziału SNaP, Bożennie Jankiewicz,  pismo od Pana Krzysztofa Babisza- Lubelskiego Kuratora Oświaty. Następnie zabrał głos Pan Marian Kawałko z Departamentu  Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.
Szanowni Goście przekazali wyrazy uznania lubelskim polonistom ze SNaP za podjęcie cennych inicjatyw, które są wyrazem troski o wszechstronny rozwój młodego pokolenia. Podjęte przez Stowarzyszenie działania sprzyjają aktywnemu uczestnictwu młodzieży i nauczycieli w życiu miejscowości, regionu i Ojczyzny.
Następnie młodzież z Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie pod kierunkiem polonistki i członkini SNaP, Anny Zielińskiej, przedstawiła montaż słowno – muzyczny związany tematycznie z życiem i twórczością  Juliana Tuwima.
Później Bożenna Jankiewicz przypomniała genezę ogłoszenia konkursów i przedstawiła Jury Konkursów. Wiktor Serafin przedstawił uwagi dotyczące konkursu dla młodzieży.
W Wojewódzkim Konkursie na prezentację multimedialną poświęconą życiu i twórczości Juliana Tuwima mógł wziąć udział każdy uczeń gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z województwa lubelskiego, który spełnił wymóg wykonania  prezentacji multimedialnej w programie Power Point składającej się z 20 slajdów i  przesłał ją  pocztą do dnia 30 września 2013 r. na adres Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, Oddział w Lublinie z siedzibą przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów.
Komisja Konkursowa w składzie:
Monika Drozd– nauczycielka języka polskiego w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym
Wiktor Serafin- nauczyciel języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej ( liceum ogólnokształcącym i technikum)
Jacek Chomicz- informatyk
dokonała  oceny nadesłanych prac według podanych kryteriów:
- poprawność merytoryczna,
- oryginalność i pomysłowość,
- kolorystyka,
- celowość użycia różnych środków artystycznego wyrazu,
- ogólny wyraz artystyczny,
- bibliografia.

Honorowi Goście wręczyli nagrody książkowe  laureatom konkursu a nauczycielom – opiekunom podziękowania.

Wyniki konkursu:
Kategoria: Gimnazja
Nagrody

I miejsce - Benedykt Lewandowski, Publiczne Gimnazjum nr 3 im. E. Plater
w Białej Podlaskiej, nauczyciel Anna Skrzyńska
II miejsce -  Justyna Raczyńska, Zespół Szkół  w Białopolu, nauczyciel Beata Mojsiejuk
II miejsce -  Natalia Łojek, Gimnazjum nr 12 w Lublinie,  nauczyciel Paulina Puto
III miejsce - Kamil Oszajca,  Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Księżopolu, nauczyciel Bogumiła Rymarz

Wyróżnienia
Łukasz Nabit, Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie, nauczycielki:
Maria Pilorz, Marta Mianowana
Marta Melaniuk, Publiczne Gimnazjum nr 2 im. J. Twardowskiego w ZS w Dołdze, nauczyciel Agata Chalimoniuk

Kategoria: Szkoły ponadgimnazjalne
Nagrody

I miejsce - Karol Kozak,  Technikum Informatyczne  w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, nauczyciel Małgorzata Rodziewicz
II miejsce - Estera Dworak, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, nauczyciel Danuta Furlepa
III miejsce - Karolina Kuzioła, Technikum Logistyczne w Zespole Szkół w Ludwinie, nauczyciel Małgorzata Rodziewicz
III miejsce - Sebastian Ciołek, XV LO w Zespole Szkół nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie, nauczyciel Anna Golik

Wyróżnienia
Jolanta Kociuba,  Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Boliwara w Milejowie, nauczyciel  Anna Wójcik
Ignacy Ostrowski, XIX LO w Lublinie, nauczyciel Barbara Smutek

Nagrody SNaP otrzymali  zdobywcy pierwszych  miejsc w konkursie.
Zgromadzeni obejrzeli nagrodzone prezentacje: Benedykta Lewandowskiego i Karola Kozaka.

W Wojewódzkim Konkursie na scenariusz lekcji  związanej z twórczością Juliana Tuwima dla nauczycieli języka polskiego mógł wziąć udział każdy nauczyciel z województwa lubelskiego, który spełnił wymóg napisania scenariusza lekcji i przesłał  go na adres SNaP.
Komisja Konkursowa w składzie:
Ewa Grodecka- nauczycielka języka polskiego w gimnazjum, członek zarządu lubelskiego oddziału SNaP, były doradca metodyczny
Bożenna Jankiewicz– nauczycielka języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej, przewodnicząca lubelskiego oddziału SNaP,  były doradca metodyczny
dokonała oceny nadesłanych prac według podanych kryteriów:
- poprawność merytoryczna scenariusza,
- dostosowanie scenariusza do potrzeb i możliwości uczniów,
- logiczna, przejrzysta struktura scenariusza,
- innowacyjność w doborze metod i środków dydaktycznych,
- oryginalność scenariusza,
- atrakcyjność  tematu.

Nagrody i wyróżnienia przydzielano  w trzech kategoriach – nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów  i szkół ponadgimnazjalnych.

 1. Nagroda w kategorii: szkoły podstawowe
  Agnieszka Rosochacka–Wójtowicz, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego.
 2. Nagrody w kategorii: gimnazja nie przyznano.
 3. W  kategorii: szkoły ponadgimnazjalne  przyznano wyróżnienie
  Annie Balawajder z Zespołu Szkół nr 1 im. W. Grabskiego.

Nagrody książkowe dla laureatów konkursów dla uczczenia Roku Tuwima (uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli) ufundował Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Hetman. Podziękowania za pracę w Jury z rąk zaproszonych otrzymali: Monika Drozd i Wiktor Serafin.
Przewodnicząca lubelskiego oddziału SNaP, Bożenna Jankiewicz,  podziękowała Panu Wiktorowi Kowalczykowi za umożliwienie podsumowania Konkursów w romantycznej scenerii  dworku Wincentego Pola, Szanownym Gościom za przybycie, Jury w składzie: Monika Drozd, Ewa Grodecka, Wiktor Serafin, nauczycielom i młodzieży za udział w  Konkursach.
Specjalne podziękowania SNaP przekazuje Pani Małgorzacie Świstak z ZSE im. A. i J. Vetterów za wspieranie naszego przedsięwzięcia, pomoc w zorganizowaniu podsumowania, a mianowicie za zaprojektowanie zaproszeń, dyplomów,  plakatu informacyjnego. Dziękujemy także uczniom z klasy III ct: Łukaszowi Grzesiakowi i Marcinowi Wójcikowi  za obsługę techniczną w czasie podsumowania konkursów.

Po wręczeniu nagród i wyróżnień  przybyli na uroczystość przy herbacie rozmawiali na tematy związane z edukacją.


Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…
              (ks. Jan Twardowski)

17 października 2013 roku odbył się pogrzeb naszej koleżanki Anny Wojciechowskiej.

Twoja ziemska wędrówka dobiegła końca, jednak na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
Non omnis moriar.

Przyjaciele ze Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów


ROK SZKOLNY 2012/2013


13 czerwca w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów odbyło się spotkanie  nauczycieli - polonistów, członków  SNaP z poetką i polonistką  panią Anną Zielińską.
Anna Zielińska jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (filologia polska), ukończyła studia podyplomowe z wiedzy o kulturze, aktualnie pracuje jako nauczycielka języka polskiego w gimnazjum w Lublinie, jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie i członkiem zarządu  Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w Lublinie. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli z odczytywania tekstów kultury. Jej praca została doceniona przez władze miasta i władze oświatowe, w 2006 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin. Zajęła III miejsce w Konkursie Kuratora Oświaty w Lublinie za projekt edukacyjny oraz zdobyła wyróżnienie w konkursie dla nauczycieli województwa lubelskiego. Pisanie to jej  pasja. Jest autorką wierszy i tekstów piosenek. W 1996 r. opublikowała tomik poezji „Jej imię w imieniu rozpoznam" (Lublin: wyd. Paulistki). Wiersze Anny Zielińskiej były publikowane w almanachu poezji religijnej "A Duch wieje kędy chce" (Lublin 1996), w zbiorze poezji "W szczęściu mi do twarzy" (Szczecin 1998) oraz w kwartalniku uczniów i nauczycieli "Scriptores Scholarum". W 2007 roku wydała książkę „Żyć uwielbieniem" (Lublin: wyd. Norbertinum), w roku bieżącym 2013 tomik „Wzrastanie” (Lublin: wyd. Norbertinum).
W spotkaniu z Panią Anną Zielińską wzięli udział  także uczniowie klas drugich 2bl (jedna uczennica), 2bt i 2dt, czyli  liceum ogólnokształcącego i przede wszystkim technikum ekonomicznego, w których języka polskiego uczy Pan Wiktor Serafin.  Uczestnicy wysłuchali kilku wierszy w wykonaniu poetki i Pani Ewy Grodeckiej. Pani Ewa dokonała także analizy wybranych przez siebie utworów. Nauczyciele i uczniowie  zadawali gościowi pytania dotyczące warsztatu poetyckiego i drogi od napisania utworów do ukazania się ich drukiem. Przewodnicząca oddziału lubelskiego SNaP, Bożenna Jankiewicz,  w imieniu Pani dyrektor Marzenny Modrzewskiej-Michalczyk i własnym a także zgromadzonych nauczycieli i uczniów podziękowała Pani  Annie za spotkanie i pracę na rzecz Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów.
ZOBACZ ZDJĘCIA


Sprawozdanie z uroczystości obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
 i podsumowania Wojewódzkiego Konkursu Literackiego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów

W sercach rozwianych, z hukiem dwururek
rok sześćdziesiąty trzeci.
(K. K. Baczyński)

14 marca (czwartek) 2013r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów odbyły się:  uroczystość  poświęcona 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego zorganizowanego dla uczczenia wybuchu Powstania. Organizatorzy  uroczystości: Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów  w Lublinie i  Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Oddział w Lublinie, wpisali się w obchody Roku Powstania Styczniowego  ogłoszonego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Powstanie 1863 r. było wielkim, najdłużej trwającym zrywem narodu polskiego w walce  o niepodległość – symbolem jedności Polaków podzielonych pomiędzy trzech zaborców. Objęło swym zasięgiem tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi a także Ukrainy.
Wojewódzki Konkurs Literacki objęli Honorowym Patronatem:  Pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego i Pan Krzysztof Babisz -  Lubelski Kurator Oświaty.
Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych  im. A. i J. Vetterów, Marzenna Modrzewska – Michalczyk, powitała gości i młodzież. Pan Marek Sikora  -   zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu przeczytał list od Pana Marszałka Województwa Lubelskiego, Krzysztofa Hetmana.  Uroczysty list  wystosował   do Pani Dyrektor ZSE im. A. i J. Vetterów  także Pan Kurator, Krzysztof Babisz. 
W uroczystościach w ZSE im. A. i J. Vetterów wzięli udział: Pan Marek Sikora - zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu, Pan Zdzisław Niedbała- reprezentujący Kancelarię Prezydenta Urzędu Miasta Lublin, Pani Krystyna Mateuszuk -  Prezes Związku Sybiraków Oddział Lublin, Pani Maria Komolska - ZHP krąg instruktorów im. A. Kamińskiego, Profesor dr hab. Mieczysław Ryba- KUL, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, Pani  Aniela Jahołkowska - przedstawicielka Związku Literatów Polskich Oddział w Lublinie, Pani Janina Żmuda – prezes Stowarzyszenia Wychowanków i  Przyjaciół Szkół Vetterów, młodzież szkolna i laureaci Wojewódzkiego Konkursu Literackiego z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Część artystyczną przygotowała z uczniami  klas : IV bt (najliczniejsza grupa), III at (1 uczennica), I al (5 uczniów), I bl (1 uczennica), I dl (4 uczniów), I et (1 uczeń) pani Grażyna Lizut. Oprawę muzyczną obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego zapewnił chór seniorów Gloria victis pod kierunkiem pana Stanisława Kornela  i siedemnastoosobowy chór szkolny ( uczennice z klasy I al, I bl, I dl, I et) pod kierunkiem pani Magdaleny Bliźniewskiej. Piękną dekorację z  obrazem Pożegnanie A. Grottgera wykonała pani Małgorzata Świstak. Uczestnicy uroczystości wzięli udział we wspaniałej lekcji historii i patriotyzmu. Wystąpienie pana prof. Mieczysława Ryby na temat roli Powstania Styczniowego w dziejach narodu polskiego, recytacja uczniów i niesamowitej pani, Stanisławy Maj,  zilustrowane zostały prezentacją multimedialną.
Po wzruszającym  programie artystycznym odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego.
ZOBACZ ZDJĘCIA z podsumowania Konkursu

Głównymi celami  konkursu były:

 • upamiętnienie 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego,
 • rozwijanie wiedzy i zainteresowań historią naszej ojczyzny,
 • budzenie szacunku dla działalności niepodległościowej Polaków w XIX w.,
 • kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się polszczyzną pisaną w różnych formach wypowiedzi (opowiadanie, esej, reportaż, artykuł, analiza),
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.

Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.
Uczniowie  mieli napisać pracę literacką na  temat, zgodny z zalecaną formą wypowiedzi.

Tematy prac:                    
Gimnazjum

 • Ożywić historię. Opowiadanie biograficzne na temat postaci związanej z powstaniem styczniowym.
 • Losy powstańców polskich po 1864 roku – reportaż.

Szkoły ponadgimnazjalne

 • Powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie. Analiza wybranych tekstów kultury.
 • Kolejny zryw, kolejna przegrana, a jednak...(esej lub artykuł)

Komisja Konkursowa  w składzie:

 • Anna Zielińska - członek Zarządu SNaP w Lublinie, nauczycielka języka polskiego w gimnazjum
 • Krystyna Strzelecka - członek  SNaP,  nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
 • Bożenna Jankiewicz -  przewodnicząca SNaP, nauczycielka języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej,

dokonała oceny nadesłanych prac według podanych kryteriów:

 • zgodność z tematem konkursu i wskazaną formą wypowiedzi,
 • poprawność merytoryczna,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • kompozycja,
 • poprawność językowa i zapisu,
 • estetyka,
 • bibliografia.

Nagrody dla zwycięzców Wojewódzkiego Konkursu Literackiego dla uczczenia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów ( piękne albumy malarstwa A. Grottgera) i Wydawnictwo Stentor Piotra Marciszuka z Warszawy. Pan Marek Sikora, zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu,  wręczył zwycięzcom konkursu nagrody.

Kategoria: Gimnazja

I nagroda: Oliwia Azjan, Gimnazjum Nr 16 w Lublinie, za reportaż Losy cichych bohaterek, nauczycielki: Alicja Czuba, Aneta Wawryszczuk
II nagroda: Ilona Krzysztoń, Gimnazjum w Borzechowie, za opowiadanie O tym, który się bije i rozbić nie da (o Marianie Langiewiczu), nauczycielka:  Agnieszka Chomicka
II nagroda: Ewelina Szymczyk,  Gimnazjum w Borzechowie, za opowiadanie Przyjaciel dyktator (o Romualdzie Traugucie,) nauczycielka: Urszula Kijek
III nagroda:Agnieszka Plechawska Gimnazjum Nr 7 w Lublinie za opowiadanie Droga do wolności (o Arturze Orliku), nauczycielka: Agata Bielak
Wyróżnienie otrzymała: Anna Bat Gimnazjum Nr 16 w Lublinie za reportaż Chwała zwyciężonym , nauczycielka: Małgorzata Sagan

Kategoria: Szkoły ponadgimnazjalne

I nagroda: Jan Głazowski, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Rzeckiego 10, za artykuł Kolejny zryw, kolejna przegrana, a jednak...,nauczycielka:Barbara Smutek
II nagroda: Adrianna Pierepienko,  I LO w Chełmie, Powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie. Analiza wybranych tekstów kultury, nauczycielka: Anna Popielewicz
III nagroda: Patrycja Ładniak, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Rzeckiego 10, Powstanie styczniowe w literaturz  i malarstwie. Analiza wybranych tekstów kultury, nauczycielka: Barbara Smutek

Przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, Oddział w Lublinie - Bożenna Jankiewicz podziękowała za pracę w Jury Konkursu paniom: Krystynie Strzeleckiej i Annie Zielińskiej.
Pani Dyrektor ZSE im. A. i J. Vetterów, Marzenna Modrzewska–Michalczyk, złożyła podziękowania pani Grażynie Lizut, pani Magdalenie Bliźniewskiej,  chórowi Gloria victis i chórowi szkolnemu za przygotowanie części artystycznej a pani Bożennie Jankiewicz, przewodniczącej SNaP, za zorganizowanie  Wojewódzkiego Konkursu Literackiego dla uczczenia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Na podsumowanie uroczystości zabrali głos: Pan Zdzisław Niedbała, reprezentujący Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin, Pani Krystyna Mateuszuk - prezes Związku Sybiraków Oddział Lublin,  Pani Alina Jahołkowska - reprezentująca Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie. Mówcy podkreślili patriotyczny i wychowawczy charakter uroczystości.
Na zakończenie obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Pan Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu, Marek Sikora, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, podziękował Pani Dyrektor ZSE, Marzennie Modrzewskiej–Michalczyk, za zorganizowanie w szkole uroczystości a Bożenna Jankiewicz, w imieniu SNaP, podziękowała  Pani Dyrektor za pomoc w zorganizowaniu Konkursu.
Jedna z laureatek Wojewódzkiego Konkursu Literackiego napisała w pracy : Od wybuchu powstania minęło 150 lat. Opinie o nim są skrajnie różne: od apoteozy bohaterów i ich czynów, po brutalną krytykę dowódców oraz organizacji. Wielu historyków spierało się, i czyni to dalej, czy ta  walka miała jakikolwiek sens. Po co to wszystko? Klęska, czy może … chwała? A jednak ziarno rzucone w ziemię nie zmarniało, po latach wydało plon wolności. 


Wojewódzki Konkurs Literacki
dla uczczenia
150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego

przeczytaj/pobierz
regulamin konkursu
/WORD/


Cele konkursu:

 • upamiętnienie 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego,
 • rozwijanie wiedzy i zainteresowań historią naszej ojczyzny,
 • budzenie szacunku dla działalności niepodległościowej Polaków w XIX w.,
 • kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się polszczyzną pisaną w różnych formach wypowiedzi (opowiadanie, esej, reportaż, artykuł, analiza),
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.

Organizatorzy Konkursu:

 • Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Oddział w Lublinie,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie.

Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego

Patronat:
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Lubelskiego
Honorowy Patronat Lubelskiego Kuratora Oświaty

Zasady uczestnictwa:
Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne napisanie pracy na wybrany temat, maksymalnie cztery strony druku (format A-4, czcionka 12) i dostarczenie jej lub przesłanie pocztą do 31 stycznia 2013 roku  na adres stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów
Oddział w Lublinie
z siedzibą przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów
ul. Bernardyńska 14, 20-109 Lublin

Tematy prac:
Gimnazjum

 • Ożywić historię. Opowiadanie biograficzne na temat postaci związanej z powstaniem styczniowym.
 • Losy powstańców polskich po 1864 roku – reportaż.

Szkoły ponadgimnazjalne

 • Powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie. Analiza wybranych tekstów kultury.
 • Kolejny zryw, kolejna przegrana, a jednak...(esej lub artykuł)

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac według podanych kryteriów:

 • zgodność z tematem konkursu i wskazaną forma wypowiedzi,
 • poprawność merytoryczna,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • kompozycja,
 • poprawność językowa i zapisu,
 • estetyka,
 • bibliografia.

Regulamin Konkursu:

 • Szkoła może nadesłać prace napisane przez 5 uczniów (jedna praca napisana przez jednego ucznia).
 • Prace zostaną ocenione przez komisję w dwóch kategoriach – gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
 • Wyniki konkursu ustalone przez komisję są niepodważalne.
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 • O dokładnym terminie podsumowania konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni.
 • Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody książkowe, dla uczestników dyplomy, dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu podziękowania.

3 stycznia 2013roku w Zespole Szkól Ekonomicznych im. J. i A. Vetterów odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów podsumowujące  działalność  w roku ubiegłym. Zrealizowane  przedsięwzięcia to  między  innymi: dwa konkursy dla uczniów, konferencja dla nauczycieli  szkół ponadgimnazjalnych  i lekcja otwarta związana z Rokiem J. I. Kraszewskiego. 


5 grudnia (środa) 2012r. o godzinie 14.30  w Muzeum J. Czechowicza na Starym Mieście odbędzie się spotkanie dla polonistów na temat twórczości Józefa Łobodowskiego. Zapraszamy !


29 listopada 2012r. członkowie Lubelskiego oddziału SNaP obejrzeli w Teatrze im. J. Osterwy sztukę pt. Bóg według W. Allena.


5 listopada (poniedziałek) 2012r.  o godzinie 15.30  w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Lublinie przy ulicy Dominikańskiej 5 odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu  W trosce o język pisany i mówiony. Konkurs został ogłoszony w kwietniu 2012r.

Cele konkursu:
- kształcenie wrażliwości językowej uczniów ze szczególnym podkreśleniem troski o język mówiony i pisany,
- uwrażliwienie uczniów na piękno języka polskiego,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi (felieton, artykuł prasowy, list otwarty, opowiadanie, recenzja),
- rozwijanie umiejętności sprawnego oraz poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie,
- pogłębianie znajomości języka ojczystego,
- kształtowanie postawy szacunku do mowy ojczystej.

Uczniowie pisali prace na następujące tematy:
Szkoła podstawowa
1. Kraina, którą warto poznać… recenzja ulubionej książki spoza kanonu lektur szkolnych.
2. Niestraszne mi pułapki ojczystej mowy… opowiadanie z dialogiem.
Gimnazjum
1. Czego dorośli nie wiedzą o nastolatkach? – felieton lub artykuł prasowy skierowany do rodziców o warstwie językowej i tematycznej wybranych stron internetowych.
2. „Nie pozwól, aby język wyprzedzał myśl!” - List otwarty skierowany do rówieśników w obronie języka nie tylko pisanego, ale czytanego i mówionego.
Szkoły ponadgimnazjalne
1. Gry i zabawy językowe w poezji lingwistycznej i w wierszach współczesnych poetów XXI wieku. Analiza i interpretacja trzech wybranych tekstów.
2. O czym i jak śpiewają współcześni wokaliści? Analiza warstwy językowej
i tematycznej wybranych piosenek polskich.

Jury w składzie:
Mgr Andrzej Zieliński - dyrektor LSCDN
Mgr Bożenna Jankiewicz- przewodnicząca SNaP, nauczycielka języka polskiego
Mgr Anna Balawajder- nauczycielka języka polskiego w szkole  ponadgimnazjalnej
Mgr Ewa Grodecka – nauczycielka języka polskiego w gimnazjum
przyznało nagrody i wyróżnienia.

Nagrody i wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie W trosce o język pisany i mówiony
Gimnazja
1. Nagroda za zajęcie I miejsca -  Iga Czopek, Publiczne Gimnazjum  im. M. Kopernika przy Zespole Szkół w Karczmiskach,  nauczyciel  Agnieszka Toruńska
2. Nagroda za zajęcie II miejsca - Natalia Chmielewska, Gimnazjum   Nr 2 im. Księcia S. Konarskiego w Łukowie,   nauczyciel  Ewa Tomasiewicz
3. Nagroda za zajęcie II miejsca - Karolina Włoskowicz, Gimnazjum  Nr 7 w Lublinie, nauczyciel   Agata Bielak
4. Wyróżnienie: Piotr  Machowiec,  Gimnazjum  Nr 2 im. Księcia S. Konarskiego w Łukowie, nauczyciel  Ewa Tomasiewicz
5. Wyróżnienie:  Patrycja  Siedlecka ,  Gimnazjum  Nr  18 w Lublinie, nauczyciel  Anna Zielińska
Szkoły Podstawowe
1. Nagroda za zajęcie I miejsca - Klaudia Szewczuk,  Szkoła Podstawowa w Łabuniach, nauczyciel   Dorota Chmura
2. Nagroda za zajęcie II miejsca -  Kamil Prościński,  Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami  Integracyjnymi "RAZEM" w Chełmie, nauczyciel   Stella Korszla
3. Nagroda za zajęcie III miejsca -  Natalia Zosiuk , Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Skierbieszowie,  nauczyciel   Edyta Wojtasiuk
4. Wyróżnienie:  Kaja Toruńska,  Szkoła Podstawowa w Karczmiskach, nauczyciel Barbara Goliszek
5. Wyróżnienie:  Antonina Dolecka,  Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Lublinie, nauczyciel Agnieszka Rosochacka- Wójtowicz
Szkoły ponadgimnazjalne
1. Wyróżnienie:  Agnieszka  Hurkała,  Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,  nauczyciel Anna Flor

Po wręczeniu nagród i wyróżnień odbyło się spotkanie z dziennikarzem prasowym -  Panem Włodzimierzem Spasiewiczem na temat Języka mediów.

ZOBACZ ZDJĘCIA z podsumowania Konkursu


5 października 2012r. członkowie Lubelskiego Oddziału SNaP obejrzeli w Teatrze im. J. Osterwy sztukę W. Gombrowicza Iwona, księżniczka Burgunda.
W tym roku kalendarzowym było to już drugie wspólne wyjście do teatru. Następne planujemy w listopadzie.


16 maja 2012 roku o godz. 13.45 w Gimnazjum nr 7 im.  Jana Kochanowskiego w Lublinie przy ul. Krasińskiego 7  odbyła się lekcja  związaną z obchodami Roku Kraszewskiego.
Lekcję prowadziła  Pani Agata Bielak
Temat lekcji: Zapomniane obrzędy.
Zajęcia  poświęcone były opisanym w "Starej baśni" zwyczajom towarzyszącym zaślubinom, pogrzebowi oraz  obchodom nocy świętojańskiej. W lekcji uczestniczyli: dyrekcja szkoły i nauczyciele poloniści – członkowie SNaP.
Nauczyciele  mogą skorzystać z materiałów  przygotowanych do lekcji poświęconych Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu i jego twórczości:
konspekt lekcji
definicja obrzęd, zwyczaj, ...
załącznik NOC KUPAŁY
załącznik POGRZEB
załącznik WESELE
załącznik 2
prezentacja w Power Point KRASZEWSKI
prezentacja w Power Point DETAL


ROK SZKOLNY 2011/2012

22 marca 2012 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im.  A. i J. Vetterów  odbyła się konferencja dla nauczycieli polonistów,  zorganizowana przez  lubelski oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Współorganizatorem konferencji było wydawnictwo Stentor. Spotkanie poświęcone było zmianom w nauczaniu języka polskiego w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej do szkół ponadgimnazjalnych od września 2012r. Wykład konwersacyjny wygłosiła pani Teresa Kosyra- Cieślak. W konferencji wzięło udział  70 nauczycieli. Wszyscy uczestnicy otrzymali podręczniki  do klasy pierwszej, zgodne z nową podstawą programową oraz programy nauczania. Kilka osób zadeklarowało chęć  działania w ramach Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów.


24 lutego 2012 roku o godzinie 11.00 w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Magnoliowej 8 odbyło się podsumowanie Konkursu na prezentację multimedialną poświęconą życiu i twórczości Czesława Miłosza. Impreza wpisała się w cykl uroczystości poświęconych nobliście w związku z  ogłoszonym przez Sejm rok 2011  Rokiem Cz. Milosza. Organizatorem Konkursu  było Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, oddział w Lublinie oraz Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej. Adresatem uczniowie  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Już po raz trzeci  inicjatywę Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów organizowania konkursów poświęconych sławnym ludziom kultury  poparł i patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego.  Pan Marszałek, Krzysztof Hetman, ufundował także nagrody książkowe dla autorów najlepszych prezentacji. Podsumowaniu Konkursowi towarzyszyła  wystawa poświęcona Cz. Miłoszowi a przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie.
ZOBACZ ZDJĘCIA z podsumowania Konkursu

Informacje o przebiegu konkursu:
Konkurs miał być zamknięciem uroczystości szkolnych, konkursów poświęconych  Cz. Miłoszowi w związku z Rokiem Miłosza.

Cele konkursu:
- upowszechnienie informacji na temat życia i twórczości Cz. Miłosza,
- upowszechnienie sztuki słowa,
- kształtowanie wrażliwości na piękno poezji Cz. Milosza,
- budzenie i rozwijanie uczuć estetycznych,
- prezentacja umiejętności uczniów z zakresu technologii informacyjnej.

Zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie prezentacji multimedialnej składającej się z 20 slajdów w programie Power Point.
W konkursie  wzięło  udział  34  uczniów;  12 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (8 szkół) i   22 z gimnazjów z Lublina i województwa lubelskiego (13 gimnazjów).
Komisja w składzie :

 1. Pani Bożenna Jankiewicz - polonistka ze szkoły ponadgimnazjalnej , przewodnicząca  SNaP
 2. Pani Anna Balawajder– polonistka ze szkoły ponadgimnazjalnej , członek SNaP
 3. Pani Agnieszka Czajka – polonistka z gimnazjum i szkoły ponagdimnazjalnej
 4. Pani Elżbieta Marzycka- nauczyciel technologii informacyjnej ze szkoły ponadgimnazjalnej
 5. Pan Cezary Wawszczak – nauczyciel przedmiotów informatycznych ze szkoły ponadgimnazjalnej

obejrzała nadesłane prace i wybrała najlepsze prezentacje do II etapu konkursu.

Kryteria oceny prezentacji:
- poprawność merytoryczna,
- oryginalność i pomysłowość,
- kolorystyka,
- bogactwo i celowość użycia różnych środków artystycznego wyrazu,
- dostosowanie animacji i dźwięku do treści,
- bibliografia,
- ogólny wyraz artystyczny.

24 lutego w obecności pana Rafała Dobrowolskiego reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego, Departament Kultury, Edukacji i  Sportu i organizatorów konkursu: dyrektora LCEZ-  pana Jacka Misiuka, przewodniczącej SNaP – Bożenny Jankiewicz
zostały przedstawione najlepsze prezentacje z udziałem  uczestników konkursu  i młodzieży LCEZ. Pan Rafał Dobrowolski przeczytał i przekazał list od Pana Marszałka Województwa Lubelskiego, Krzysztofa Hetmana i wręczył go przewodniczącej SNaP, Bożennie Jankiewicz.
Krystian Majewski przeczytał uchwałę Sejmu w sprawie uchwalenia Roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza.
Następnie Jury w składzie:

 1. Pan Rafał Dobrowolski – reprezentujący  Marszałka Województwa Lubelskiego, Departament Edukacji, Sportu
 2. Pani Anna Balawajder- polonistka ze szkoły ponadgimnazjalnej , członek SNaP
 3. Pan Cezary Wawszczak - nauczyciel przedmiotów informatycznych ze szkoły ponadgimnazjalnej

przyznało nagrody:
Gimnazja:
Dwie nagrody równorzędne:
I miejsce- Natalia Dudek Zespół Oświatowy  w Szyszkach koło Stoczka Łukowskiego, opiekun: Justyna Wiśniewska  i  Damian Samoszuk  Gimnazjum Nr 3 w Lublinie, opiekun:  Ewa Kożuszek
II miejsce - Dominika Janczarek Gimnazjum w Borzechowie, opiekun: Urszula Kijek
III  miejsce - Jakub Jędrasik Gimnazjum Nr 3 w  Zespole  Szkół  Nr 2  w Świdniku
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - Madgalena Dudka LO im. A. Asnyka Stowarzyszenie Szansa,  opiekun: Tomasz Banaszkiewicz
II miejsce-  Ilona Gryczka i Krzysztof Rybka Zespół Szkół Nr 3 im. W. ST. Reymonta, opiekun: Małgorzata Karwowska
III miejsce - Kinga Brzoskowska Zespół Szkół Nr 1 im. W. Grabskiego, opiekun: Anna Golik

Publiczność  biorąca udział w podsumowaniu przyznała   Nagrodę publiczności  Ilonie Gryczce z Zespołu Szkół Nr 3 im. W. ST. Reymonta w Łukowie.
Przyznano również wyróżnienia – nagrody książkowe ufundowane przez SNaP

Gimnazja

 1. Natalia Bodziacka Gimnazjum w Uchaniach Jarosławiec
 2. Natalia Broda  Gimnazjum Nr 18, opiekun: Anna  Zielińska

  Szkoły ponadgimnazjalne

 1. Marek Krzewicki  Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
 2. Paulina Wilczek  XIX LO im. Marii i Jerzego Kuncewiczów, opiekun:  Barbara Smutek

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione