flaga ENGLISH
flaga DEUTSCH

FILM: OFERTA EDUKACYJNA 2018

FILM: OPOWIEŚĆ POETYCKA O SZKOLE


Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie
tworzą szkoły:

XVI Liceum Ogólnokształcące
oraz
Technikum Ekonomiczne.
WIĘCEJ


UWAGA RODZICE:

Konsultacje nauczycieli z Rodzicami
23 maja 2018 roku (środa)
godz. 16.30-17.30

do pobraniadruk zwolnienia z lekcji


KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

pobierz

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne
prowadzone przez nauczycieli
semestr II
rok szkolny 2017/2018
zobacz


Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

Liceum Ogólnokształcące

Technikum Ekonomiczne


Zagraniczne projekty
realizowane przez Szkołę

Jubileusz 150-lecia Szkół Vetterów


Medal Pro Memoria dla Szkół Vetterów


Uroczystość nasadzenia Dębu Katyńskiego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Zobacz sport szkolny w Lublinie:



POINFORMUJ ZNAJOMYCH

 


tarcza

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie zdobyło 93 miejsce wśród najlepszych techników
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
i przysługuje mu tytuł „Złota Szkoła 2018”.



OFERTA EDUKACYJNA
na rok szkolny 2018/2019
ZAPOZNAJ SIĘ

Projekt "Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”
Od 1 maja 2017 roku w Zespole  Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów realizowany jest projekt "Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”.
Projekt jest realizowany przez Gminę Lublin i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
WIĘCEJ INFORMACJI


Platforma e-learningowamoodle
Platforma ma za zadanie wspomagać proces dydaktyczny. Uczniowie naszej szkoły mogą logować się do tego systemu i korzystać z materiałów zamieszczanych tam przez nauczycieli. Zainteresowani mogą uczestniczyć w kursach, rozwiązywać testy i quizy, a potem sprawdzać bezpośrednio swoje wyniki. Dzięki tej usłudze młodzież nie tylko pogłębia swoje zainteresowania, doskonali wiedzę i umiejętności, ale też poznaje nowoczesny sposób nauczania.
WEJDŹ NA PLATFORMĘ

moodleDreamSpark Premium
Program licencyjny DreamSpark Premium zapewnia uczniom kierunku technik informatyk oraz nauczycielom informatycznych przedmiotów zawodowych dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mogli wykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno w laboratoriach szkolnych, jak i w domu.
SZCZEGÓŁY


moodleMicrosoft Office 365 dla Edukacji
Dzięki współpracy Szkoły z firmą Microsoft uczniowie wszystkich kierunków oraz nauczyciele mają możliwość uzyskania dostępu do oprogramowania Microsoft Office 365. Office 365 to usługa skupiająca w sobie wiele funkcjonalności.
SZCZEGÓŁY


Maraton maturalny rozpoczęty ...
Uczniowie młodszych klas jeszcze cieszą się piękną pogodą dłuuugiego weekendu majowego, gdy tymczasem tegoroczni maturzyści w piątek 4 maja rozpoczęli zmagania z arkuszami egzaminacyjnymi. Pierwszego dnia język polski pisemny poziom podstawowy, potem poziom rozszerzony, sobota i niedziela, a w poniedziałek 7 maja matematyka podstawa, itd .... Trzymamy kciuki !!! Za dwa tygodnie, 18 maja, egzaminy maturalne w ZSE zakończą się, a ostateczne wyniki będą znane 3 lipca w dniu odbioru świadectw dojrzałości.
Zakończenie nauki w szkole dla maturzystów Rocznik 2018
27 kwietnia 2018 roku na uroczystym spotkaniu pożegnaliśmy maturzystów. Pani Dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk wraz z wychowawcami klas wręczyła świadectwo ukończenia Szkoły najlepszym z tegorocznych maturzystów. Tradycyjnie prymusi zostali wpisani do Złotej Księgi: Klaudia Kałdunek (3bl XVI LO), Emil Pausz (4ct TE), Karolina Serej (4dt TE), Joanna Zawiślak (4bt TE), Edyta Zbiciak (4et TE), oraz Dominika Sągała (4et TE) (ZOBACZ wpisy z lat poprzednich). Wielu uczniów otrzymało nagrody, wyróżnienia i podziękowania za wyniki w nauce, pracę na rzecz Szkoły, osiągnięcia w sporcie i innych działaniach. Były kwiaty, podziękowania i chwile wzruszeń. Po uroczystości wszyscy po raz ostatni zasiedli w szkolnych ławkach i spotkali się ze swoimi wychowawcami. Wkrótce - od 4 maja - egzaminy maturalne. Życzymy powodzenia.
XLIV Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
W dniach 4-6 kwietnia  2018 r. uczniowie klasy 3 et Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów: Patrycja Korba, Oliwia Psujek i Arkadiusz Kuszneruk brali udział w XLIV edycji  Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie wZSWiO Nr 7 w Łomży. W specjalistycznych zmaganiach ( na szczeblu krajowym) uczestniczyło 52 uczniów z 14 szkół średnich z całej Polski. Po pierwszym teście ( z zakresu wiedzy o mleku i mleczarstwie) zakwalifikowali się oni do ścisłego finału. W kolejnych etapach pisali test obejmujący zagadnienia z technologii żywności i ekonomii oraz rozwiązywali projekt dotyczący technologii produkcji proszku mlecznego metodą trójstopniową. Ostatnim etapem Olimpiady była część ustna, w której każdy z uczestników odpowiadał na trzy pytania dotyczące: surowców, technologii produkcji  oraz wyposażenia technicznego w zakładach mleczarskich.Uczestnicy Olimpiady odpowiadali przed komisją składającą się z pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pracowników Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny w Warszawie. Wszyscy reprezentanci naszej szkoły zasłużenie wywalczyli tytuły finalistów. W czasie wolnym olimpijczycy wraz z opiekunem mieli okazję uczestniczenia w wycieczce szkoleniowej do OSM w Piątnicy, zwiedzenia Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz wysłuchania interesującego wykładu pt.: „Techniczne aspekty koncentracji wybranych składników mleka” przedstawionego przez dr inż. Fabiana Dajnowca. Za przygotowanie merytoryczne i opiekę w czasie Olimpiady odpowiedzialna była Anna Kryk-Łysak.
Konkurs  „Mistrzostwa Młodych Kelnerów”
Arkadiusz Kuszneruk, uczeń klasy  3et Technikum Ekonomicznego (specjalność: technik hotelarstwa), zajął  IV miejsce w Konkursie „ Mistrzostwa Młodych Kelnerów”. Rozgrywki te odbyły się  13 marca 2018 r. w ZS nr 3 w Siedlcach. W Konkursie wzięło udział 17 uczniów z różnych szkół z całej Polski (m.in. z Częstochowy, Bydgoszczy, Warszawy, Łodzi, Łukowa, Kluczborku). Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła  Minister Edukacji  Narodowej. Oprócz umiejętności praktycznych (wśród których znalazły się m.in.: nalewanie napoju do szklanki, zmiana obrusa, serwowanie przystawek za pomocą serwisu francuskiego czy podanie tortu – serwisem angielskim) nasz reprezentant musiał zmierzyć się z pytaniami z zakresu obsługi kelnerskiej. Arek wykazał się dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną różnorodnych technik obsługi gościa, ale i imponującym opanowaniem oraz wrażliwością odnośnie do poruszanych tu kwestii. Opiekę merytoryczną sprawowała nauczycielka przedmiotów zawodowych hotelarskich, Anna Kryk-Łysak. Gratulujemy!
22 lutego 2018 roku - Dzień Otwartych Drzwi
Jak co roku zaprosiliśmy Gimnazjalistów do odwiedzenia Szkół Vetterów i zapoznania się ze Szkołą oraz ofertą edukacyjną na następny rok szkolny. Odwiedziło nas ponad pięciuset uczniów, co sprawiło nam ogromną przyjemność. Po powitaniu na sali gimnastycznej goście obejrzeli film o historii i tradycji Szkoły oraz propozycji edukacyjnej na 2018/2019 rok. Zostali podzieleni na grupy, które pod opieką nauczycieli i uczniów ZSE "zwiedzały"szkołę i uczestniczyły w różnorodnych przedsięwzięciach prezentujących nauczane przedmioty, kierunki i specjalności. Mamy nadzieję, że wielu z uczniów szkół gimnazjalnych, którzy nas odwiedzili podejmie naukę w Naszej Szkole. Serdecznie zapraszamy. zobacz zaproszenie i relację fotograficzną
Koniec I semestru 2017/2018 roku szkolnego
Podsumowanie nauki w I semestrze: wystawienie ocen do 12 stycznia 2018 roku, klasyfikacja semestralna 16 stycznia, zatwierdzenie wyników klasyfikacji we środę 17 stycznia 2018 roku, zebrania z Rodzicami 19 stycznia 2018 roku.
23 stycznia 2018 roku rozpoczyna się II semestr, a ferie zimowe trwają od 29 stycznia do 11 lutego 2018 roku.
Olimpiada Wiedzy o Mediach - etap drugi
15 grudnia 2017r. grupa uczniów naszej szkoły pod opieką polonisty Mateusza Wieczorka  brała udział w etapie okręgowymw siedzibie  KUL w Lublinie. Uczniowie rozwiązywali  test wiedzy   o mediach, uczestniczyli w wykładzie, zwiedzali Muzeum Akademickie.
Niestety, nikomu z naszej licznej ekipy  nie udało się osiągnąć wyniku umożliwiającego udział w III etapie -  ogólnopolskim. Wyróżniona natomiast została nauczycielka języka polskiego, Pani Bożenna Jankiewicz, promująca wśród uczniów ideę  Olimpiady Wiedzy o Mediach. zobacz zdjęcia
Konkurs "Akademia Przedsiębiorczego Ucznia"
Uczennice klasy 3at Technikum Ekonomicznego: Klaudia Baran, Aleksandra Kaproń, Ewelina Kozyra pod merytoryczną opieką Pana Adama Mazura zajęły III miejsce w konkursie "Akademia Przedsiębiorczego Ucznia" - otwartym Regionalnym Konkursie na wykonanie najlepszego biznesplanu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat. Celem Konkursu jest rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród ludzi młodych. Konkurs jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Politechniką Lubelską oraz Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem - nadesłano 27 prac. Nagrodzony biznesplan naszych uczniów dotyczy prowadzenia prywatnego przedszkola „Trzy Malinki sp. z o.o.” o innowacyjnym podejściu do organizacji zajęć dodatkowych oraz żywienia dzieci w przedszkolu. Zarówno biznes plan, jak i jego prezentacja na Gali Finałowej, która odbyła się 12 grudnia 2017 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, co spotkało się z uznaniem Jury i przyznaniem III miejsca w konkursie. zobacz dyplomy

WIĘCEJ INFORMACJI ZE SZKOLNYCH WYDARZEŃ W KRONICE

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione

 

statystyka